WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - PRAKTYKA PRAWNA DLA NIEPRAWNIKÓW W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN.

O szkoleniu

1. Przeprowadzenie praktycznej analizy najnowszych metod podejmowanych przez nieuczciwych dłużników w celu udaremnienia skutecznej windykacji należności i proponowane wierzycielowi skuteczne sposoby przeciwdziałania tym działaniom.
2. Poznanie jaki jest aktualny stan prawny w zakresie postępowania windykacyjnego i w zakresie prawnych sposobów zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym.
3. Poznanie skutecznych rodzajów zabezpieczeń zobowiązań w obrocie gospodarczym oraz możliwości ich egzekwowania w praktyce.
4. Poznanie najnowszych zmian w zakresie przyspieszenia egzekucji, gdzie w zakresie postępowania egzekucyjnego zasadnicza część zmian dotyczy wyeliminowania bądź modyfikacji tych instytucji, które negatywnie wpływają na czas trwania i skuteczność postępowania egzekucyjnego.
5. Poznanie jaką formę postępowania sądowego należy przyjąć (nakazowe, upominawcze, uproszczone) i kiedy ją zastosować.
6. Zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego przygotowania się do prowadzenia postępowania windykacyjnego.
7. Poznanie nowych zmian dotyczących windykacji, które obowiązują od maja 2012 roku.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW PRAWA CYWILNEGO
1. Osoby fizyczne
2. Spółki prawa handlowego
- spółka jawna
- spółka z o.o.
- spółka akcyjna
ZBIERANIE INFORMACJI O DŁUŻNIKU.
1. Ewidencje
2. Krajowy Rejestr Sądowy
3. Inne źródła pozyskiwania informacji.
ZABEZPIECZENIA
1. Rodzaje zabezpieczeń
- poręczenie
- weksel
- gwarancja
- przelew (cesja) wierzytelności
- przejęcie długu
- przystąpienie do długu
- przewłaszczenie na zabezpieczenie
- hipoteka
- kaucja
CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
1. Windykacja przed sądowa
2. Rozpoznanie majątku dłużnika
ZASADY KIEROWANIA SPRAWY NA DROGĘ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO
1. Nowe zasady składania pism procesowych oraz prekluzja dowodowa /postępowanie ogólne, nakazowe i upominawcze/
POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE
1. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
2. Inne wypadki zabezpieczenia
3. Najnowsze zmiany w zakresie postępowania zabezpieczającego.
TYTUŁ EGZEKUCYJNY I KLAUZULA WYKONALNOŚCI
1. Nowe brzmienie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.
2. Nowa treść klauzuli wykonalności.
EGZEKUCJA SĄDOWA
1. Wniosek o wszczęcie egzekucji
2. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
3. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych
4. Umorzenie postępowania egzekucyjnego
5. Ograniczenia egzekucji
PRZEBIEG POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
1. Egzekucja z ruchomości
2. Egzekucja z nieruchomości
3. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
4. Elementy egzekucji należności w przepisach prawa pracy:
- Obowiązki pracodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia pracownika po 03.05.2012 r.
- Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem/nawiązaniem stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega zajęciu;
- Sankcje i odpowiedzialność prawna związana z naruszeniem obowiązków pracodawcy.
- Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika (egzekucja z rachunków bankowych, wyjawienie majątku, kompleksowa analiza najnowszych zmian w k.p.c. dotycząca przebiegu postępowania egzekucyjnego.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

radca prawny, specjalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego (prawo pracy, zagadnienia dotyczące kontroli podatkowej i skarbowej, umowy handlowe w obrocie gospodarczym, fuzje i podziały spółek, windykacja należności, prawo budowlane, proces reklamacji). Prowadzi własną kancelarię prawną. Doświadczony, bardzo wysoko oceniany przez słuchaczy wykładowca.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 830
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!