Szkolenie: WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH HANDLOWYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wywieranie-wplywu-w-negocjacjach-handlowych-62481-id71

Informacje o szkoleniu

 • WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH HANDLOWYCH


  ID szkolenia: 62481
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Sprzedaż, obsługa klienta
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Ośrodek szkoleniowy
  Strażacka
  Łódź
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godz. lekcyjnych
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Program szkolenia został przygotowany w taki sposób, aby uczestnicy zdobyli wiedzę na temat technik uzyskiwania przewagi w rozmowie, skutecznego przekonywania drugiej strony do swoich racji, argumentacji i uzupełniania tej sztuki mową ciała. Ponadto uczestnicy szkolenia nauczą się zachęcać klienta do podjęcia lub zmiany decyzji na oczekiwaną przez nich oraz sztuki nakłaniania drugiego człowieka do zmiany sposobu postępowania.
Celem szkolenia jest:
• Zdobycie umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji
• Nabycie praktycznej wiedzy z zastosowania najskuteczniejszych metod perswazji
• Zdobycie umiejętności stosowania komunikatów perswazyjnych
• Poznanie różnych stylów negocjacji
• Wyćwiczenie radzenia sobie z manipulacjami klientów i partnerów biznesowych

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do pracowników i managerów pionów sprzedaży i zakupów oraz wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się prowadzeniem negocjacji z klientami zewnętrznymi lub wewnętrznymi w firmie.

Program szkolenia:

1. Negocjacje handlowe - zrozumieć potrzeby drugiej strony
• Wzorce percepcji partnerów negocjacyjnych oraz ich stylu negocjacji
• Typów negocjatorów, typy klientów
• Bariery komunikacyjne negocjatorów
2. Jakim jestem negocjatorem - wybór stylu negocjacji
• Określenie swoich mocnych i słabych stron
• Rozpoznanie rozmówcy - jak wiedza co nas pomaga naszym przeciwnikom wywrzeć na nas wpływ
• Najczęstsze błędy perswazyjne popełniane przez nas w procesie komunikacji
• Asertywność a negocjacje
• Jak nie poddać się kontroli trakcie rozmowy
• Umiejętność czytania między wierszami i aktywne słuchanie - podstawa kontrolowanie przebiegu rozmowy
3. Wywieranie wpływu a sztuka mówienia
• Zjednywanie innych do siebie - słowa klucze - jak przekonać tych na „nie", aby byli na „tak"
• Słowa tabu, subjęzyk i konotacja języka - niebezpieczeństwo w komunikacji werbalnej
• Umiejętność przekonywania i wywierania wpływu słowem na negocjatorów
• Warunki skuteczności języka perswazji
• Zasady doboru argumentów a oddziaływanie na emocje w negocjacjach
4. Autoprezentacja - jako narzędzie wpływu podczas negocjacji
• Pierwsze wrażenie a sukces
• Dobór stylu do reprezentowanej firmy oraz temperamentu
• Przygotowanie się do negocjacji
• Elementy werbalne w autoprezentacji
• Elementy niewerbalne w autoprezentacji
• Aparycja - autoprezentacja a wygląd
• Kinezyka - mimika i gesty w autoprezentacji
• Proksemika- jak zarządzać przestrzenią w biznesie
• Haptyka - dotyk a kreowanie wizerunku
• Chronemika - zarządzanie czasem w autoprzentacji
• Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą
• Zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała
5. Główne narzędzia przekonywania
• Generalizacje, kasowania, porównania jako sposób na pozyskanie przewagi strategicznej w rozmowie
• Metafory - budowanie obrazu sytuacyjnego i wywoływania potrzeby osiągnięcia pożądanej sytuacji. Sposoby używania metafor
• Dobór odpowiedniej metafory do typu rozmówcy
• Parafraza - skuteczne używanie parafrazy
6. Techniki wywierania wpływu:
• Potęga sugestii oraz emocji w perswazji.
• Skuteczne techniki wykorzystywane w trakcie negocjacji:
a) zasada autorytetu
b) reguła wzajemności
c) zasada kontrastu
d) zasada konsekwencji
e) reguła niedostępności
f) zasada lubienia
g) zasada dowodu społecznego

Informacje o prelegentach:

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.
Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przez 4 lata był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców, rzecznikiem organizacji społecznych a następnie dyrektorem ds. PR w Towarzystwie Inicjatyw Społecznych „TROSKA" i PR managerem roadshow RAGE-RACE 2010. Prowadził biuro prasowe Kandydata na Prezydenta Warszawy - Marka Borowskiego . Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR, w tym kilkadziesiąt w ramach samorządu terytorialnego. W sferze gospodarczej był kierownikiem projektu w Raabe Verlags, i dyrektorem ds. sprzedaży w Ricco Sp. z o o. Były wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Ma na swoim koncie ponad 2000 publikacji prasowych. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations. Wykładowca na renomowanych wyższych uczelniach oraz doświadczony trener realizujący szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej wielu firm i instytucji państwowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200.00 zł netto - (1476.00 zł brutto)

Cena zawiera:

• Certyfikat ukończenia szkolenia • Serwis kawowy • Lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH HANDLOWYCH