Szkolenie

Zabezpieczenie danych osobowych i odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w pracy Jednostek Pomocy Społecznej

O szkoleniu

Cele szkolenia:

Czy we właściwy sposób są przetwarzane dane osobowe w podmiocie pomocy społecznej? Jak we właściwy sposób gromadzić i przetwarzać dane osobowe? Co to znaczy "właściwy"?
Czy wdrożono odpowiednie procedury postępowania z danymi osobowymi w podmiocie pomocy społecznej - zgodne z przepisami i wytycznymi GIODO? Jak wdrożyć odpowiednie procedury? Co to znaczy "odpowiednie"?
Jak poradzić sobie z niespodziewaną kontrolą inspektorów ochrony danych osobowych? Jakie posiadać i w jakim kontekście dokumenty na okoliczność takiej kontroli?
Kto powinien wziąć udział?
Podstawowe problemy, które zostaną szczegółowo wyjaśnione w czasie szkolenia:

przetwarza się dane osób - ...a kiedy, jak, dlaczego i na jakiej podstawie dane osób stają się danymi osobowymi w praktyce funkcjonowania podmiotów pomocy społecznej i co to oznacza, że dane osobowe są przetwarzane?
co to znaczy "chronić dane osobowe" w podmiotach pomocy społecznej?
kto i w jakim zakresie w podmiocie w podmiocie pomocy społecznej odpowiada za błędy związane z przetwarzaniem, udostępnianiem i gromadzeniem danych osobowych?
zmiany w prawie ochrony danych osobowych od 01 stycznia 2015 w odniesieniu do funkcjonowania podmiotów pomocy społecznej.


Zagadnienia szkolenia ujęte w programie szkolenia będą "ilustrowane" omówieniem licznych przykładów naruszeń prawa ochrony danych osobowych oraz wskazywaniem odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak się owych naruszeń ustrzec.
Usystematyzowanie koniecznych działań w podmiocie pomocy społecznej w celu zapewnienia ochrony danych osobowych

Program szkolenia

Program szkolenia:

Usystematyzowanie zagadnień prawnych (prawo ochrony danych osobowych dotyczy wszystkich podmiotów)
Konstytucja RP, ustawa o ochronie danych osobowych i akty wykonawcze, prawo UE i międzynarodowe; zakresy stosowania, definicje, wybór zagadnień istotnych dla praktyki ochrony danych osobowych w podmiotach pomocy społecznej.
Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych w działalności podmiotów pomocy społecznej
Usystematyzowanie zagadnień prawnych (zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy, pojęcie danych osobowych, rodzaje danych osobowych)
Standardy europejskie, zastosowania prawa konstytucyjnego, administracyjnego i cywilnego, tajemnica zawodowa
Obowiązki i prawa administratora danych (kierujący podmiotem jest administratorem danych osobowych i ciążą na nim prawem określone obowiązki)
Prawa osoby, której dotyczą dane, zabezpieczanie zbiorów danych osobowych, rejestracja zbiorów danych osobowych; odpowiedzialność karna, GIODO, zakresy uprawnień:
Prawa uczestnika realizacji zadań realizowanych w danym podmiocie w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych
Prawa dotyczące pracownika podmiotu
Udostępnianie danych osobowych
Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom, przekazywanie danych innym podmiotom
Praktyka kompletowania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w podmiotach pomocy społecznej i działania kontrolne (koniecznym jest zgromadzenie i administrowanie pakietem dokumentów wskazanych w przepisach prawa)
Jak wypełnić wniosek o wpisanie zbioru do rejestru i jak skompletować pozostałe dane i dokumenty? Jak wypełnić wniosek o udostępnienie zbiorów? Przegląd wzorów pism dotyczących przetwarzania ochrony danych osobowych. Dokumentacja: instrukcje, spisy, procedury. Jak przygotować się do kontroli inspektora ochrony danych osobowych?
Organizacja przetwarzania i ochrony danych osobowych (praktyczne wskazówki i rozwiązania)
Administrator bezpieczeństwa informacji. Jak zapewnić organizacyjny aspekt zabezpieczania danych? (polityka bezpieczeństwa, szkolenia, instrukcje, zasady dostępu do danych itp.). Jak zabezpieczyć urządzenia i systemy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Aspekty prawne działań organizacyjnych.
Ochrona danych osobowych w aspekcie udostępniania informacji publicznej (jak się ma udostępnianie danych w trybie BIP do ochrony danych osobowych?)
Wybór przypadków i orzecznictwo
Zmiany w ochronie danych osobowych od 01 stycznia 2015
23 października 2014 roku Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Przyjęty tekst ustawy nowelizuje wiele aktów prawnych, w tym wprowadza duże zmiany do ustawy o ochronie danych osobowych. Nowelizacja ustawy zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2015 roku. Zmiana najważniejsza: całkowita zmiana przepisów związanych z zasadami powoływania Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI; niektóre media donoszą, że w praktyce tworzy się nowy zawód regulowany). Zmiany ustawy o ochronie danych osobowych dotyczą także zwiększenia kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, związanych między innymi z uprawnieniem do zobowiązywania Administratorów Danych do przeprowadzania wewnętrznych postępowań sprawdzających i przedstawiania ich wyników w postaci sprawozdań. Wprowadza się również przepisy zmniejszające obciążenia po stronie Administratorów Danych, w szczególności dotyczące ograniczenia obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych. Wprowadza się również zmiany w zakresie przekazywania danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Zmiana: definicja nowej alternatywy - "albo pełnienie funkcji nadzorcy ochrony danych przez administratora danych z wdrożeniem dokumentacji i rejestracją zbiorów do GIODO, albo wyznaczenie ABI i jego zgłoszenie go do rejestru GIODO".
Jaki wariant spowoduje mniej obowiązków do spełnienia? Istota wyboru "lepszego" wariantu.
Utrzymanie obowiązku prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym itd.).
Szczegółowe wyjaśnienie wybranych zmian, które nastąpią od 1 stycznia 2015:
zniesienie obowiązku wyznaczania ABI, jeśli funkcję tę będzie osobiście sprawował Administrator Danych;
zniesienie obowiązku zgłaszania zbiorów danych dla tych administratorów danych, którzy wyznaczą i zarejestrują ABI w GIODO;
zniesienie obowiązku zgłaszania zbiorów danych dla tych administratorów danych, którzy przetwarzają zbiory danych osobowych wyłącznie w formie papierowej (chyba że przetwarzają "dane wrażliwe");
prowadzenie przez GIODO rejestru ABI.
Co zmiany oznaczają w praktyce?

Czas trwania

Termin:
23 marca 2015 r., Warszawa, szkolenie w godz. 10:00-16:00
30 marca 2015 r., Kraków, szkolenie w godz. 09:00-15:00
31 marca 2015 r., Poznań, szkolenie w godz. 09:00-15:00

Miejsce: Warszawa

10:00 - 16:00

Prelegenci

Cytat
Krzysztof Sługocki - szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku, od roku 2004 jako zawodowy trener i wykładowca posiada certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, prawa autorskiego.
PROGRAM

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 marca 2015
Wolters Kluwer

Warszawa

Przyokopowa 33

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+
320 PLN
Cena zawiera:
  • serwis kawowy i lunch materiały piśmiennicze zaświadczenie ukończenia szkolenia
Zapisz się

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

KOSZT UDZIAŁU: 320,00 zł + 23% VAT/ os*

Cena obejmuje:
materiały szkoleniowe (materiał merytoryczny oraz materiały piśmiennicze: notes, długopis)
imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
wyżywienie (serwis kawowy, lunch)

System rabatowy**:
30% rabatu od ceny podstawowej (cena po rabacie: 224,00 zł + 23% VAT/ os* - dla posiadaczy produktów elektronicznych Wolters Kluwer
15% rabatu od ceny podstawowej (cena po rabacie: 272,00 zł + 23% VAT/ os* - dla posiadaczy publikacji książkowych Wolters Kluwer
* Informujemy, że dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z podatku VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie stosowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. W przypadku braku oświadczenia do w/w stawki doliczmy 23% VAT. ** rabaty nie sumują się

Oświadczenie VAT - o finansowaniu ze środków publicznych - pobierz doc >>

Koszt obejmuje:
serwis kawowy i lunch
materiały piśmiennicze
zaświadczenie ukończenia szkolenia

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELI

Dominika Telega
tel. 22 535 83 16
tel. 022 535 83 23
fax. 022 535 81 34
e-mail: dtelega@wolterskluwer.pl , e-mail: arozko@wolterskluwer.pl
lub e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!