Rewolucyjne zmiany w systemie pieczy zastępczej 2022/2023. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

O warsztatach

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także przedstawienie, omówienie oraz gruntowna analiza nowych konstrukcji prawnych i niewystępujących dotychczas instytucji prawnych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Szkolenie zostanie wzbogacone o przedstawienie kierunków orzecznictwa sądowego w zakresie znowelizowanych przepisów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zapoznanie się z nowymi konstrukcjami prawnymi w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
 • Analiza i ocena wprowadzonych zmian pod kątem ich skuteczności i wymierności,
 • Każdy uczestnik szkolenia będzie miał okazję do zapoznania się z gotowymi rozwiązaniami wdrożenia nowych przepisów w obszarze pieczy zastępczej,
 • Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności w celu stosowania nowych przepisów w pieczy zastępczej a także umożliwi samodzielne zastosowanie poznanych rozwiązań prawnych w codziennej pracy zawodowej oraz współdziałania w ramach organizacji pieczy zastępczej.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy ośrodków pomocy społecznej,
 • kuratorzy rodzinni,
 • pracownicy centrów pomocy rodzinie
 • koordynatorzy pieczy zastępczej i placówki prowadzące pieczę zastępczą w tym placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów marszałkowskich.

Program warsztatu

 1. Ocena stosowania dotychczasowych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Analiza założeń zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. Przywileje ojcowskie dla przysposabiającego.
 4. Funkcjonalności systemu teleinformatycznego ewidencjonującego pieczę zastępczą.
 5. Ochrona danych osobowych w pieczy zastępczej.
 6. Ograniczenia organizacyjno-prawne przy tworzeniu nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 7. Ujednolicenie kryteriów otrzymywania świadczeń pieniężnych w pieczy zastępczej.
 8. Zmiana wysokości wynagrodzenia dla rodziców zastępczych.
 9. Zmiany w obszarze przekształceń rodzin zastępczych.
 10. Derejonizacja w pieczy zastępczej.
 11. Kryzys usamodzielnienia a powrót do pieczy zastępczej.
 12. Rola koordynatora pieczy zastępczej.
 13. Stosowanie przepisów przejściowych a wejście w życie nowelizacji ustawy.
 14. Uwypuklenie roli OPS, PCPR, sądów i kuratorów sądowych w pieczy zastępczej.
 15. Skutki nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla gmin i powiatów.
 16. Pytania uczestników, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

09.00-15.00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, aktualnie wykładowca akademicki. Trener, prawnik w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w grupie kapitałowej i spółkach podległych. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.
Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!