Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/zarzadzanie-ludzmi-czasem-i-delegowanie-zadan-75256-id18686

Informacje o kursie

 • Zarządzanie ludźmi, czasem i delegowanie zadań


  ID kursu: 75256
  Typ: Kursy
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  8 godzin lekcyjnych / 1 dzień
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- budować skuteczne komunikaty,

- dobrać metodę zarządzania do typu osobowości,

- rozmawiać w sytuacjach konfliktowych,

- organizować czas pracy innych,

- zapobiegać rozpraszaczom w pracy,

- wyznaczać cele za pomocą metody SMART,

- delegować zadania i czerpać korzyści z podziału obowiązków,

- zapobiegać nieskutecznej delegacji zdań.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • chcą poznać zasady komunikacji w zespole,
 • chcą efektywnie zarządzać ludźmi,
 • chcą wydajnie rozplanowywać zadania w czasie,
 • chcą dowiedzieć się wyznaczać sobie i innym cele,
 • chcą poznać zasady delegowania zadań,
 • chcą dowiedzieć się jak z powodzeniem delegować zadania i egzekwować ich wykonanie.

Program kursu:

1. Wprowadzenie do zarządzania ludźmi – podstawowe kwestie kierowania ludźmi.

2. Kierownik jak przywódca:

 • style kierowania ludźmi,
 • budowanie autorytetu,
 • cechy przywódcze i ich kształtowanie.

3. Sposoby efektywnej komunikacji z pracownikiem: 

 • odpowiednie zadawanie pytań,
 • dobór stylu komunikacji,
 • rola przepływu informacji.

4. Dobór metody zarządzania do typu osobowości pracownika.

5. Problemy w zarządzaniu ludźmi i przeciwdziałanie im.

6. Efektywne zarządzanie uwzględniające potrzeby zespołu i indywidualnych jednostek.

7. Planowanie i organizacja pracy innych.

8. Wprowadzenie do zarządzania czasem:

 • subiektywne poczucie czasu,
 • analiza wzorców swojej aktywności,
 • wydajność i jej prawidłowości.

9. Techniki planowania:

 • lista zadań,
 • wyznaczanie priorytetów, Metoda ABC,
 • macierz Eisenhowera,
 • kluczowe zasady planowania,
 • reguła Pareto i inne.

10. Przeszkody w zarządzaniu czasem:

 • rodzaje dystraktorów i sposoby radzenia sobie z nimi,
 • zasady motywowania się.

11. Sztuka stawiania sobie celów:

 • priorytety życiowe i zawodowe,
 • technika SMART,
 • mapa celów.

12. Wprowadzenie – istota delegowania.

13. Delegowanie zadań a delegowanie celów.

14. Korzyści przekazywania zadań.

15. Zasady skutecznego delegowania zadań.

16. Modele delegowania zadań (model „chce/potrafi”).

17. Nieskuteczne przekazywanie obowiązków – przyczyny, opory i sposoby zapobiegania.

18. 5 stref delegowania.

19. Obserwacja realizacji powierzonych zadań i feedback.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Zarządzanie ludźmi, czasem i delegowanie zadań