Baza kursów i szkoleń BDO: Baza Danych o Odpadach!

 • zapoznaj się z ofertą szkoleń, kursów i warsztatów BDO w całej Polsce
 • porównaj program szkoleń BDO różnych organizatorów i ich ceny
 • wybiersz najlepszy kurs BDO dla siebie i zgłoś się online!
szkolenia i kursy BDO
Artykuł

Kursy i szkolenia BDO: Baza Danych Odpadowych

Dobry stan środowiska to odpowiedzialność każdego z nas, również przedsiębiorców. Efektywna gospodarka odpadami jest jednym z kluczowych obszarów zapewnienia ochrony środowiska, a w całej Unii Europejskiej i Polsce funkcjonują systemy, których zadaniem jest gromadzić dane o poziomie wytwarzanych odpadów i nadzorować gospodarowanie odpadami. W Polsce jest to Baza Danych Odpadowych (BDO). Dowiedz się czym jest BDO i jak poprzez kursy i szkolenia BDO zapewnić sobie zgodność działania z przepisami prawa ochrony środowiska.

Czym jest BDO? Czym jest baza danych o odpadach?

BDO, czyli Baza Danych Odpadowych, powstała na mocy Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21). Od 2018 roku jest prowadzony rejestr BDO, czyli spis firm produkujących odpady. Przedsiębiorcy są zobowiązani do rejestracji w rejestrze oraz cyklicznego raportowania do bazy danych o odpadach. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw, które:

 • produkują odpady,
 • produkują lub importują opakowania na terenie UE,
 • wprowadzają produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny,
 • dokonują wstępnej obróbki odpadów lub w inny sposób ingerują w ich strukturę.

Wpis do rejestru jest jednym z obowiązków przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska, inne to przede wszystkim prowadzenie ewidencji odpadów oraz składania rocznego sprawozdania BDO. Czynności te realizuje się online, poprzez dedykowany system teleinformatyczny, gdyż baza danych o odpadach jest w pełni zinformatyzowana.

Szkolenia BDO, kursy i warsztaty BDO online

Zapoznanie się z obowiązkami przedsiębiorcy co do rejestracji w BDO oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadowej możliwe jest między innymi poprzez szeroką ofertę szkoleń, warsztatów i kursów z BDO. Szkolenia takie dostępne są w postaci:

 • Otwartych szkoleń BDO stacjonarnych – zajęcia realizowane są w sali szkoleniowej, szkolenie ma charakter otwarty, a więc osoby z różnych firm czy instytucji mogą dołączyć do grupy szkoleniowej. Stacjonarne szkolenia z BDO realizowane są głównie w dużych miastach, takich jak Wrocław, Poznań, Katowice, Kraków, Gdańsk, Warszawa, Rzeszów, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz czy Toruń. Cena szkolenia stacjonarnego kształtuje się w okolicach 500-600 zł za dzień szkoleniowy od osoby.
 • Otwartych warsztatów, szkoleń i kursów online na żywo – zajęcia realizowane są na platformach do wideokonferencji, takich jak Teams, Zoom itp. Zapewniają one kontakt z prowadzącym zajęcia, co umożliwia zadawanie pytań, dopytanie o niejasne kwestie, jak też interakcję i kontakt z grupą szkoleniową. Aktualnie szkolenia online z BDO stanowią zdecydowaną większość oferty. Ich zaletą są również ceny, zaczynające się już od 400 zł za jednodniowe szkolenie czy kurs.
 • Kursy online na żądanie – cechą tego typu kursów jest dostęp do materiałów multimedialnych dostępnych online. Niewątpliwą zaletą kursów online z BDO jest możliwość realizacji programu kursu we własnym tempie i dogodnym terminie. Również ceny tego typu kursów są szczególnie atrakcyjne, zaczynające się już od 150 zł za kurs. Istotnym ograniczeniem kursów BDO online jest brak bezpośredniego kontaktu z prowadzącym i dopytania o interesujące nas bądź trudne kwestie.
Program szkolenia BDO: baza danych o odpadach

Program kursów i szkoleń z BDO różni się w zależności od organizatora. Jednakże główne tematy, które znajdziemy w programie tego typu szkoleń dotyczą przede wszystkim:

 • podstawy prawne regulujące gospodarkę odpadami: ustawa, akty wykonawcze…
 • decyzje administracyjne: pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na transport odpadów…
 • klasyfikacja odpadów: katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów...
 • obowiązki w gospodarce odpadami: zasady postępowania z odpadami, sposoby magazynowania i przekazywania odpadów, oznakowanie miejsca magazynowania odpadów…
 • BDO: informacje o bazie odpadowej, podmioty zobowiązane do rejestracji, funkcjonalności konta w bazie BDO…
 • operacje w bazie BDO: elektroniczny wniosek o wpis/oraz aktualizację wpisu, elektroniczna karta przekazania odpadu i karty ewidencji, statusy KPO (planowane, zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przyjęcie, potwierdzony transport, wycofane, odrzucone), wystawianie KPO, wycofanie KPO, wpisy w karcie ewidencji odpadów przy przekazaniu osobom fizycznym i poza RP…
 • kary: rodzaj kar i sankcji, tryb nakładania kar, wysokość kar…
 • planowane zmiany w przepisach: proponowany zakres nowelizacji, wpływ na procedury i obowiązki…
Dlaczego warto inwestować w warsztaty, szkolenia i kursy z BDO?

Zapewnienie zgodności działania przedsiębiorstwa z przepisami prawa to kwestia nie tylko profesjonalizmu, ale również odpowiedzialności za środowisko oraz ochrona dobrej marki i wizerunku przedsiębiorstwa. Dodatkowymi powodami dla których warto zainwestować w szkolenia z BDO to zapewnienie wsparcia i wiedzy pracownikom odpowiedzialnym za ewidencję odpadów, jak też zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed karami nakładanymi w przypadku prowadzenia działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO i sprawozdawczości, jak też np. nieumieszczania na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością numeru rejestrowego (kara administracyjna może w takim wypadku wynieść od 5 tys. do 1 mln złotych). Dodatkowo przewinienia takie jak:

 • niezłożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO,
 • niezłożenie wniosku o zmianę wpisu,
 • niezłożenie wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym,
 • brak wymaganej ewidencji lub sprawozdania, zagrożone są karą grzywny (w wysokości od 100 zł do ponad miliona zł) lub aresztu.

Kara aresztu grozi każdemu, kto nie przechowuje wymaganych dokumentów przez okres 5 lat, odmówi ich udostępnienia czy przedłożenia zgodnie z ustawą lub transportuje odpady bez potwierdzenia BDO. Kary administracyjnie nie powinny być jednak głównym powodem inwestowania w szkolenia i kursy z Bazy Danych Odpadowych. Warto zdać sobie sprawę, że szkolenia z BDO są powszechnie dostępne, a ich ceny są bardzo przystępne. Poziom niezbędnych inwestycji w zapewnienie zgodności z prawem odpadowym jest więc stosunkowo niski.

Inne obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska

Na przedsiębiorcach ciąży nie tylko obowiązek składania raportów do BDO. O pozwolenie i spełnienie odpowiednich norm należy zadbać m.in. wtedy, gdy działalność wiąże się z:

 • emisją gazów lub pyłów do atmosfery – należy wówczas pamiętać o obowiązku corocznego składania sprawozdań do KOBiZE,
 • dużym poborem wody, zrzutem ścieków do rzek lub do ziemi – przedsiębiorców obowiązują w tym względzie przepisy zawarte w prawie wodnym,
 • przewozem materiałów niebezpiecznych – istotne regulacje niezbędne do wypełnienia zawarte są w umowie ADR,
 • obrotem materiałami niebezpiecznymi – co wymaga zapewnienia oznakowania zgodnie z dyrektywami Reach czy CLP.

Życzymy Państwu samych udanych szkoleń z BDO!

Kursy i szkolenia BDO: Baza Danych Odpadowych
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Baza szkoleń i kursów z BDO

Sprawdź jak działa nasza baza kursów i szkoleń z BDO, jak zgłosić udział w wybranym szkoleniu lub kursie.
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Misją bazy szkoleń i kursów BDO jest skrócenie czasu potrzebnego na znalezienie najlepszych kursów i szkoleń poświęconych tematyce Bazy Danych Odpadowych. W jednym miejscu zgromadziliśmy informacje o nadchodzących szkoleniach od kilkuset organizatorów, co pozwala szybko porównać program zajęć, dowiedzieć się kto będzie prowadził zajęcia, a także poznać ceny poszczególnych ofert i wybrać najlepszą ofertę dla siebie!

To bardzo proste! Wystarczy, że wypełnisz formularz rejestracji, a trafi on natychmiast do organizatora wydarzenia. Skontaktuje się on z Tobą w ciągu 1-2 dni roboczych, potwierdzi rejestrację i dopełni wszelkich formalności.
Pamiętaj, że serwis Eventis.pl nie pobiera żadnych opłat z tytułu rejestracji na wybrane szkolenie lub kurs - płacisz tylko cenę za udział w wydarzeniu określoną przez jego organizatora!
Szkolenia BDO, kursy BDO

Zostaw e-mail, aby subskrybować powiadomienia o nowych kursach i szkoleniach BDO!