Szkolenia podatek VAT, szkolenia z podatku VAT 2020
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Szkolenia podatek VAT, szkolenia z podatku VAT 2020

Wyświetlone wszystkie (252)
1
APEXnet

APEXnet
Akademia Biznesu MDDP

Akademia Biznesu MDDP

Szkolenia podatek VAT, szkolenia z podatku VAT 2020 Szkolenia podatek VAT, szkolenia z podatku VAT 2020

Wyświetlone wszystkie (252)
1
Zobacz również

Podatek VAT

Podatek VAT (z ang. value-added tax) – podatek od wartości dodanej towarów i usług – jest to podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada możliwość odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu, co zapobiega pobieraniu podatku od już opodatkowanej wartości towaru lub usługi.

Podatek VAT w Polsce pojawił się w 1993 roku w związku z Ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r. nr 11, poz. 50 z dnia 8 stycznia 1993 r.). Duża nowelizacja ustawy miała miejsce w 2004 roku w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i koniecznością harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z 11 marca 2004 r.).

Kto podlega podatkowi VAT?

Podatnikami VAT są firmy, zarówno spółki, jak i przedsiębiorcy indywidualni (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą). Wyjątkowo podatnikami VAT są również osoby fizyczne, np. wynajmujące lokale na cele użytkowe. 

Nie wszyscy przedsiębiorcy indywidualni muszą podlegać podatkowi VAT - z obowiązku płacenia tego podatku mogą być zwolnieni przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku nie przekroczyli 200 000 zł przychodów i złożyli odpowiednie zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zgodnie z ustawą o VAT (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z 11 marca 2004 r.) opodatkowane są:

 • obrót krajowy, czyli dostawa towarów i świadczenie usług,
 • obrót wspólnotowy, czyli wewnątrzwspólnotowa (w ramach wspólnoty państw tworzących Unię Europejską) dostawa towarów i usług (zarówno sprzedaż, jak i nabycie),
 • obrót z zagranicą, czyli eksport (wywóz towarów z Polski poza granice UE) oraz import towarów (przywóz towarów spoza UE do Polski), a także import usług.

Jakie są aktualne stawki podatkowe w podatku VAT w 2020 r.?

23% - podstawowa stawka podstawowa,

8% - towary takie jak m.in.: cukier, kawa, cytrusy, ciastka, konserwy i przetwory, pasze, nawozy, wata, artykuły higieniczne, sprzęt przeciwpożarowy oraz usługi, m.in.: usługi komunalne, usługi transportowe, dostawa obiektów mieszkaniowych w ramach społecznych programów mieszkaniowych,

5% - towary takie jak m.in.: mleko, mięso, ryby, kasza, warzywa, zboża, pieczywo chrupkie, tłuszcze zwierzęce, książki, mapy, nuty oraz usługi związane z rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem,

0% - eksport, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, usługi transportu międzynarodowego, dostawy komputerów dla szkół, niektóre usługi szkoleniowe,

Zwolnione z VAT – dodatkowo istnieje szereg usług i kategorii, które są zwolnione z podatku VAT, np.: 

 • ochrona zdrowia,
 • pomoc społeczna,
 • zakwaterowanie w internatach, bursach i domach akademickich,
 • usługi pocztowe świadczone przez Pocztę Polską,
 • nauczanie publiczne i prywatne,
 • niektóre usługi kulturalne,
 • ubezpieczenia oraz zarządzanie funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi,
 • usługi związane ze sportem i wychowaniem fizycznym,
 • szkolenia dofinansowane co najmniej w 75% ze środków publicznych,
 • środki płatnicze,
 • zbycie przedsiębiorstwa.

Dla kogo organizowane są szkolenia z VAT?

Szkolenia i kursy z podatku VAT skierowane są przede wszystkim do pracowników firm i instytucji odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie podatku, finanse i księgowość, a także przedsiębiorców indywidualnych będących płatnikami VAT. Ze względu na obszerność zarówno polskiego, jak i unijnego prawa podatkowego oraz częste nowelizacje Ustawy o podatku od towarów i usług prawidłowe rozliczanie podatku VAT nastręcza wielu trudności. Jednocześnie powszechność tego podatku, jego wysokość oraz przewidziane prawem sankcje za nieprawidłowe naliczenie powoduje, że obszar ten obarczony jest wysokim ryzykiem, wymaga też optymalizacji podatkowej

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i kursów w całej Polsce. W eventis.pl znajdą Państwo szkolenia podatkowe organizowane m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Lublinie, Katowicach i wielu innych miastach w Polsce. Program tych wydarzeń został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym na rok 2019.

Polecamy Państwa uwadze również szkolenia z dokumentacji cen transferowych oraz rozliczania podatku dochodowego.