Znajdź szkolenie podatek VAT, szkolenie VAT od podstaw!

 • Znajdź szkolenia z VATu, szkolenie Vat dla początkujących, VAT od A do Z
 • Sprawdź terminy szkoleń i kursów, program zajęć i ceny
 • Weź udział w szkoleniu rejestrując się na nie online!
Rozwiń Poszukujesz szkolenia z VAT? Sprawdź naszą bazę ofert edukacyjnych obejmujących szkolenia VAT, kursy VAT, szkolenia z podatku VAT od podstaw, dla początkujących i zaawansowanych. W ofercie szkolenia z VAT stacjonarne (Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Łódź...) oraz online. Sprawdź terminy nadchodzących szkoleń, kursów i warsztatów, poznaj program zajęć oraz ceny i zarejestruj się na szkolenie z VATu przez Internet! Zwiń

szkolenia z VATu

Szkolenia z VAT: 34

 • już od 2 490 zł
2 490 zł
 • już od 369 zł
369 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł

SLIM VAT oraz KSeF

 • już od 351 zł
351 zł
 • już od 351 zł
351 zł
 • już od 351 zł
351 zł
 • już od 2 390 zł
2 390 zł
 • już od 380 zł
380 zł
 • już od 499 zł
499 zł
 • już od 410 zł
410 zł

ABC VAT cz. I

 • już od 572 zł
572 zł
Artykuł

Szkolenia z VATu: podatek VAT od podstaw.

Środki zasilające Skarb Państwa pochodzą przede wszystkim z podatków. Wśród nich największym źródłem dochodów jest podatek VAT, czyli kwota doliczana do wielu transakcji związanych z wymianą dóbr lub usług. Każdy obywatel ma codziennie styczność z podatkiem VAT, jednak w praktyce interesuje on tylko przedsiębiorców, którzy są jego formalnymi płatnikami. Dowiedz się więcej o charakterystyce tej daniny i związanych z nią obowiązkach.

Spis treści:

 1. Podatek VAT
 2. Kogo i czego dotyczy podatek VAT?
 3. Stawki podatku VAT
 4. Naliczanie i rozliczanie podatku VAT
 5. VAT a split payment
 6. Szkolenia VAT, szkolenia z VAT
 7. Kto powinien rozważyć szkolenie z VAT?
 8. Popularne szkolenia VAT
Podatek VAT

Co to jest podatek VAT? Podatek VAT (z ang. value-added tax) to podatek od wartości dodanej towarów i usług – jest to podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada możliwość odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu, co zapobiega pobieraniu podatku od już opodatkowanej wartości towaru lub usługi. Płatnikami VAT są przedsiębiorcy, jednak w praktyce VAT obciąża ostatecznego nabywcę towaru i zawarty jest w jego cenie zakupu. Co więcej, jest to podatek wielofazowy, to znaczy doliczany do ceny netto towaru w każdej fazie obrotu gospodarczego, podczas każdej transakcji w procesie produkcji i dystrybucji.

VAT w Polsce obowiązuje od 1993 roku, a na świecie po raz pierwszy pojawił się we Francji w roku 1954. Obecnie mechanizmy związane z VAT-em są ujednolicone w całej Unii, dlatego również rodzime przepisy musiały być dostosowane do unijnego prawa podatkowego. W tym celu została uchwalona ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54. Poz. 535).

Kogo i czego dotyczy podatek VAT?

Podatnikami VAT są firmy, zarówno spółki, jak i przedsiębiorcy indywidualni (w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą). Wyjątkowo podatnikami VAT są również osoby fizyczne, np. wynajmujące lokale na cele użytkowe. Nie wszyscy przedsiębiorcy indywidualni muszą jednak podlegać podatkowi VAT - z obowiązku płacenia tego podatku mogą być zwolnieni przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli 200 000 zł przychodów i złożyli odpowiednie zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym (zwolnienie podmiotowe). Można również korzystać ze zwolnienia przedmiotowego – podlegają mu niektóre rodzaje działalności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto podatnikami VAT nie są organy administracji publicznej, urzędy administracji publicznej w zakresie realizowanych zadań, dla których zostały one powołane (z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych).

Podatek VAT obejmuje:

 • odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • eksport towarów,
 • import towarów,
 • wewnątrzwspólnotowe (kraje UE) nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak już napisano wyżej do podatników podatku VAT zalicza się:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
 • osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności,
 • osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podmioty mające siedzibę za granica lub dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Stawki podatku VAT

Prawo podatkowe w Polsce przewiduje kilka stawek podatku VAT:

 • 23% – stawkę podstawową;
 • 8% – stawkę obniżoną obowiązującą dla:
  • produktów takich jak: cukier, kawa, cytrusy, ciastka, konserwy i przetwory, pasze, nawozy, wata, igły, artykuły higieniczne, sprzęt przeciwpożarowy;
  • usług takich jak: usługi komunalne, usługi transportowe, dostarczanie obiektów mieszkaniowych w ramach społecznego programu mieszkaniowego;
 • 5% – stawkę obniżoną obowiązującą dla:
  • produktów takich jak: mleko, mięso, ryby, kasza, warzywa, zboża, pieczywo chrupkie, tłuszcze zwierzęce, książki, mapy, nuty;
  • usług związanych z rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem;
 • 0% – zwolnienie z podatku VAT obowiązuje m.in. dla transportu międzynarodowego, dostaw komputerów dla szkół, niektórych usług szkoleniowych, a także dla eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Naliczanie i rozliczanie podatku VAT

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Zapisy ustawy precyzują dokładny moment jego powstawania w wielu sytuacjach. Wysokość podatku jest doliczana do kwoty netto przy sprzedaży towaru lub usługi. Formalnie płacą go sprzedawcy, rozliczając się z Urzędem Skarbowym, jednak w praktyce jest on przerzucany na konsumenta, ponieważ to on wnosi podwyższoną o kwotę podatku opłatę przy nabywaniu towaru lub usługi.

Przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek VAT pod warunkiem, że kupowane przez niego towar lub usługa mają związek z działalnością opodatkowaną. Mechanizm odliczenia wprowadzono w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Z nim wiążą się dwa ważne pojęcia: podatku naliczonego i podatku należnego.

 • VAT naliczony to podatek zapłacony przez przedsiębiorcę przy zakupach towarów i usług służących jego działalności.
 • VAT należny to zaś podatek, który przedsiębiorca dolicza do ceny sprzedawanych przez siebie dóbr.

Do Urzędu skarbowego przedsiębiorca wpłaca różnicę pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym. Jeśli różnica ta jest ujemna (VAT naliczony jest wyższy od należnego) przedsiębiorca nie tylko nie odprowadza podatku, ale może również uzyskać zwrot nadpłaconej kwoty z US. Rozliczenia podatku VAT dokonuje się w trybie miesięcznym lub kwartalnym, zgodnie z deklaracją złożoną w Urzędzie Skarbowym (dla firm działających od ponad roku). Przedsiębiorca musi obliczyć wartość VAT-u naliczonego i VAT-u należnego zgodnie z zakupami i sprzedażą dokonanymi w danym okresie rozliczeniowym i wykazać je w specjalnej deklaracji składanej w US. Jednocześnie musi wnieść opłatę zgodnie z wyliczoną różnicą między podatkiem naliczonym a należnym. W przypadku nadwyżki można otrzymać zwrot podatku VAT z US, ale najczęściej ma zastosowanie mechanizm przeniesienia podatku. Wówczas w kolejnym okresie rozliczeniowym dolicza się nadwyżkę do podatku naliczonego.

VAT a split payment

Dla transakcji B2B pomiędzy dwoma podatnikami VAT od 1 listopada 2019 r. obowiązuje tzw. płatność podzielona, czyli mechanizm split payment. To jedna z najnowszych zmian w podatkach, która ma zapobiec unikaniu płacenia VAT-u przez przedsiębiorców. Mechanizm jest obowiązkowy dla transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł brutto i wymaga zamieszczenia odpowiedniej informacji na fakturze. Przy niższych kwotach ma charakter dobrowolny. Oddzielny rachunek bankowy, na który przekazywane są środki z tytułu VAT, zakładany jest automatycznie dla każdego podatnika przez jego bank lub SKOK.

Szkolenia VAT, szkolenia z VAT

Ze względu na znaczenie podatku VAT oraz wyjątkowo częste zmiany dotyczące zasad jego naliczania oraz rozliczania niezbędne jest stałe podnoszenie wiedzy w zakresie podatku VAT. Jednym ze sposobów są szkolenia VAT organizowane zarówno w postaci szkoleń stacjonarnych, jak i szkoleń zdalnych. Stacjonarne szkolenia z VAT znajdziemy głównie w największych polskich miastach, prym wiodą Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Bydgoszcz, Gdańsk, Lublin, Szczecin, Łódź oraz Toruń. Podatkowcy zamieszkujący bądź zatrudnieni poza dużymi ośrodkami miejskimi mają możliwość skorzystania ze szkolenia VAT w wersji online. Zajęcia w trakcie szkolenia z VAT online realizowane są na żywo, uczestnicy i prowadzący logują się do wirtualnej sali szkoleniowej (np. przez Microsoft Teams, Webex czy Zoom) i mają możliwość uczestniczenia w zajęciach, ćwiczeniach, dyskusji grupowej itp. Szkolenia tego typu są więc pod względem interaktywności zbliżone do szkoleń stacjonarnych.

Kto powinien rozważyć szkolenie z VAT?

Szkolenia z VAT i kursy podatku VAT skierowane są przede wszystkim do pracowników firm i instytucji odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie podatku, finanse i księgowość, a także przedsiębiorców indywidualnych będących płatnikami VAT. Ze względu na obszerność zarówno polskiego, jak i unijnego prawa podatkowego oraz częste nowelizacje Ustawy o podatku od towarów i usług prawidłowe rozliczanie podatku VAT nastręcza wielu trudności. Jednocześnie powszechność tego podatku, jego wysokość oraz przewidziane prawem sankcje za nieprawidłowe naliczenie powoduje, że obszar ten obarczony jest wysokim ryzykiem. Szkolenia VAT warto polecić zwłaszcza dla:

 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych i samodzielnych księgowych,
 • kontrolerów finansowych oraz menedżerów ds. FP&A,
 • pracowników biur rachunkowych oraz doradców podatkowych,
 • przedsiębiorcom oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą zainteresowanym poznaniem zasad finansów i podatkowości.

Warto również zapoznać się z innymi szkoleniami podatkowymi:

Popularne szkolenia VAT
 • Podatek VAT w Polskim Ładzie: zmiany w prawie.
 • Akademia podatku VAT dla początkujących.
 • Podatek od towarów i usług VAT od A do Z.
 • Podatek VAT w obrocie międzynarodowym: WDT/WNT, eksport i import towarów.
 • Slim VAT - zalety i ograniczenia SLIM VAT.
 • Koszty reklamy, promocji i reprezentacji na gruncie VAT.
 • Krajowy System e-Faktur.
 • Split payment - praktyka płatności VAT.
Szkolenia z VATu: podatek VAT od podstaw.
Bądź na bieżąco

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Jak zaliczyć szkolenia przedsiębiorcy w koszty uzyskania przychodu?
31 sierpnia 2022
Jak zaliczyć szkolenia przedsiębiorcy w koszty uzyskania przychodu?

Dowiedz się czy będąc przedsiębiorcą i prowadząc działalność gospodarczą możesz zaliczyć koszt udziału w szkoleniu, kursie lub konferencji w koszty uzyskania przychodu? Sprawdź też czy można do kosztów zaliczyć dietę, koszty noclegu i przejazdu?

Czytaj więcej
Jaka stawka VAT na szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe?
30 marca 2021
Jaka stawka VAT na szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe?

Zastanawiasz się jaką stawką VAT powinno być objęte szkolenie, kurs bądź inna usługa szkoleniowa? Dowiedz się jak wygląda opodatkowanie szkoleń podatkiem VAT i kiedy można korzystać ze zwolnienia z VAT w szkoleniach.

Czytaj więcej
Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?
9 stycznia 2023
Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?

Dowiedz się czym są negocjacje win-win oraz jakie są zalety tego typu negocjacji? Poznaj etapy negocjacji win win oraz sposoby rozwijania wiedzy pracowników z prowadzenia negocjacji handlowych.

Czytaj więcej
Co to jest coaching i mentoring?
3 stycznia 2023
Co to jest coaching i mentoring?

Coaching i mentoring to popularne techniki stosowane w rozwoju osobistym i zawodowym. Warto poznać różnice między coachingiem i mentoringiem oraz dowiedzieć się jak rozpocząć pracę w charakterze coacha lub mentora.

Czytaj więcej
Szkolenia z VATu, szkolenia z podatku VAT

Zostaw e-mail i otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się szkolenie z VATu lub kurs z podatku VAT.