Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami

O szkoleniu

Na szkolenia omawiamy m.in.: Due diligence nieruchomości, skąd czerpać informacje o nieruchomości, jakie dokumenty opisują stan prawny nieruchomości, kataster nieruchomości, jak podzielić nieruchomość, czym się różni odrolnienie od wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, planowanie przestrzenne – możliwości zagospodarowania działki, obowiązki w zakresie posiadania i aktualizowania dokumentacji obiektów, analiza nieruchomości pod kątem inwestycyjnym, umowy obciążające i związane z nieruchomością, kupno i sprzedaż nieruchomości.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi analizy stanu prawnego nieruchomości, a tym samym wskazanie, jakie problemy mogą dotyczyć nieruchomości, jak je prawidłowo identyfikować i przewidywać oraz jakie są prawnie dopuszczalne sposoby ich niwelacji.

Szkolenie ma zadanie przygotować uczestników do pracy z dokumentami dotyczącymi nieruchomości oraz sprawnego poruszania się w ramach systemu prawa dotyczącego obrotu nieruchomościami.

Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane m.in zagadnienia związane z:

 • regulacją stanu prawnego nieruchomości,
 • interpretacją zapisów w księgach wieczystych i ryzyka z tym związane,
 • administracyjne ograniczenia związane w inwestycjami na nieruchomości,
 • problematyczne kwestie przy przenoszeniu własności.
Kto powinien wziąć udział?
 • właściciele i zarządcy nieruchomości komercyjnych, facility i property managerowie,
 • inwestorzy i projektanci weryfikujący możliwości zabudowy,
 • dyrektorzy działów finansowych, pracownicy firm i funduszy inwestycyjnych,
 • pracownicy banków, firm ubezpieczeniowych oraz wszystkie inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

Program szkolenia

 1. Prawne badanie - due diligence - nieruchomości - systematyzacja norm prawnych. Skąd czerpać informacje o nieruchomości?
   
 2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości:
  1. Księga wieczysta – podstawowy rejestr danych o stanie prawnym nieruchomości
  2. Formy władania nieruchomościami – zakres uprawnień
  3. Służebności – ustanawianie i znoszenie
  4. Hipoteki – podstawy wpisu i ich wykreślanie
  5. Jakie inne dokumenty mogą opisywać stan prawny nieruchomości?
    
 3. Kataster nieruchomości:
  1. Zakres danych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków.
  2. Charakter prawny danych z ewidencji.
  3. Postępowania aktualizacyjne odnośnie danych ujawnianych w katastrze oraz ich konsekwencje.
    
 4. Jak podzielić nieruchomość?
  1. Geodezyjny podział i scalenie nieruchomości na działki ewidencyjne.
  2. Zasady dotyczące podziału nieruchomości.
    
 5. Kwalifikacja gruntów na potrzeby podatków rolnych i lokalnych. Czym się różni odrolnienie od wyłączenia gruntu z produkcji rolnej?
   
 6. Planowanie przestrzenne – możliwości zagospodarowania działki:
  1. Akty prawne reglamentujące możliwości inwestycyjne.
  2. Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego – struktura oraz zakres.
  3. Decyzji indywidualne – ulcp i wz.
    
 7. Dokumentacja budowlana. Obowiązki w zakresie posiadania i aktualizowania dokumentacji obiektów.
   
 8. Analiza nieruchomości pod kątem inwestycyjnym:
  1. Jakie są kluczowe parametry przyszłej inwestycji które można zidentyfikować na wstępie?
  2. Jak wygląda audyt prawny nieruchomości?
    
 9. Umowy obciążające i związane z nieruchomością:
  1. Umowy dotyczące korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie.
  2. Umowa z datą pewną.
  3. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
  4. Umowy z gestorami mediów.
  5. Umowy usług na rzecz nieruchomości.
    
 10. Kupno – sprzedaż nieruchomości:
  1. Reprezentacja w trakcie negocjacji i sprzedaży.
  2. Umowa przedwstępna a ostateczna.
  3. Dokumentacja niezbędna do transakcji przed notariuszem.
  4. Specyfika sprzedaży nieruchomości rolnych.
  5. Nabywanie nieruchomości przez obcokrajowców.
  6. Ustawowe prawo pierwokupu.
    
 11. Podsumowanie szkolenia, pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątplilwości.

Czas trwania

1 dzień (godz. 10.00-16.00)
2 dzień (godz. 09.00-15.00)

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w dziedzinie prawa związanego z obrotem nieruchomościami, doradza i uczestniczy w postępowaniach prawnych oraz zajmuje się obsługą prawną i reprezentacją firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury.
Występuje jako ekspert oraz prowadzi szkolenia skierowane do osób związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości. Posiada licencję pośrednika nieruchomości, jest autorem publikacji prasowych i licznych opinii oraz komentarzy z branży nieruchomości. Związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!