Autoprezentacja - wystąpienia publiczne i prowadzenie prezentacji

O szkoleniu

Szkolenie jest praktycznym przewodnikiem po zasadach
prezentowania treści, autoprezentacji, budowania argumentacji
oraz poznaniem sposobów radzenia sobie z trudnościami zarówno
wewnętrznymi - stres, trema, jak i z zewnątrz - rożne sytuacje
po stronie obiorców.

Sposób pracy podczas szkolenia:

✓ pracujemy w oparciu o case study, które pokazują realne
problemy i rozwiązania,
✓ prowadzimy ćwiczenia zespołowe i indywidualne, po ich realizacji
uczestnicy otrzymają informacje zwrotne, wnioski zapisujemy
na flipcharcie, a następnie przekazujemy uczestnikom w formie
prezentacji,
✓ przygotowujemy i zachęcamy do udziału w ćwiczeniach
symulacyjnych,
✓ zachęcamy uczestników do dzielenia się własnym doświadczeniem
i moderujemy dyskusje grupowe,
✓ prowadzimy krótkie, interaktywne wykłady,
✓ uczestnicy mogą się zdiagnozować wypełniając kwestionariusze.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy poprzez ćwiczenia i studia przypadków uczą
się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują
własny zbiór narzędzi i dobrych praktyk, które będą przydatne podczas
codziennej pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, których praca wiąże się z przygotowaniem i przedstawianiem prezentacji/ofert podczas spotkań z klientami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie przygotowywania prezentacji, kreowania swojego wizerunku, budowania argumentacji oraz radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, tj. panowanie nad stresem, budowanie
zaangażowania, radzenie sobie z zastrzeżeniami i trudnymi pytaniami.

Program szkolenia

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trenerka będzie mogła lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA SZKOLENIA:

MODUŁ I

Zasady prezentowania treści

• wiarygodność nadawcy (wiedza i kompetencje) jako podstawowy
element zaufania,
• budowanie własnej pewności w trakcie prezentacji,
• różne sposoby uatrakcyjniania prezentowanych informacji,
• tworzenie prezentacji z wykorzystaniem Microsoft PowerPoint,
• sposoby koncentrowania uwagi odbiorcy na prezentowanych
zagadnieniach,
• podstawowe błędy popełniane podczas prezentacji.

MODUŁ II

Autoprezentacja

• budowanie wizerunku,
• rola wprowadzenia,
• zachowania werbalne i niewerbalne oraz ich wpływ na przebieg
prezentacji,
• umiejętności związane z przekazywaniem informacji,
• umiejętności zadawania pytań i zbierania informacji,
• sposoby koncentrowania uwagi oraz kierowanie poziomem energii
uczestników w trakcie prezentacji,
• umiejętności związane z podsumowywaniem informacji.

MODUŁ III

Argumentacja jako narzędzie przekonywania

• przygotowanie do prezentacji – budowanie argumentacji,
• właściwy dobór argumentów,
• umiejętne forsowanie swoich racji, opinii i pomysłów.

MODUŁ IV

Praktyczne umiejętności prowadzenia prezentacji

• analiza własnego stylu prowadzenia prezentacji dla grupy,
• uzyskanie informacji zwrotnych na temat swoich mocnych i słabych stron
w pracy z grupami (wyznaczenie obszaru do dalszej pracy),
• poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla pojawiających się w grupie
sytuacji trudnych.

MODUŁ V

Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i własnym stresem w trakcie prezentacji

• panowanie nad własnymi emocjami w sytuacjach trudnych,
• reagowanie na trudne pytania,
• radzenie sobie z brakiem zainteresowania/znudzeniem odbiorców,
• możliwe reakcje na wątpliwości i zastrzeżenia słuchaczy,
• sposoby radzenia sobie z przeżywanym stresem i tremą.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

9:00-16:00

Prelegenci

Ewa Orlik-Marciniak
Trener, konsultant, coach, wykładowca
OPEN Konsultacje i Szkolenia

Założycielka i współwłaścicielka firmy Open Konsultacje i Szkolenia. Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie. Z wykształcenia psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy. Ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Od kilkunastu lat zajmuje się przygotowywaniem strategii rozwojowych dla firm i organizacji oraz ich wdrażaniem. Interesuje się szczególnie rozwijaniem potencjału i umiejętności pracowników oraz prawidłowościami rozwoju organizacji.

Jako doradca i trener współpracuje z firmami przy realizacji projektów HRM dotyczących m.in. rozwoju umiejętności menedżerskich, komunikacji wew., budowania modeli kompetencyjnych, wdrażania systemów motywacyjnych. Tworzy i realizuje takie projekty jak: Akademia Menedżera, Train the Trainers, High Potential. Ma doświadczenie w zakresie diagnozy Assessment & Development Center. Prowadzi coachingi indywidualne dla menedżerów różnego szczebla.

Jako praktyk współpracuje ze środowiskiem akademickim. Prowadzi zajęcia z przedmiotów psychologicznych w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem tematycznych publikacji i artykułów.


W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu:

 • rozwijania kompetencji menedżerskich
 • negocjacji zarządczych
 • komunikacji i współpracy
 • organizacji czasu pracy
 • radzenia sobie ze stresem
 • mentoringu i umiejętności trenerskich
 • moderacji spotkań
 • wystąpień publicznych
 • obsługi klienta.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6A/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena 1
1 590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • parking
 • konsultacje indywidualne
 • diagnoza potrzeb w formie ankiety online skierowanej do uczestników przed szkoleniem
 • w razie dodatkowych pytań po oficjalnym zakończeniu szkolenia trenerka jest do dyspozycji uczestników i udziela indywidualnych informacji zwrotnych
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem mailowo w celu potwierdzenia rejestracji. 

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 3 osób.

------------------------------------------------------

Rezygnacja:

1. Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji po tym czasie, Zamawiający ponosi 50% kosztów uczestnictwa, zgodnie z formularzem zgłoszenia.
2. Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
3. Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
4. W przypadku informacji o rezygnacji ze szkolenia później niż mowa jest w pkt. 1, Organizator w uzasadnionych przypadkach dopuszcza:
● możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia, w miarę dostępności miejsc;
● możliwość wykorzystania wpłaconych środków na inne, szkolenie z oferty, w miarę dostępności miejsc.

Przedsiębiorcy i pracownicy mikro, małych i średnich firm (MŚP) mogą ubiegać się o dofinansowanie do usługi wynoszące od 50% do 80%. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z nami.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: OPEN Konsultacje & Szkolenia
 • Ulica i nr: ul. Serbska 6a/1
 • Kod pocztowy: 61-696
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7792263350

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań, Polska
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!