CONTROLLING DLA ZAAWANSOWANYCH - WARSZTATY.

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przedstawienie wiedzy dotyczącej praktycznego wykorzystania współczesnych koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zaprezentowanie skutecznych narzędzi zarządzania informacją o kosztach, metod zwiększania efektywności kosztów i skutecznego kontrolowania kosztów.

Metody szkolenia
• mini wykład
• dyskusja
• warsztaty - ćwiczenia z użyciem komputerów
• case study
• prezentacja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• poszerzenie wiedzy dotyczącej praktycznego wykorzystania współczesnych koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
• poznanie skutecznych narzędzi zarządzania informacją o kosztach, metod zwiększania efektywności kosztów i skutecznego kontrolowania kosztów
• zapoznanie się nowoczesnym produktem informatycznym realizującym potrzeby controllingowe
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• managerowie i specjaliści posiadający podstawową wiedzę z obszaru controllingu i finansów przedsiębiorstwa, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności z zakresu controllingu i rachunkowości
• analitycy i controllerzy finansowi

Program szkolenia

1. Controllingowa analiza działalności bieżącej i strategicznej firmy – studium przypadku
• Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych w controllingowej ocenie działalności firmy - przykłady błędnych decyzji zarządczych
• Analiza zmienności kosztów – jak wahania popytu i zdolności produkcyjnej wpływają na tempo zmian kosztów firmy
• Case study – analiza informacji płynącej z rachunku kosztów stałych i zmiennych
• Case study – optymalizacja produkcji i sprzedaży na podstawie analizy controllingowej firmy
• Case study – ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, przychodów i zysku
• Jedno- i wieloasortymentowy próg rentowności produktów, usług, towarów
• Badanie marginesów bezpieczeństwa oceniających wpływa wahania rynku na wyniki firmy
• Case study – wyznaczanie progów rentowności i ocena uzyskanych wyników
• Marże pokrycia kosztów nowoczesnym i rzetelnym spojrzeniem na rentowność produktów, usług, centrów odpowiedzialności, obszarów sprzedaży, klientów i innych kryteriów
• Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż pokrycia kosztów jako zarządcze spojrzenie na kondycję firmy i jej poszczególnych obszarów
• Case study – budowa wieloblokowego rachunku marże pokrycia kosztów i interpretacja uzyskanych wyników

2. Narzędzia controllingu operacyjnego i strategicznego – studium przypadku
• EVA (ekonomiczna wartość dodana) w procesie oceny efektywności zarządzania firmą
• Case study – wyznaczanie i analiza EVA i innych mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa
• BSC (zrównoważona karta wyników – Balanced Scorecard) wielowymiarowe spojrzenie na realizacje celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa
• Case study – analiza informacji płynącej z zastosowania BSC
• Przebieg procesu budżetowania w controllingu
• Case study – budowa budżetów szczegółowych i budżetu głównego firmy
• Case study – monitoring stopnia wykonania budżetu
• Case study – praktyczna analiza przyczynowości odchyleń od założonych w budżecie parametrów

3. Informatyczne wspomaganie procesu controllingu – studium przypadku
Systemy informacyjne i przedsiębiorstwa
• Etap 1. Przygotowanie planu taktycznego
Uczestnicy budują założenia do oceny dla kluczowych centrów odpowiedzialności na przyszły rok. Założenia do oceny obejmują zadania operacyjne oraz cele, dla których budowane są wskaźniki monitorujące postępy w ich realizacji
• Etap 2. Modelowanie procesu budżetowania
Uczestnicy modelują proces budżetowania: budują procedury przepływu pracy, wzorce dokumentów, zakresy obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych itp.
• Etap 3. Modelowanie arkuszy budżetowych
Uczestnicy dostosowują arkusze budżetowe do potrzeb zaprojektowanego wcześniej procesu
• Etap 4. Wielowymiarowa analiza danych
W ostatnim etapie uczestnicy analizują dane finansowe firmy w różnych wymiarach i przekrojach dzięki zastosowaniu tabeli przestawnej i technologii OLAP. W tym ćwiczeniu można również zapoznać się
z funkcjonowaniem analizy przyczynowej odchyleń od budżetu na podstawie okresów historycznych
© Copyright dr Janusz Nesterak

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych

Przyjazd uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie (zakwaterowanie od godz. 15.00)
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad

Wyjazd uczestników następnego dnia po śniadaniu (zakwaterowanie do godz. 12.00)

Prelegenci

DR JANUSZ NESTERAK - Ekspert w dziedzinie controllingu i zarządzania finansami. Specjalizuje się we wdrażaniu procesów biznesowych, opartych na controllingu oraz systemów informatycznych klasy Business Intelligence, wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Wieloletni trener szkoleń biznesowych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, wycen firm i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu, stawiając na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego oraz doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Ekspert i trener Szkoły Controllingu i Szkoły Finansów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Zakopane

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 900
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (3 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po śniadaniu następnego dnia po szkoleniu); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się
Cena 2
przy zgłoszeniu 3 osób
1 800
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (3 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po śniadaniu następnego dnia po szkoleniu); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się
Cena 3
przy zgłoszeniu 5 osób
1 750
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (3 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po śniadaniu następnego dnia po szkoleniu); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!