Szkolenie

Controlling logistyki w łańcuchu dostaw.

O szkoleniu

Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstw wymaga racjonalnych decyzji opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające się otoczenie stwarza szanse rozwoju, ale jednocześnie niesie ze sobą niepewność i wysoki poziom ryzyka działalności gospodarczej, stwarzając zagrożenia dla stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Zmiana procesów zarządzania, wzrost zakresu i zasięgu działalności gospodarczej, krótki cykl życia produktu na rynku, standardy obsługi klienta i wiele innych czynników rynkowych, wymagają ciągłej kontroli jakości i trafności podejmowanych decyzji.

Systemy dynamicznej kooperacji gospodarczej w łańcuchach dostaw wymagają odpowiedniej organizacji procesów: obsługi klienta, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, produkcji, zarządzania zapasami, magazynowania, dystrybucji, transportu i spedycji oraz ich procesów przetwarzania informacji.

Dodatkowe warunki narzuca konieczność integracji danych i uwzględnienia w podejmowanych decyzjach informacji z działów: marketingu, finansowo-księgowego, obsługi inwestycji, obsługi technicznej i remontów, itd. Szybka analiza rynku i potrzeb klientów, dynamiczne planowanie produktu i produkcji, harmonogramy produkcji i dystrybucji bilansowane w sieci kooperantów, zarządzanie zapasami dostosowane do planów sprzedaży lub produkcji– muszą być uzupełniane przy podejmowaniu decyzji przez kadrę menedżerską wyższego i średniego szczebla o analizy kosztów, zysku, obrotowości, rentowności majątku i zaangażowanego kapitału, itd.

Często spotykane już dzisiaj delegowanie uprawnień decyzyjnych ze względu na wzrost zakresu i zasięgu obsługi rynku oraz decentralizację zarządzania w łańcuchach dostaw, pociąga za sobą wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności za wyniki, przychody, koszty i wydatki, wymagając od kadry kierowniczej wiedzy z zakresu controllingu operacyjnego logistyki – czyli planowania, kontroli, sterowania i sprawozdawczości obsługi logistycznej zorientowanej na wynik przedsiębiorstwa.

FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ:
- analiza przypadków praktycznych połączona z metodami i formułami obliczeniowymi,
- analizy,
- ćwiczenia i rozwiązywanie problemów,
- forum decyzyjne.

FORMUŁA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
- praktyczne formułowanie problemu - 20%
- narzędzia metodyczne - 20%
- case study, ćwiczenia i analizy rachunkowe - 60%
Kto powinien wziąć udział?
- menedżerów wyższego i średniego oraz analityków i strategów łańcuchów dostaw,
- kadry kierowniczej ds. logistyki i łańcuchów dostaw,
- planistów oraz koordynatorów elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw,
- kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa - zarządzających:
- obsługą klienta,
- zakupami i zaopatrzeniem,
- zapasami,
- logistyką produkcji i przepływem materiałów,
- magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
- transportem i spedycją,
- sprzedażą i dystrybucją,
- controllingiem w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki oraz optymalizacją i efektywnością wykorzystania zasobów.

Program szkolenia

1. CONTROLLING LOGISTYKI – SYSTEM WSPARCIA OPERACJI PRZEDSIĘBIORSTWA W ŁAŃCUCHU DOSTAW.

- Istota, cele, funkcje i zadania controllingu logistyki w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa,
- Systemowe powiązanie instrumentów planowania i organizowania działań, bieżącego zarządzania i reagowania oraz kontroli i raportowania,
- Controlling strategiczny i operacyjny w łańcuchu dostaw – mapowanie strategii operacyjnej na działania logistyczne. Strategiczna (zbilansowana) karta wyników (BSC) – proces kaskadowania i bilansowania
- Organizacja controllingu logistyki w przedsiębiorstwie.
- Centra odpowiedzialności za przychody, koszty, zysk, inwestycje, wydatki.

2. ANALIZA, POMIAR I OCENA PROCESÓW I ZASOBÓW LOGISTYCZNYCH. WSKAŹNIKI LOGISTYCZNE.

- Analiza procesów i zasobów logistycznych, obszarów planowania i kontroli,
- Szczegółowa analiza zarządzania procesami logistycznymi przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw,
- Analiza kluczowych (KPI) i operacyjnych (PI) wskaźników procesów logistycznych wg perspektyw BSC - zaopatrzenia, produkcji i przepływu materiałów, zapasów, transportu i spedycji, dystrybucji, magazynowania i składowania, obsługi klienta
- Systemowe powiązanie miar i wskaźników OTIF.
- Analiza i ocena efektywności procesów logistycznych.
- Ocena efektywności wykorzystania zasobów logistycznych.
- Analiza wydajności, sprawności i poziomu wykorzystania zasobów logistycznych, analiza niezawodności procesów logistycznych.
- Wykorzystanie analizy ABC i XYZ w controllingu logistyki.

3. KOSZTY W ZARZĄDZANIU LOGISTYKĄ.

- Kompleksowa analiza kosztów logistyki i modele kosztowe.
- Zakładowy Plan Kont (ZPK), organizacja ewidencji i raportowania kosztów .
- Miejsca powstawania kosztów (MPK i subMPK) i podział MPK.
- Koszty standardowe, normowanie kosztów i normatywy kosztowe.
- Kontrola kosztów - analiza odchyleń i dynamiki kosztów.
- Metody rozliczeń i alokacji kosztów. Kalkulacja wg nośników kosztów.
- Rachunek kosztów i wyników centrum logistycznego
- Wycena obiektów kosztowych w łańcuchu dostaw i rachunek kosztów działań (ABC - Activity Base Costing).

4. BUDŻETOWANIE INSTRUMENTEM CONTROLLINGU LOGISTYKI.

- Budżet jako narzędzie planowania i kontroli w zarządzaniu logistyką.
- Zasady i schematy opracowania budżetu.
- Proces budżetowania i procedura sporządzania budżetu, harmonogramy budżetowania.
- Wariantowe tworzenie budżetu.
- Analiza odchyleń budżetowych. Kontrola wykonania budżetów

Czas trwania

10.00-17.00 I dnia, 9.00-16.00 II dnia.

Prelegenci

Cytat
: Ekspert w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i zarządzania kosztami oraz analizy i poprawy efektywności procesów przedsiębiorstw. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w specjalności: logistyka, controlling, zarządzanie operacyjne. Wiedzę i 20-letnie doświadczenie wykorzystuje jako doradca zarządów przedsiębiorstw oraz kierownik projektów konsultingowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą. W ramach pełnionych funkcji kieruje projektami dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki i controllingu. Jest wieloletnim wykładowcą licznych uczelni wyższych w Polsce w zakresie studiów MBA i podyplomowych. Autor 90 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, Supply Chain Council i Polskiego Towarzystwa Logistycznego.
Wykonawca projektów m.in.: dla: Grupa LOTOS S.A., PBG S.A., TP S.A., Frito Lay Sp. z zo.o., Alcatel - Lucent Polska Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Sp. z o.o., Panopa Logistics, Metro Group AG, Kompania Piwowarska S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o., Artman S.A., TESCO Polska Sp. z o.o., DEC ZNTK, PTC ERA, Polkomtel S.A., Stalexport, Kompania Węglowa S.A., Intermarche / Bricomarche, Zentis Polska Sp. z o.o.

Gdzie i kiedy

Gdańsk 9 - 10 czerwca 2016
Hotel Novotel Gdańsk Marina

80-342 Gdańsk

Hotel Novotel Gdańsk Marina

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Poznań 11 - 12 maja 2016
Hotel Mercure**** Centrum

60-829 Poznań

ul. Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
Promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 30.05.2016
1490 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
po okresie promocji
1690 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna wynosi 1490 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 1690 zł. + 23% VAT.

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU: 2 OSÓB – 10%, 3 OSÓB – 15%, 4 OSÓB – 20%.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!