Szkolenie

CONTROLLING –WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
• Poszerzenie wiedzy dotyczącej praktycznego wykorzystania współczesnych koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
• Prezentacja skutecznych narzędzi zarządzania informacją o kosztach, metod zwiększania efektywności kosztów i skutecznego kontrolowania kosztów
• Zapoznanie się z nowoczesnym produktem informatycznym realizującym potrzeby controllingowe.
Program zawiera liczne warsztaty obliczeniowe w obszarze controllingu, budżetowania oraz rachunku kosztów. Wartością dodatkową szkolenia jest panel poświęcony informatyzacji procesów analitycznych, decyzyjnych i zarządczych.
Program szkolenia ma charakter praktyczny i warsztatowy i został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie wykładowcy zdobyte podczas pracy doradczej i szkoleniowej.
Część ćwiczeń zaplanowana została z wykorzystaniem laptopów, dlatego razem ze zgłoszeniem udziału prosimy o informację, czy będą Państwo mogli przywieźć na szkolenie notebooka.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest głównie do specjalistów posiadających podstawową wiedzę z obszaru controllingu i finansów przedsiębiorstwa, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności z zakresu controllingu i rachunkowości.

Program szkolenia

1. Controllingowa analiza działalności bieżącej i strategicznej firmy - studium przypadku.
1.1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych w controllingowej ocenie działalności firmy - przykłady błędnych decyzji zarządczych.
1.2. Analiza zmienności kosztów - jak wahania popytu i zdolności produkcyjnej wpływają na tempo zmian kosztów firmy.
1.3. CASE STUDY - analiza informacji płynącej z rachunku kosztów stałych i zmiennych.
1.4. CASE STUDY - optymalizacja produkcji i sprzedaży na podstawie analizy controllingowej firmy.
1.5. CASE STUDY - ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, przychodów i zysku.
1.6. Jedno- i wieloasortymentowy próg rentowności produktów, usług, towarów.
1.7. Badanie marginesów bezpieczeństwa oceniających wpływa wahania rynku na wyniki firmy.
1.8. CASE STUDY - wyznaczanie progów rentowności i ocena uzyskanych wyników.
1.9. Marże pokrycia kosztów nowoczesnym i rzetelnym spojrzeniem na rentowność produktów, usług, centrów odpowiedzialności, obszarów sprzedaży, klientów i innych kryteriów.
1.10. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż pokrycia kosztów, jako zarządcze spojrzenie na kondycję firmy i jej poszczególnych obszarów.
1.11. CASE STUDY - budowa wieloblokowego rachunku marże pokrycia kosztów i interpretacja uzyskanych wyników.
2. Narzędzia controllingu operacyjnego i strategicznego - studium przypadku.
2.1. EVA (ekonomiczna wartość dodana) w procesie oceny efektywności zarządzania firmą.
2.2. CASE STUDY - wyznaczanie i analiza EVA i innych mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa.
2.3. BSC (zrównoważona karta wyników - Balanced Scorecard) wielowymiarowe spojrzenie na realizacje celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa.
2.4. CASE STUDY - analiza informacji płynącej z zastosowania BSC.
2.5. Przebieg procesu budżetowania w controllingu.
2.6. CASE STUDY - budowa budżetów szczegółowych i budżetu głównego firmy.
2.7. CASE STUDY - monitoring stopnia wykonania budżetu.
2.8. CASE STUDY - praktyczna analiza przyczynowości odchyleń od założonych w budżecie parametrów.
3. Informatyczne wspomaganie procesu controllingu - studium przypadku.
3.1. Systemy informacyjne przedsiębiorstwa.
3.2. ETAP 1. Przygotowanie planu taktycznego.
Uczestnicy budują założenia do oceny dla kluczowych centrów odpowiedzialności na przyszły rok. Założenia do oceny obejmują zadania operacyjne oraz cele, dla których budowane są wskaźniki monitorujące postępy w ich realizacji.
3.3. ETAP 2. Modelowanie procesu budżetowania.
Uczestnicy modelują proces budżetowania: budują procedury przepływu pracy, wzorce dokumentów, zakresy obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych itp.
3.4. ETAP 3. Modelowanie arkuszy budżetowych
Uczestnicy dostosowują arkusze budżetowe do potrzeb zaprojektowanego wcześniej procesu.
3.5. ETAP 4. Wielowymiarowa analiza danych
W ostatnim etapie uczestnicy analizują dane finansowe firmy w różnych wymiarach i przekrojach dzięki zastosowaniu tabeli przestawnej i technologii OLAP. W tym ćwiczeniu można również zapoznać się z funkcjonowaniem analizy przyczynowej odchyleń od budżetu na podstawie okresów historycznych.

Czas trwania

16 godz. lekcyjnych

Prelegenci

Cytat
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a obecnie adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Jest właścicielem firmy consultingowej specjalizującej się we wdrażaniu systemów controllingowych w przedsiębiorstwach oraz systemów informatycznych wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Doświadczony trener i współpracownik kilkunastu firm doradczych. W okresie 16 lat swojej pracy naukowo-dydaktycznej opublikował ponad 100 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw i controllingu operacyjnego. Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych rozwiązań w finansach firm. Posiada doświadczenie praktyczne i jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych finansowych ze środków Unii Europejskiej. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego i doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Zasiadał w organach nadzorczych zarówno podmiotów prywatnych jak i państwowych. Jest autorem m.in. książek: "Finanse firm - długoterminowe zarządzanie finansami" oraz „Controlling - system oceny centrów odpowiedzialności".

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 listopada 2015
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 24 - 26 września 2015
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 18 - 20 listopada 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 czerwca 2013
Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 marca 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 marca 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 marca 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 13 - 15 grudnia 2012
Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 27 - 29 września 2012
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 27 - 29 września 2012
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 października 2011
Pensjonat ANTAŁÓWKA****

34-500 Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 13 - 15 czerwca 2011
Hotel WERSAL****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 marca 2011
Hotel WERSAL****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 marca 2011
Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 marca 2011
Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 14 - 16 października 2010
Pensjonat Antałówka***

Zakopane

xxx

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
(2398.50 zł brutto)
1950 PLN
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 25.11.2015r. (kolacja) do 28.11.2015r. (obiad) • Zakwaterowanie w pokojach 2-os. • Do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) • Pełne wyżywienie • Materiały szkoleniowe • Certyfikat ukończenia szkolenia • Imprezę integracyjną w karczmie góralskiej • Bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!