Szkolenie

Controlling wartości (VBC) i systemy performance measurement (KPI)

O szkoleniu

Cele szkolenia:
Wyjaśnienie zasad projektowania controllingu zorientowanego na kreowania wartości (Value-Based Controlling)
Wykształcenie umiejętności stosowania metod wyceny przedsiębiorstw w praktyce
Ukazanie praktycznych zastosowań instrumentów controllingu wspomagających kreowanie wartości dla właścicieli
Przedstawienie możliwości tworzenia własnych narzędzi zarządzania wartością przedsiębiorstwa
Wyjaśnienie zasad planowania w wymiarze operacyjnym i strategicznym
Wykształcenie umiejętności projektowania i stosowania KPI
Wyjaśnienie uwarunkowań stosowania wielowymiarowych narzędzi typu dashbord, managerial cockpit, socrecard
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest zwłaszcza dla osób zaangażowanych w rozliczenie inwestycji, księgowych, menedżerów finansowych, menedżerów podatkowych czy project managerów.

Program szkolenia

I. Zasady projektowania controllingu zorientowanego na wartość

1. Cel działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia właścicieli.

2. Znaczenie controllingu we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą:
a) istota controllingu i podstawowe zasady jego projektowania,
b) w jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów finansowych przedsiębiorstwa.

3. Controlling a rachunek odpowiedzialności z punktu widzenia zarządzania wartością i projektowania KPI:
a) kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności i strategicznych jednostek biznesowych (SBU),
b) ocena i kontrola dokonań centrów kosztów i centrów zysku.

II. Wycena spółek w kontekście controllingu

1. Praktyczne uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw:
a) przesłanki wyceny,
b) funkcje wyceny,
c) reguły wyceny.

2. Metody majątkowe stosowane w wycenie:
a) wartości aktywów netto,
b) odtworzeniowa,
c) likwidacyjna.

3. Podejście dochodowe do wyceny i zarządzania wartością:
a) metody szacowania przepływów pieniężnych – jak oszacować przepływy pieniężne dla właścicieli (equity cash flow) i wolne przepływy pieniężne (free cash flow),
b) kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania – obliczanie kosztu kapitału własnego (przekazanego przez udziałowców), obliczanie kosztu kapitału obcego (kredyty, emisja obligacji), wyliczanie średniego ważonego kosztu kapitału ,
c) określanie wartości przedsiębiorstwa na podstawie dyskontowania przepływów pieniężnych.

4. Metody mieszane i metody porównawcze:
a) metody mieszane – jak powiązać cechy podejścia majątkowego i dochodowego,
b) metody transakcji porównywalnych,
c) metody mnożnikowe.

III. Projektowanie controllingu zorientowanego na wartość VBC

1. Istota i procedury zarządzania wartością przedsiębiorstwa:
a) nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa,
b) projektowanie sieci wartości i dostosowywanie jej do struktury przedsiębiorstwa.

2. Ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) w zarządzaniu wartością:
a) szacowanie i prognozowanie EVA,
b) ocena projektów inwestycyjnych na podstawie ekonomicznej wartości dodanej,
c) relacja między efektywnością projektu a wartością z perspektywy EVA.

3. Finansowe mierniki kreowania wartości – czyli jak monitorować wartość:
a) rynkowa wartość dodana MVA (market value added) i jej związek z EVA,
b) wartość dodana dla właścicieli SVA (shareholder value added).

4. Opcje realne – wykorzystanie w podejmowaniu decyzji zorientowanych na wartość:
a) ocena projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu opcji realnych,
b) identyfikacja ukrytych możliwości inwestycyjnych,
c) wycena praw inwestycyjnych i związanych z modyfikacją projektu,
d) wycena elastyczności decyzyjnej menedżerów.

5. Ocena fuzji i przejęć.

6. Kształtowanie programów motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości.

IV. Projektowanie i wykorzystanie KPI w praktyce

1. Koncepcja performance measurement w praktyce:
a) istota pomiaru dokonań (efektywności i wydajności) w zarządzaniu firmą,
b) krytyczne czynniki sukcesu (critical success factors),
c) kluczowe mierniki dokonań KPI (key performance indicators).

2. Koncepcja pomiaru wielowymiarowego w nurcie BSC:
a) systemy pomiaru wyników,
b) założenia zrównoważonej karty wyników (balanced scorecard),
c) perspektywy BSC,
d) wady i zalety i problemy praktyczne BSC.

3. Projektowanie systemu BSC:
a) metodyka projektowania systemu zintegrowanych KPI,
b) założenia organizacji zorientowanej na strategię (strategy-focused organization),
c) planowanie w kontekście projektowania KPI,
d) mapowanie strategiczne.

4. Wdrażanie systemu obmiaru KPI opartego na BSC:
a) komunikowanie wyników,
b) kaskadowanie pomiaru na niższe szczeble w strukturze organizacyjnej,
c) wykorzystanie KPI w celu poprawy efektywności.

5. Projektowanie przykładowych KPI:
a) metodyka projektowania KPI,
b) identyfikacja czynników sukcesu,
c) atrybuty KPI,
d) uwarunkowania sytuacyjne przy projektowaniu KPI,
e) budowa i rodzaje mierników typu KPI.

6. Studium przypadku:
a) projektowanie i wdrażanie systemu pomiaru dokonań z wykorzystaniem BSC dla wybranej firmy.

Czas trwania

Dzień I 10:00-16:00
Dzień II 9:00-15:00

Prelegenci

Cytat

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w SKwP, AE we Wrocławiu, BiznesPro Sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Badań Regionalnych. Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Bardzo doświadczony trener i wykładowca z zakresu rachunku kosztów, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, controllingu operacyjnego i strategicznego, wyceny przedsiębiorstw, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstwa. Laureat nagrody „Złote skrzydła” dla autorów najlepszych w Polsce książek z tematyki zarządzania (Gazeta Prawna i KPMG). Autor ponad 100 publikacji naukowych z dziedziny finansów przedsiębiorstw, controllingu i rachunkowości zarządczej, w tym m.in. „Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem” (Wolters Kluwer, Kraków 2008), „Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa” (PWE, Warszawa 2007), „Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie” (Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010). Udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych i branżowych z zakresu finansów i rachunkowości w kraju i za granicą (m.in. Nicea, Bukareszt, Praga, Odessa).

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 - 9 czerwca 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena
za osobę
1290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!