Szkolenie

Dystrybucja i planowanie dostaw.

O szkoleniu

Sprawna dystrybucja produktów do klientów jest warunkiem wykonania planu sprzedaży przedsiębiorstwa (w myśl zasady – tylko produkt dostępny może być sprzedany).

Rozproszenie geograficzne klientów i rynków sprzedaży, rozbudowane portfolio produktów, znaczne zróżnicowanie profilu i poziomu popytu oraz organizacja łańcuchów dystrybucji (dystrybucja pośrednia i bezpośrednia; dystrybucja pierwotna i wtórna) z wykorzystaniem różnych opcji transportu i centrów dystrybucji, powodują dużą złożoność zagadnień planowania dystrybucji w sieci dostaw przedsiębiorstwa.

Celem szkolenia jest omówienie zarówno planowania potrzeb dystrybucji wynikających z planów sprzedaży na docelowych rynkach, planowanie dostaw w dystrybucji wieloszczeblowej, alokacji zapasów w kanałach dystrybucji, planowania wszystkich operacji składających się na sprawną i niezawodną obsługę ładunku w realizacji dostaw oraz planowanie zasobów dystrybucji – głównie magazynowych i transportowych.

Wykonywane w trakcie szkolenia analizy i kontrole realizacji dostaw - terminowości, kompletności i jakości dostaw, poziomu obsługi klienta oraz doskonałości logistycznej (wskaźniki grupy OTIF), pozwalają kontrolować z jednej strony poziom satysfakcji klienta i jego wpływ na wzrost sprzedaży, a z drugiej poziom kosztów dystrybucji. Znaczący udział kosztów dystrybucji w sprzedawanych wyrobach (towarach), wywołuje potrzeby szczegółowej analizy sposobów realizacji dostaw, lokalizacji i poziomów utrzymywanych zapasów, kosztów magazynowania i transportu we własnym zakresie oraz z wykorzystaniem outsourcingu.

Głównym celem jest pozyskanie wiedzy dot. umiejętności szybkiego, elastycznego, skutecznego i efektywnego reagowania pracowników dystrybucji na potrzeby klienta, planów sprzedaży i realizacji dostaw oraz wyników analizy kosztów.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
Kto powinien wziąć udział?
Uczestnicy szkolenia:
- kadra kierownicza ds. logistyki i łańcuchów dostaw
- kierownicy ds. dystrybucji,
- specjaliści ds. dystrybucji i planowania dostaw,
- specjaliści ds. sieci/łańcuchów dostaw oraz współpracy z dostawcami,
- koordynatorzy, planiści i specjaliści poszczególnych operacji w łańcuchach dystrybucji zajmujący się m. in.: planowaniem zapasów produktów lub towarów, magazynowaniem, transportem i realizacja dostaw, kontrolą wyników i kosztów dystrybucji.

Program szkolenia

1. ANALIZA POTRZEB W SIECI DYSTRYBUCJI:

- Analiza lokalizacji i portfela zamówień klientów.
- Analiza popytu i możliwości obsługi dostaw.
- Planowanie potrzeb w sieci dystrybucji (bezpośredniej i pośredniej, pierwotnej i wtórnej).
- Analiza strumieni towarowych w wieloszczeblowym systemie dystrybucji i wymagań obsługi ładunku (strumień ładunków jednorodnych i niejednorodnych); mapa przepływów towarowych.
- Analiza ABC i XYZ strumieni towarowych w dystrybucji.
- Analiza lokalizacji zapasów w łańcuchu dystrybucji.
- Analiza wymagań obsługi ładunku (np. opakowanie, wielkość ładunku, wielkość strumieni we/wy, operacje: przyjęcia, kompletacji, wysyłki) i magazynowania w centrum dystrybucji (np. przepustowość, wielkość magazynu, cross docking).
- Analiza wymagań obsługi transportowej.

2. ANALIZA I PLANOWANIE PRZEPŁYWU W SIECI DYSTRYBUCJI:

- Analiza obrotu ładunkiem w sieci i centrum dystrybucji.
- Analiza i prognozowanie popytu.
- Planowanie zapasów i modeli sterowania zapasami w sieci dystrybucji.
- Analiza wymagań magazynowania (program magazynowania, obliczenia powierzchni i przestrzeni magazynowania, cykli transportowych i operacyjnych, liczby urządzeń magazynowych i zatrudnienia pracowników).
- Analiza i planowanie wymagań transportu dla obsługi dostaw i wysyłek, planowanie przewozów (planowanie tras transportowych i załadunku).
- Analiza funkcjonalna systemu informatycznego zarządzania dystrybucją, magazynowaniem (WMS), zapasami, transportem.
- Zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie dystrybucji – systemy identyfikacji, elektroniczna wymiana danych, etykiety logistyczne, traceability.

3. KALKULACJA KOSZTÓW I ANALIZA WPŁYWU DYSTRYBUCJI NA WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA:

- Analiza wyników dystrybucji – jakość, koszty, czas, organizacja i niezawodność dostaw - system mierników kompleksowej oceny dystrybucji (wskaźniki grupy OTIF).
- Ewidencja kosztów dystrybucji (zapasów, magazynowania, transportu) w zakładowym planie kont przedsiębiorstwa.
- Kalkulacja i analiza kosztów dystrybucji.
- Budżetowanie dystrybucji i realizacji dostaw.
- Analiza wpływu zaopatrzenia na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Czas trwania

10.00-17.00 I dnia, 9.00-16.00 II dnia.

Prelegenci

Cytat
Ekspert w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i zarządzania kosztami oraz analizy i poprawy efektywności procesów przedsiębiorstw. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w specjalności: logistyka, controlling, zarządzanie operacyjne.

Wiedzę i 20-letnie doświadczenie wykorzystuje jako doradca zarządów przedsiębiorstw oraz kierownik projektów konsultingowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą. W ramach pełnionych funkcji kieruje projektami dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki i controllingu. Jest wieloletnim wykładowcą licznych uczelni wyższych w Polsce w zakresie studiów MBA i podyplomowych.

Autor 90 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, Supply Chain Council i Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Wykonawca projektów m.in.: dla: Grupa LOTOS S.A., PBG S.A., TP S.A., Frito Lay Sp. z zo.o., Alcatel - Lucent Polska Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Sp. z o.o., Panopa Logistics, Metro Group AG, Kompania Piwowarska S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o., Artman S.A., TESCO Polska Sp. z o.o., DEC ZNTK, PTC ERA, Polkomtel S.A., Stalexport, Kompania Węglowa S.A., Intermarche / Bricomarche, Zentis Polska Sp. z o.o.

Gdzie i kiedy

Poznań 18 - 19 kwietnia 2016
Hotel Mercure Centrum****

60-829 Poznań

ul. Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 7 - 8 kwietnia 2016
Hotel Best Western Premier ****

40-147 Katowice

ul. Bytkowska 1a

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
Promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 8.04.2016
1490 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
po okresie promocji
1690 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna wynosi 1490 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 1690 zł. + 23% VAT.

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU: 2 OSÓB – 10%, 3 OSÓB – 15%, 4 OSÓB – 20%.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!