Finanse dla menedżerów – praktyczne warsztaty dla niefinansistów

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje w zakresie rozumienia formalnych terminów i prawideł finansowych, nabywa umiejętności w zakresie podstaw czytania dokumentów finansowych oraz poznaje menadżerskie narzędzia zarządzania finansami i przedsiębiorstwem zgodne z najnowszymi trendami i stanem wiedzy. Program szkolenia został opracowany z myślą o osobach, które nie mają wykształcenia finansowego, lecz w toku rozwoju zawodowego podejmowane przez nie decyzje bezpośrednio wpływają na wyniki i kondycję finansową zarządzanych przedsiębiorstw lub ich obszarów. Szkolenie jest okazją do wykształcenia bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym: księgowym, controllingiem czy analitykami finansowymi.
Dlaczego warto wziąć udział?

Po ukończeniu warsztatów Uczestnik będzie posiadał wiedzę i kompetencje dotyczące między innymi:

 • praktycznego posługiwania się podstawowymi terminami finansowymi związanymi z rachunkowością finansową, podatkową i zarządczą,
 • rozumienia dokumentów finansowych, sprawozdań finansowych i interpretowania wielkości w nich zawartych,
 • znajomości metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, zasad i procedur określania standingu finansowego przez instytucje finansowe, banki, agencje ratingowe,
 • najnowszych tendencji i rozwiązań stosowanych w zakresie finansowej informacji zarządczej i controllingu,
 • mechanizmów rządzących finansami przedsiębiorstw, czynników kształtowania ryzyka operacyjnego i finansowego,
 • narzędzi wspierających zarządzanie kosztami i efektywnością operacyjną w tym bazujących na analizie kosztów procesów i działań,
 • komunikacji z analitykami w zakresie oceny efektywności ekonomicznej projektów czy wyceny wartości, 
 • kształtowania relacji z inwestorami, narzędzi pomiaru wartości przedsiębiorstwa i strategii zapewniających maksymalny zwrot właścicielom kapitału.

Wszystkie prezentowane zagadnienia są bogato obrazowane analizami rzeczywistych studiów przypadków z dużych polskich przedsiębiorstw. Zajęcia prowadzone są przed praktyka posiadającego duże doświadczenie zawodowe w implementacji i wykorzystaniu omawianych technik i narzędzi.

Kto powinien wziąć udział?
 • Menedżerowie wyższego i średniego szczebla
 • Dyrektorzy i właściciele firm

Program szkolenia

1. Wprowadzenie: system finansowy przedsiębiorstwa:
• optyka udziałowca i menedżera
• służby finansowe i ich zadania - rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa – zadania, podobieństwa, różnice,
• obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie sprawozdawczości finansowej, zasady rachunkowości,
• odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego.

2. Sprawozdawczość finansowa i zarządcza:
• bilans przedsiębiorstwa – najważniejsze sprawozdanie finansowe,
• rachunek zysków i strat (rodzaje wyników finansowych, porównawczy i kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat),
• cash flow - rachunek przepływów pieniężnych (koszt a wydatek, przychód a wpływ).

3. Wskaźniki finansowe – czyli jak interpretować i oceniać informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych:
• przegląd głównych wskaźników finansowych (rentowność, płynność, sprawność zadłużenie),
• KPI wykorzystywane w systemach motywacyjnych – dobre praktyki.

4. Czy to wiarygodny partner biznesowy? Warsztat z czytania i analizy sprawozdań finansowych kontrahenta.

5. Rachunkowość zarządcza i systemy raportowania menadżerskiego:
• struktura i elastyczność kosztów: stałe i zmienne,
• CAPEX czy OPEX?
• badanie zależności pomiędzy ceną, wolumenem i kosztami - Analiza Break Even Point,
• outsourcing – sposób na oszczędności na czy uzmiennienie kosztów,
• zarządcze układy prezentowania wyników - modele rachunków pokryć finansowych,
• metodologia tworzenia budżetu operacyjnego.

6. Polityka cenowa:
• kształtowanie cen - perspektywa rynkowa i kosztowa,
• gra cenowa w różnych „segmentach” rynku,
• cena optymalna - symulacja,
• polityka rabatowa (upusty, skonta) jako element gry cenowej.

7. Zarządzanie kapitałem obrotowym:
• cykl konwersji gotówki,
• rotacja należności, zapasów i zobowiązań - optymalizacja cyklu konwersji gotówki,
• szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (Working Capital Requirement).

8. Sporządzanie sprawozdań finansowych pro-forma – jak przełożyć pomysł biznesowy na język finansów (warsztat opracowanie biznes planu).

9. Decyzje inwestycyjne:
• zwrot, czas i ryzyko czyli filary długoterminowych decyzji finansowych,
• zmienna wartość pieniądza w czasie – skutki dla decyzji, źródła i koszty finansowania inwestycji - WACC,
• czy warto realizować ten kontrakt – zastosowanie NPV i IRR,
• business case: ocena projektu inwestycyjnego.

10. Spojrzenie właścicielskie – zarządzanie wartością przedsiębiorstwa:
• ekonomiczna wartość dodana EVA jako miernik kreowania wartości,
• jak wycenić wartość biznesu – nośniki wartości, metody pomiaru wartości.

Czas trwania

2 dni - 16 godz.
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Novotel Marina***

80-342 Gdańsk

Jelitkowska 20

woj. pomorskie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****

00-811 Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 1640 zł.
1 340
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!