FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - JAK ZROZUMIEĆ I SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI.

O szkoleniu

Cel szkolenia
Dostarczenie podstawowej i praktycznej informacji o zarządzaniu finansami oraz stworzenie zasad bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym, a także optymalizacja kosztów w zarządzanych przez siebie działach.

Metody szkolenia
• ćwiczenia z użyciem komputerów
• case study
• mini wykład
• dyskusja
• prezentacja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• nabycie wiedzy z zakresu finansów
• nabycie umiejętności gromadzenia i analizowania uzyskanych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji
• nabycie umiejętności wykorzystania najważniejszych funkcji finansowych, do podejmowania decyzji zarządczych
• poznania języka używanego w dziedzinie finansów
• nabycie umiejętności wskazania zastosowania narzędzi krótkoterminowych decyzji finansowych
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• kadra zarządzająca pionów nie-finansowych, każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego)
• osoby nie zajmujące się w codziennej pracy finansami, lecz korzystające z informacji finansowej
•kadra kierująca strategicznymi jednostkami biznesowymi
• pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
• osoby nie będące księgowymi
• osoby zarządzających projektami
• osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia

1. Analiza bieżącej sytuacji finansowej firmy:
• Finansowe dokumenty sprawozdawcze spółek: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów gotówkowych
• Analiza finansowej efektywności działań firmy:
- wskaźniki płynności
- wskaźniki rentowności (efektywności, zyskowności), model DuPonta
- wskaźniki sprawności (aktywności) działania
- wskaźniki zadłużenia i wskaźniki długu
• Analiza strategiczna otoczenia firmy
• Praktyczny przykład kompleksowej oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy

2. Analiza inwestycyjna
• Charakterystyka najważniejszych elementów biznes planu
• Wartość pieniądza w czasie
• Proste metody oceny finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych
• Dyskontowe kryteria oceny projektów inwestycyjnych:
- metoda wartości zaktualizowanej netto ( NPV )
- wskaźnik bieżącej wartości kapitałowej netto ( NPVR )
- metoda wewnętrznej stopy zwrotu ( IRR i MIRR)
• Praktyczne problemy stosowania kryterium NPV
• Źródła finansowania inwestycji

3. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
• Zysk a gotówka w firmie
• Wpływ jakości zarządzania kapitałem obrotowym na wynik finansowy przedsiębiorstwa,
• Wyznaczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy i analiza możliwości zmniejszenia niedoboru środków finansowych.
• Zarządzanie poszczególnymi składnikami majątku obrotowego (zapasy, należności, zobowiązania krótkoterminowe)

4. Zarządzanie kosztami w nowoczesnej firmie
• System informacji zarządczej
• Zastosowanie rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem:
- analiza progu rentowności
- analiza wrażliwości
• Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą
© Copyright dr Janusz Nesterak

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych

Przyjazd uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie (zakwaterowanie od godz. 15.00)

• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad
Wyjazd uczestników następnego dnia po szkoleniu (zakwaterowanie do godz. 12.00)

Prelegenci

DR JANUSZ NESTERAK - Ekspert w dziedzinie controllingu i zarządzania finansami. Specjalizuje się we wdrażaniu procesów biznesowych, opartych na controllingu oraz systemów informatycznych klasy Business Intelligence, wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Wieloletni trener szkoleń biznesowych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, wycen firm i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu, stawiając na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego oraz doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Ekspert i trener Szkoły Controllingu i Szkoły Finansów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Zakopane

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 900
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (3 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po śniadaniu następnego dnia po szkoleniu); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!