JAK ZROZUMIEĆ FINANSE FIRMY I WPŁYWAĆ NA JEJ WYNIKI FINANSOWE? FINANSE DLA ZARZĄDZAJĄCYCH

O szkoleniu

• nabycie podstawowej wiedzy z zakresu księgowości i zarządzania finansami niezbędnej na każdym stanowisku kierowniczym,
• zdobycie podstawowych umiejętności oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na bazie dokumentów finansowych,
• zrozumienie powiązań pomiędzy decyzjami i działaniami na szczeblu strategicznym i operacyjnym a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:
• nabywając wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa stanie się równorzędnym partnerem dla przedstawicieli służb finansowo-księgowych w zakresie dyskusji nt. wyników finansowych firmy oraz podejmowania decyzji związanych z tymiż wynikami,
• lepiej będzie rozumiał powiązania pomiędzy swoimi działaniami a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa,
• lepiej będzie rozumiał dokumenty finansowe firmy.
Kto powinien wziąć udział?
Kadra zarządzająca wyższego szczebla, właściciele spółek i członkowie rad nadzorczych, kadra zarządzająca średniego szczebla i pracownicy mający wpływ na wyniki finansowe firmy.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa:
a) główne cele i wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
b) podstawowe pojęcia z zakresu księgowości i finansów,
c) podstawowe zasady i standardy księgowości (PSR/MSSF).

2. Sprawozdanie finansowe:
a) bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej,
b) rachunek zysków i strat/sprawozdanie z całkowitych dochodów,
c) rachunek przepływów pieniężnych/sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

3. Analiza sprawozdania finansowego:
a) analiza wstępna,
b) analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności finansowej, wystarczalności gotówkowej, rentowności, rentowności kasowej, struktury i zadłużenia, operacyjności, rynku kapitałowego),
c) wskaźniki pozafinansowe,
d) analityczne punkty odniesienia.

4. Koszt kapitału i źródła finansowania przedsiębiorstwa:
a) finansowanie kapitałem własnym,
b) finansowanie kapitałem obcym,
c) koszt kapitału własnego i obcego.

5. Wynik finansowy:
a) zjawisko dźwigni operacyjnej.
b) efekt dźwigni finansowej.
c) wpływ różnych elementów na wynik finansowy.
d) różne kategorie wyniku finansowego od strony analitycznej i zarządczej.

6. Podstawy matematyki finansowej:
a) rodzaje stóp procentowych,
b) rodzaje kapitalizacji odsetek,
c) wartość przyszła i bieżąca przepływów pieniężnych.

7. Metody oceny opłacalności inwestycji:
a) definicja oraz rodzaje inwestycji,
b) elementy składowe inwestycji,
c) proste metody oceny opłacalności inwestycji,
d) dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji.

8. Podsumowanie i powtórzenie.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1290 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1190 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (22) 208 28 33/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!