Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ocena-dostawcow-skuteczne-metody-wyboru-i-kwalifikacji-dostawcow-73706-id5854

Informacje o szkoleniu

 • Ocena dostawców - skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców


  ID szkolenia: 73706
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

  Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
  Godziny zajęć (czas trwania):
  8.00 – 8.30 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

  8:30 – 10:30 Zajęcia
  10:30 – 10:40 Przerwa
  10:40 – 12:40 Zajęcia
  12:40– 12:50 Przerwa
  12:50 – 14:50 Zajęcia
 • Organizator szkolenia:

  Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
  ul. Kozielska 137d
  44-100 Gliwice
  woj. śląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELE SZKOLENIA:

-Poznanie nowoczesnych metod oceny dostawcy
-Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o ocenie dostawcy
-Przedstawienie metod i narzędzi oceny ofert dostawców
-Przedstawienie zasad oceny dostawców
-Przedstawienie narzędzi oceny dostawców
-Zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców
-Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie oceny dostawców
-Stworzenie podstaw budowy instrukcji oceny dostawców
-Stworzenie dedykowanego arkusza oceny dostawcy

Szkolenie skierowane jest do:

specjalistów i menedżerów działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości.

Program szkolenia:

Metody oceny oferty dostawcy

 • Zasady konstrukcji oceny oferty dostawcy
 • Arkusz standardowej odpowiedzi ofertowej
 • Parametryzacja: oceny ofert
  – Ocena formalna (doświadczenie branżowe, możliwości produkcyjne, posiadane certyfikaty, referencje, licencje, uprawnienia, certyfikaty)
  – Ocena merytoryczna, (jakość, funkcjonalność, estetyka, termin dostawy)
  – Ocena warunków handlowych i logistycznych (cena, rabaty ilościowe, rabaty za obrót, rabaty za płatności, koszty nabycia, termin płatności, sposób dostawy, skład konsygnacyjny)
 • Inne parametry oceny: lokalizacja, czas realizacji zamówienia, czas realizacji dostawy, reakcja na pilną dostawę, reakcja na zmianę wielkości dostawy  
 • Ocena przy pomocy PEO – (Parametric Evaluation of Offers)

Ćwiczenie: ocena oferty przy pomocy PEO z wykorzystaniem MS Excel. Uczestnicy otrzymują gotowe narzędzie do natychmiastowego wdrożenia ocen ofert w firmie.

Przygotowanie ram organizacyjnych oceny dostawców

 • Odpowiedzialność za ocenę dostawców
 • Podręcznik dostawcy
 • Instrukcja pakowania
 • Wzorniki (wzorce wizualnej kontroli)
 • Umowa z dostawcą a ocena dostawcy

Wybór dostawców podlegających ocenie – wybór dostawców o podwyższonym ryzyku

 • Kategoryzacja dostawców według głównych grup zakupowych (kategoryzacja funkcjonalna)
 • Kategoryzacja dostawców według wartości zakupów, metodą ABC
 • Podział dostawców wg ryzyka zaopatrzeniowego i wartości zakupów metodą Kraljicka

Częstotliwość oceny dostawców

 • Ocena dostawców wiodących (bezpośrednio produkcyjnych)
 • Ocena dostawców uzupełniających (pośrednio produkcyjnych)
 • Ocena dostawców incydentalnych

Konstrukcja arkusza oceny dostawcy

 • Metryczka dostawcy
 • Ocena dostawcy
 • Punktacja kwalifikacji dostawców

Kryteria oceny dostawców – OTIF. Uczestnicy w excelu liczą OTIF dla dostawców. Otrzymują gotowe narzędzie kalkulacji OTIF do natychmiastowego wdrożenia w praktyce.

 • Ocena jakości dostaw
 • Ocena ilości
 • Ocena terminowości
 • Ocena komunikacji
 • Ocena wsparcia technicznego
 • Zasadność ceny jako kryterium oceny dostawcy
 • Oceny przy pomocy OTIF

Mechanizm rejestracji niezgodności w dostawach na potrzeby OTIF

Konstrukcja wag

Narzędzia oceny dostawców

 • Arkusz oceny dostawców – prosty
 • Arkusz Wstępnej oceny dostawców
 • Arkusz Audytu
 • Arkusz zasadniczej oceny
 • Arkusz oceny dostawy dostarczającego produkty w wielu kategoriach zakupowych

Ćwiczenie: ocena dostawcy

Kryteria oceny i kwalifikacji dostawców

 • Ocena dostawców surowców
 • Ocena dostawców opakowań
 • Ocena dostawców usług
 • Ocena przedsiębiorstw transportowych
 • Ocena dostawców obsługujących inwestycje
 • Ocena dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 • Rejestr reklamacji

Audyt dostawcy

 • Wpływ audytu na ocenę dostawcy
 • Audyt a kontrola
 • Cel audytu dostawcy
 • Organizacja audytu
 • Agenda audytu
 • Plan audytu
 • Listy kontrolne
 • Protokół audytu

Kwalifikacja dostawców

 • Lista kwalifikowanych dostawców
 • Lista dostawców zdyskwalifikowanych
 • Lista dostawców pod specjalnym nadzorem

Informacje o prelegentach:

Ekspert zarządzania dostawcami, metod wyboru i oceny dostawców

Ekspert i doradca największych firm w Polsce w obszarze zaopatrzenia i logistyki. Autor polityk zakupowych i procedur zakupowych przygotowanych dla wielu firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. Doktor zarządzania w Katedrze Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 zł brutto za 1 osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Ocena dostawców - skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców