Szkolenie

Ocena dostawców - skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców

O szkoleniu

CELE SZKOLENIA:

-Poznanie nowoczesnych metod oceny dostawcy

-Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o ocenie dostawcy

-Przedstawienie metod i narzędzi oceny ofert dostawców

-Przedstawienie zasad oceny dostawców

-Przedstawienie narzędzi oceny dostawców

-Zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców

-Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie oceny dostawców

-Stworzenie podstaw budowy instrukcji oceny dostawców

-Stworzenie dedykowanego arkusza oceny dostawcy
Kto powinien wziąć udział?

specjalistów i menedżerów działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości.

Program szkolenia

Metody oceny oferty dostawcy

 • Zasady konstrukcji oceny oferty dostawcy
 • Arkusz standardowej odpowiedzi ofertowej
 • Parametryzacja: oceny ofert
  – Ocena formalna (doświadczenie branżowe, możliwości produkcyjne, posiadane certyfikaty, referencje, licencje, uprawnienia, certyfikaty)
  – Ocena merytoryczna, (jakość, funkcjonalność, estetyka, termin dostawy)
  – Ocena warunków handlowych i logistycznych (cena, rabaty ilościowe, rabaty za obrót, rabaty za płatności, koszty nabycia, termin płatności, sposób dostawy, skład konsygnacyjny)
 • Inne parametry oceny: lokalizacja, czas realizacji zamówienia, czas realizacji dostawy, reakcja na pilną dostawę, reakcja na zmianę wielkości dostawy  
 • Ocena przy pomocy PEO – (Parametric Evaluation of Offers)

Ćwiczenie: ocena oferty przy pomocy PEO z wykorzystaniem MS Excel. Uczestnicy otrzymują gotowe narzędzie do natychmiastowego wdrożenia ocen ofert w firmie.

Przygotowanie ram organizacyjnych oceny dostawców

 • Odpowiedzialność za ocenę dostawców
 • Podręcznik dostawcy
 • Instrukcja pakowania
 • Wzorniki (wzorce wizualnej kontroli)
 • Umowa z dostawcą a ocena dostawcy

Wybór dostawców podlegających ocenie – wybór dostawców o podwyższonym ryzyku

 • Kategoryzacja dostawców według głównych grup zakupowych (kategoryzacja funkcjonalna)
 • Kategoryzacja dostawców według wartości zakupów, metodą ABC
 • Podział dostawców wg ryzyka zaopatrzeniowego i wartości zakupów metodą Kraljicka

Częstotliwość oceny dostawców

 • Ocena dostawców wiodących (bezpośrednio produkcyjnych)
 • Ocena dostawców uzupełniających (pośrednio produkcyjnych)
 • Ocena dostawców incydentalnych

Konstrukcja arkusza oceny dostawcy

 • Metryczka dostawcy
 • Ocena dostawcy
 • Punktacja kwalifikacji dostawców

Kryteria oceny dostawców – OTIF. Uczestnicy w excelu liczą OTIF dla dostawców. Otrzymują gotowe narzędzie kalkulacji OTIF do natychmiastowego wdrożenia w praktyce.

 • Ocena jakości dostaw
 • Ocena ilości
 • Ocena terminowości
 • Ocena komunikacji
 • Ocena wsparcia technicznego
 • Zasadność ceny jako kryterium oceny dostawcy
 • Oceny przy pomocy OTIF

Mechanizm rejestracji niezgodności w dostawach na potrzeby OTIF

Konstrukcja wag

Narzędzia oceny dostawców

 • Arkusz oceny dostawców – prosty
 • Arkusz Wstępnej oceny dostawców
 • Arkusz Audytu
 • Arkusz zasadniczej oceny
 • Arkusz oceny dostawy dostarczającego produkty w wielu kategoriach zakupowych

Ćwiczenie: ocena dostawcy

Kryteria oceny i kwalifikacji dostawców

 • Ocena dostawców surowców
 • Ocena dostawców opakowań
 • Ocena dostawców usług
 • Ocena przedsiębiorstw transportowych
 • Ocena dostawców obsługujących inwestycje
 • Ocena dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 • Rejestr reklamacji

Audyt dostawcy

 • Wpływ audytu na ocenę dostawcy
 • Audyt a kontrola
 • Cel audytu dostawcy
 • Organizacja audytu
 • Agenda audytu
 • Plan audytu
 • Listy kontrolne
 • Protokół audytu

Kwalifikacja dostawców

 • Lista kwalifikowanych dostawców
 • Lista dostawców zdyskwalifikowanych
 • Lista dostawców pod specjalnym nadzorem

Czas trwania

8.00 – 8.30 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

8:30 – 10:30 Zajęcia
10:30 – 10:40 Przerwa
10:40 – 12:40 Zajęcia
12:40– 12:50 Przerwa
12:50 – 14:50 Zajęcia

Prelegenci

Cytat

Ekspert zarządzania dostawcami, metod wyboru i oceny dostawców

Ekspert i doradca największych firm w Polsce w obszarze zaopatrzenia i logistyki. Autor polityk zakupowych i procedur zakupowych przygotowanych dla wielu firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. Doktor zarządzania w Katedrze Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Gdzie i kiedy

Online 15 października 2020

Gdzie i kiedy

Online 2 lipca 2020

Weź udział

Cena 1
zł brutto za 1 osobę
550 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!