Szkolenie: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZMIANY W 2015R, INTERPRETACJA PRZEPISÓW, ORZECZNICTWO.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-danych-osobowych-zmiany-w-2015r-interpretacja-przepisow-orzecznictwo-61764-id71

Informacje o szkoleniu

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZMIANY W 2015R, INTERPRETACJA PRZEPISÓW, ORZECZNICTWO.


  ID szkolenia: 61764
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie
  ul. Tumidajskiego 2
  Łódź
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Liczba zajęć - 8 godz. dydaktycznych
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy w oparciu o bieżąco obowiązujące przepisy prawa pracy oraz wykładnie MPiPS, PIP, GIP i orzecznictwo sądowe. Podczas szkolenia w sposób przystępny oparty na praktycznych przykładach przekazane zostaną uczestnikom rozwiązania prawne konkretnych problemów występujących w firmach.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
• Poznanie wymaganych procedur niezbędnych, aby móc legalnie przetwarzać dane osobowe i nie narazić się na odpowiedzialność karną i cywilną
• Poznanie sposobów bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej oraz legalnego przekazywania zewnętrznym podmiotom
• Usystematyzowanie wiedzy, kiedy i jak zgodnie z prawem należy zgłaszać zbiory do GIODO
• Poznanie najnowszego orzecznictwo sądowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz konsekwencji na prowadzoną działalność gospodarczą za nie przestrzegania przepisów w tym zakresie
• Poznanie praktycznych aspektów ostatniej nowelizacji przepisów dotyczącej odpowiedzialności za niewykonanie decyzji GIODO
• Zapoznanie z najlepszymi praktykami i wymaganiami dotyczącymi zawierania bezpiecznych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Menedżerów oraz pracowników przedsiębiorstw i administracji publicznej w szczególności:
- działów kadr i płac,
- działów personalnych,
- administratorów danych osobowych,
- osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych
- administratorów bezpieczeństwa informacji, lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów,
- osób tworzących procedury zabezpieczania danych osobowych,
- pracowników instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za udzielanie informacji podmiotom zewnętrznym,
- oraz innych pracowników mających dostęp do danych osobowych.

Program szkolenia:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Ochrona danych osobowych w czasie zatrudnienia i po ustaniu zatrudnienia
2. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych
• Podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie danych osobowych:
a) przepis prawny
b) zgoda
c) prawnie usprawiedliwiony cel
d) realizacja umowy
e) dobro publiczne
• Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych? -warsztat
3. Przetwarzanie danych osobowych
• Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (jak szczegółowych informacji można domagać się od kandydatów do pracy?)
• Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych
• Sposoby zgodnego z ustawą zabezpieczenia danych osobowych na terenie siedziby administratora danych
• Monitoring a ochrona danych osobowych
• Obowiązek informacyjny
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
• Instytucja powierzenia danych osobowych-podstawa prawna oraz najnowsze orzecznictwo
• Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych-warsztaty
5. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych
• Polityka bezpieczeństwa
• Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
• Upoważnienia dla pracowników-warsztaty
• Umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych-warsztaty
• Protokoły z niektórych czynności np. niszczenia nośników danych osobowych
6. Rejestrowanie baz danych u GIODO
• Podstawa prawna obowiązku rejestracyjnego
• Zbiory danych osobowych zwolnione z obowiązku rejestracji
• Rejestracja zbiorów danych w praktyce
• Wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO -warsztaty
7. Procedury zabezpieczenia danych osobowych
• Zakres obowiązku zabezpieczenia danych osobowych
• Poziomy bezpieczeństwa danych osobowych
• Środki bezpieczeństwa danych osobowych
8. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych
• Odpowiedzialność administracyjna
• Odpowiedzialność cywilna
• Odpowiedzialność karna
9. Kompetencje kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
10. Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników- najnowsze wytyczne GIODO
11. Monitoring i kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych
• Kiedy stosowanie monitoringu jest dopuszczalne?
• Obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu
Program szkolenia chroniony prawem autorskim

Informacje o prelegentach:

Rafał Andrzejewski - Prawnik, trener biznesu, konsultant w wiodących kancelariach prawnych. Przez kilka lat pracował jako Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie zajmuje się obsługą prawną Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Pracy i Polityki Społecznej.
Autor wielu artykułów w prasie specjalistycznej m.in. opublikowanych w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawa Pracy, wydawnictwie Infor.
Specjalizuję się w obszarach: prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych oraz umów handlowych. Jest wykładowcą prawa pracy w Wyższej Szkole Administracji Publicznej.
Od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników firm różnej wielkości oraz administracji publicznej.
W ramach dotychczasowej działalności szkoleniowej zrealizował projekty szkoleniowe między innymi dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Mahle, Dartom sp.z.o.o, Pharma Group Sp. z o.o, Bank Zachodni WBK, Banki Spółdzielcze, Orlen, Budimex oraz wiele innych. Jest wysoko oceniany przez uczestników szkoleń za wiedzę i umiejętności jej przekazywania oraz dostosowania do praktyki.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 470 netto

Cena zawiera:

• Materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują pełen zestaw materiałów wykorzystywanych na szkoleniu. • Certyfikat ukończenia szkolenia • Serwis kawowy • Lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem
DODATKOWE INFORMACJE
MASTERS CSB, tel: (81) 534 13 01, 533 31 39

Wydarzenie: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZMIANY W 2015R, INTERPRETACJA PRZEPISÓW, ORZECZNICTWO.