Szkolenie

Podstawy finansów publicznych

O szkoleniu

Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Odnalezienie się w gąszczu charakterystycznych zasad tego sektora może sprawiać trudności, zasady te mogą się wydawać nie do końca jasne i czytelne. Tymczasem ich znajomość oraz przestrzeganie jest niezmiernie ważne, szczególnie w kontekście odpowiedzialności ponoszonej przez kierowników samorządowych jednostek i zakładów budżetowych za prawidłowe funkcjonowanie finansowe swoich jednostek.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie polecamy pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, kierownikom i pracownikom samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
• uczestnicy poznają / powtórzą podstawowe pojęcia i zasady finansów publicznych,
• zrozumieją specyfikę funkcjonowania sektora finansów publicznych,
• będą potrafili lepiej porozumieć się z księgowym swojej jednostki.

Program szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w sposób łatwy i zrozumiały w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania finansów publicznych.

1. Wyjaśnienie pojęć: środki publiczne, dochody, dochody bieżące i majątkowe, wydatki, wydatki bieżące i majątkowe, przychody, rozchody, nadwyżka/deficyt budżetowy, równanie budżetowe, jednostki sektora finansów publicznych.
2. Jawność i przejrzystość finansów publicznych.
3. Zasady gospodarowania środkami publicznymi m.in. klasyfikacja budżetowa, obieg dochodów i wydatków, wydatki strukturalne, środki europejskie w budżetach jst.
4. Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – zasady opracowania, uchwalania, wskaźniki zadłużenia, terminy, zmiany, sprawozdawczość, absolutorium.
5. Wydatki niewygasające.
6. Podstawowe zasady funkcjonowania projektów współfinansowanych ze środków europejskich w budżetach jst i planach finansowych ich jednostek organizacyjnych.
7. Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w systemie finansów jst.
8. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny.
9. Dyscyplina finansów publicznych – naruszenia, odpowiedzialność.
10. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat
W latach 1994-2000 specjalistka ds. zarządzania oddziałami kilku banków. Kierownik zespołu analiz strategicznych (produktowych) w procesie konsolidacji banków. W latach 2000-2010 skarbnik w jednostce samorządowej, koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w gminie – jednej z pierwszych w kraju.

Od 1990 r. prowadzi szkolenia - w dziedzinie budżetowania, zarządzania finansami, fundraisingu, organizacji i rozwoju. Absolwentka I Kursu Trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii w ramach Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs.

Od 2008 r. realizuje szkolenia i doradztwo z zakresu finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie kraju. Realizuje autorskie programy szkoleniowe dla jednostek sektora finansów publicznych: kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, gospodarowanie mieniem itp. Jest autorką artykułów w prasie branżowej i specjalistycznej.

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 marca 2016
Centrum Szkoleniowe Goldenfloor

02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
pln netto
590 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.jgt.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!