SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI HANDLOWYMI POPRZEZ WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH NARZĘDZI STEROWANIA RYZYKIEM

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1777,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1740,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 5.11.2013 r.

Celem szkolenia jest przygotowanie kadr zarządzających do wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania należnościami handlowymi, koniecznego wobec narastającego kryzysu na rynkach finansowych i związanych z tym nowych zagrożeń.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do członków zarządów odpowiedzialnych za sprzedaż i rachunkowość, dyrektorów, pracowników działów handlowych oraz działów finansowo -księgowych, radców prawnych oraz pracowników działów prawnych.

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 15 pkt. szkoleniowych. (zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).

Program szkolenia

1. Potrzeba stosowania zabezpieczeń w działalności przedsiębiorstw. Pojecie ryzyka. Podziały ryzyk. Proces zarządzania ryzykiem. Określenie celów zarządzania ryzykiem. Polityka podejścia do ryzyka. Identyfikacja ryzyka. Ocena ryzyka. Sterowanie ryzykiem. Ubezpieczenia, jako szczególna metoda transferu ryzyka

2. Zabezpieczanie ryzyka dotyczącego przedmiotu transakcji. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie od kradzieży. Ubezpieczenie w transporcie. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Inne ubezpieczenia. Praktyczne uwagi dotyczące ubezpieczeń.

3. Identyfikacja ryzyka niewywiązania się strony transakcji z zobowiązań. Zagrożenia integralności fizycznej i psychicznej. Działania przestępcze strony. Oportunizm i jego konsekwencje. Lekkomyślność w działaniu. Zdarzenia losowe.

4. Ocena ryzyka udzielenia kredytu kupieckiego. Mapa ryzyka dla naszego przedsiębiorstwa. Rozmiar zdarzenia. Częstość zdarzeń. Granica akceptacji. Selekcja odbiorców pod katem formy prawnej. Selekcja odbiorców pod kątem standingu ekonomicznego. Praktyczne uwagi na temat oceny ryzyka podmiotowego.

5. Zagrożenia wynikające z rozciągnięcia czasowego transakcji. Złożenie oferty. List intencyjny. Umowa przedwstępna. Umowa zadatkowa. Umowa sprzedaży. Przejście posiadania rzeczy i ryzyko jej utraty. Gwarancja i rękojmia.

6. Charakterystyka zabezpieczeń osobistych. Weksel (historia, istota, weksel trasowany). Zobowiązanie wekslowe. Funkcje weksla. Forma weksla. Weksel „in blanco" oraz deklaracja wekslowa. Dochodzenie roszczeń z weksla. Utrata weksla. Poręczenie cywilnoprawne. Prawa i obowiązki poręczyciela.

7. Zabezpieczenia rzeczowe i ich charakterystyka. Zastaw cywilnoprawny. Przedmiot zastawu. Powstanie zastawu. Prawa i obowiązki zastawnika i zastawcy. Zastaw rejestrowy. Krąg uprawnionych do ustanowienie zastawu rejestrowego. Sposób ustanowienia. Przedmiot zastawu rejestrowego. Zaspokojenie wierzytelność z przedmiotu zastawu rejestrowego. Rejestr zastawów.

8. Hipoteka. Powstanie hipoteki. Rodzaje hipoteki ze względu na sposób powstawania. Szczególne postaci hipoteki. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego Dobrowolne poddanie się egzekucji. Wygaśnięcie hipoteki. Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomej. Dopuszczalność przewłaszczenia nieruchomości.

9. Instytucjonalne zabezpieczenia transakcji. Gwarancje instytucji finansowych. Gwarancje bankowe. Podziały gwarancji bankowych. Forma gwarancji bankowej. Gwarancje ubezpieczeniowe - podobieństwa i odrębności. Rachunek powierniczy. Istota rachunku powierniczego. Ochrona interesów powierzającego. Czek potwierdzony.

10. Umowa portfelowa ubezpieczenia należności handlowych. Warunki zawarcia umowy portfelowej. System zarządzania należnościami. Dotychczasowa szkodowość. Wyznaczenie limitów kredytu kupieckiego i terminów płatności. Procedura upominawcza. Zgłoszenie szkody. Warunki wypłaty odszkodowania. Prawa regresowe. Umowa portfelowa, jako uzupełnienie factoringu.

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Prawnik, autor wielu publikacji w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, b. Dyrektor Oddziału Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. doświadczony wykładowca, doradca zarzadu spólki z kapitalem francuskim, autor programu zarządzania należnościami z tytułu sprzedaży.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
z
1 870
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 5.12.2013 r. (obiad) do 7.12.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 200 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!