Umowa w zamówieniach publicznych - co musisz, a czego nie możesz wpisać w jej postanowienia?

O szkoleniu

Zapraszamy na praktyczne szkolenie dotyczące tworzenia prawidłowych i skutecznych umów o zamówienie publiczne. Ekspert na praktycznych przykładach, ćwiczeniach i w oparciu o orzecznictwo opowie, jakie klauzule powinna zawierać każda umowa, jakie zapisy są dopuszczalne, a jakich nie wolno wpisywać. Na szkoleniu zostanie omówiona specustawa o waloryzacji wynagrodzeń w umowach.

Poruszane tematy to m.in.:

 • zmiany w umowach,
 • prawo opcji,
 • odstąpienia i wypowiedzenia umów,
 • archiwizacja umów,
 • ... i wiele wiecej!
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi.

 

Program szkolenia

Przedmiot umowy – dostawa, usługa, robota budowlana?

Jakie przepisy stosuje do umowy i jej zmian

 • umowa zawierana na podstawie obecnej ustawy Pzp, na podstawie ustawy Pzp z 2004 r., umowy na czas nieokreślony zawarte przed wejściem w życie ustawy o zamówieniach z 1994 r. – czy wypowiadać?
 • Znaczenie KC w umowach w sprawie zamówienie?

Specyfika umów w sprawie zamówienia publicznego

Oznaczenie stron umowy? Jak to zrobić dobrze? Ćwiczenia

Czas trwania umowy

 • na ile i jaką umowę można zawrzeć w trybie Pzp?
 • jak policzyć termin?
 • data zawarcia? Data obowiązywania?
 • jak policzyć, kiedy umowa się kończy – czy wydłuża się jak ostatni dzień przypada w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy? Kiedy tak, kiedy nie? Ćwiczenia

Forma umowy

 • pisemna, elektroniczna, hybrydowa? Co jest dopuszczalne, a co nie; jak to zrobić?

Obligatoryjne elementy umowy w sprawie zamówienia publicznego/elementy zakazane

 • elementy, które musi zawierać każda umowa
  • Essentialnia negotii/accidentala negotii – co to jest?
  • art. 436 pkt 1-3 Pzp
 • niedozwolone postanowienia umowne i klauzule abuzywne określone w PZP – czyli jakich postanowień umownych nie może być w żadnej umowie!
 • elementy, które musi zawierać umowa dłuższa niż 6 miesięcy
  • Waloryzacja umów w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów - omówienie z uwzględnieniem ustawy zmieniającej Pzp, która weszła w życie 10 listopada 2022 r. obowiązków zamawiającego co do formułowania klauzul waloryzacyjnych, przepisy przejściowe;
  • zmiany na podstawie art. 48 tzw. spec ustawy – jak i kiedy jest to możliwe? W jakim zakresie? Czy konieczne jest ogłoszenie o zmianie umowy? Co przeanalizować? Jak zmienić?
  • zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z 2004 r. i art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z 2019 r. – omówienie;
 • elementy, które musi zawierać umowa dłuższa niż 12 miesięcy
  • art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp – zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmian podatków, wysokości minimalnego wynagrodzenia, itp.
  • art. 443 ust. 1 ustawy Pzp – płatności częściowe lub zaliczkowanie
 • elementy, które musi zawierać umowa o roboty budowlane
  • każda umowa o roboty budowlane – art. 437 Pzp
   • omówienie zagadnień związanych z podwykonawstwem, w tym podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych
  • zamówienie na roboty budowlane, których termin wykonania jest dłuższy niż 12 miesięcy – art. 447 ust. 1 ustawy Pzp
 • elementy, które w określonych przypadkach musi zawierać umowa na roboty budowlane lub usługi
  • art. 438 klauzula zatrudnieniowa – kiedy konieczna? Czego można żądać?

Możliwości kwestionowania postanowień umownych przed KIO? Co może orzec KIO, przegląd orzecznictwa;

Pełnomocnictwa do zawarcia umowy i innych czynności związanych z umową – np. do wypowiedzenia, odstąpienia od umowy, zwolnienia zabezpieczenia, cesji wierzytelności, itp.

Zmiany umowy

 • zmiany istotne/nieistotne – znaczenie, rozróżnienie, przykłady
 • szczegółowe omówienie przesłanek zmiany, możliwych klauzul przeglądowych,
 • ogłoszenie o zmianie w BZP i Dz.U. UE
 • aneks przedłużający termin po dacie wykonania – czy jest możliwy?
 • zmiany umowy w trybie z wolnej ręki? Czy możliwe? Kiedy?

Prawo opcji

 • jaki zakres może mieć, czego dotyczyć, jak opisać i realizować

Wykonawstwo zastępcze w zamówieniach?

 • Czy jest możliwe?
 • Czy zamawiający może je przewidzieć?
 • Czy może zmieniać regulacje KC w zakresie wykonawstwa zastępczego?  
 • Wykonawstwo zastępcze a zmiana podmiotowa?

Postanowienia umów w zakresie odstąpienia i wypowiedzenia umowy

 • Czym się różni odstąpienie od wypowiedzenia
 • Czym jest rozwiązanie umowy
 • Umowy mieszane?
 • Konstruowanie postanowień dotyczących odstąpienia od umowy
 • Ustawowe prawo odstąpienia – czy można je wyłączyć? Czy można modyfikować?
 • Kiedy nie ma obowiązku wyznaczenia dodatkowego terminu – lex commissoria, inne przypadki
 • Ustawowe prawo odstąpienia od umowy przewidziane w Pzp
  • Co to jest istotna zmiana okoliczności?
  • Wielokrotne dokonywanie bezpośredniej płatności podwykonawcom
 • Umowne prawo odstąpienia – kiedy to ma sens?
 • Przykłady postanowień umownych co do odstąpienia od umowy
 • Wypowiedzenie umów zawartych na czas nieoznaczony
 • Wypowiedzenie umów zawartych na czas oznaczony
 • Przykłady postanowień umownych w zakresie wypowiedzenia umowy

Kary umowne w umowach w sprawie zamówienia publicznego

 • jak konstruować postanowienia w zakresie kar umownych
 • jak prawidłowo dokonać potrącenia kar umownych
 • czy można odstąpić od naliczania kar umownych?

Odpowiedzialność wykonawcy/ograniczenia odpowiedzialności wykonawcy

Archiwizacja umów elektronicznych/papierowych

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

 • kto musi je zamieszczać w BZP, jak to zrobić, jak uzupełnić ogłoszenie, czemu może ono służyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Raport z realizacji zamówienia

 • kto i kiedy musi go sporządzić, cel, praktyczne wskazówki;

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 • wysokość, moment wniesienia, sposób, formy, itp.

Cesja umowy w sprawie zamówienia/cesja wierzytelności z umowy? Czy można, czy nie?

Pytania i odpowiedzi

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

WIOLETA BAJDA

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Oferta specjalna
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!