Szkolenie

Windykacja sądowa - procedury prawne wykorzystywane w windykacji należności

O szkoleniu

Wykład
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia:

- zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi od momentu braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności

- zapoznanie uczestników z okresami przedawnienia roszczeń obowiązującymi w prawie polskim

- zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania sprawy do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz rodzajami postępowań sądowych występujących w prawie polskim

- przedstawienie zasad prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Uczestnik szkolenia będzie umiał:

- panować nad okresem przedawnienia roszczeń w prowadzonych sprawach

- przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz wybrać właściwy tryb prowadzenia takiego postępowania

- prowadzić sprawy związane z dłużnikami, wobec których zostało ogłoszone postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe

- przygotować dokumenty do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Kto powinien wziąć udział?

- pracownicy księgowości i działów finansowych, kontrolerzy finansowi

- osoby zajmujące w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze, odpowiedzialne za wynik finansowy firmy

- osoby prowadzące działalność gospodarczą

Program szkolenia

1. Przedawnienie roszczeń

1.1. Okres przedawnienia roszczeń

1.2. Przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń

1.3. Jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia

1.4. Wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego

2. Postępowanie sądowe

2.1. Dokumenty, które należy przekazać do sądu

2.2. Trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych

2.2.1. Postępowanie zwykłe

2.2.2. Postępowanie upominawcze

2.2.3. Postępowanie nakazowe

2.3. Inne tryby postępowań sądowych

2.3.1. Postępowanie uproszczone

2.3.2. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

2.3.3. Zawezwanie do próby ugodowej

2.3.4. Sąd polubowny

3. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe

3.1. Przesłanki do ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania

upadłościowego przez sąd

3.2. Możliwość zmiany postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie upadłościowe oraz postępowania upadłościowego na postępowanie restrukturyzacyjne

3.3. Zabezpieczenie majątku dłużnika

3.4. Osoby zarządzające postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym

3.5. Rada wierzycieli

3.6. Wpływ ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłości na płynność finansową przedsiębiorstwa

3.7. Postępowanie restrukturyzacyjne

3.7.1. Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

3.7.2. Propozycje układowe

3.7.3. Zgromadzenie wierzycieli

3.7.4. Warunki przyjęcia układu i skutki przyjęcia układu

3.7.5. Przesłanki do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd

3.7.6. Sankcje karne wobec dłużnika

3.8. Postępowanie upadłościowe

3.8.1. Rola i zadania syndyka

3.8.2. Kategorie należności

3.8.3. Kolejność zaspokojenia roszczeń

3.8.4. Zakończenie postępowania upadłościowego

3.8.5. Sankcje prawne wobec upadłego (cywilne i karne)

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

Gdzie i kiedy

Kraków 10 stycznia 2022
Hotel DEMEL ***

30-085 Kraków

Ul. Głowackiego 22

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 7 marca 2022
Biurowiec Omega

60-529 Poznań

Ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Online 27 maja 2022

Gdzie i kiedy

Lublin 4 lipca 2022
Lublin

20-824 Lublin

Aleja Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Online 15 września 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 listopada 2022
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa

04-118 Warszawa

Ul. Ostrobramska 36

woj. mazowieckie

Zapisz się

500
Warszawa / Kraków
500 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
550
Poznań
550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
250
on-line
250 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
400
Lublin
400 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!