Wprowadzenie do samowspółczucia

O szkoleniu

Współczucie wobec samego siebie polega na traktowaniu siebie dobrze, tak jak traktujemy bliskiego przyjaciela, kiedy przechodzi przez trudne chwile. Zamiast nieustannego osądzania i oceniania siebie, samowspółczucie zawiera większą życzliwość wobec siebie, także wobec naszych niedoskonałości i trudności.

Uczy nas, jak z większą łatwością być obecnym i pełnym współczucia w życiowych trudnościach. Motywuje nas do dokonywania niezbędnych zmian w naszym życiu, które pozwolą nam zmniejszyć nasze cierpienie.

Praktyka samowspółczucia zwiększa poczucie własnej wartości i pomaga radzić sobie z samokrytyką poprzez rozwijanie współczującej części siebie. Taka postawa stanowi także niezawodne źródło wsparcia nawet wtedy, gdy przechodzimy przez trudności: buduje odporność psychiczną, łagodzi lęk i przygnębienie.

Liczne badania nad samowspółczuciem wykazały, jak bardzo jest ono korzystne dla naszego dobrostanu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 1. Zaznajomienie się z koncepcją samowspółczuci i naukowe na korzyści płynące z uważności i samowspółczucia w psychoterapii i życiu osobistym.
 2. Poznanie techniki samowspółczucia: medytacje, wizualizacje, krótkie ćwiczenia do zastosowania na co dzień (tzw. praktyki nieformalne).
 3. Zobaczenie, jak współczucie wobec siebie łagodzi samokrytykę, wstyd czy inne trudne emocje.
 4. Uczestnicy i uczestniczki będą mogli/mogły rozwijać współczucie w sobie oraz pomóc klientom rozwijać uważną obecność i umiejętności współczucia dla siebie.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, terapeutów różnych specjalistów, nauczycieli szkolnych, pedagogów, lekarzy a także studentów powyższych specjalności zainteresowanych rozwijaniem samowspółczucia u siebie i swoich klientów.

Program szkolenia

 1. Co to jest samowspółczucie
 2. Badania naukowe, rodzaje kursów samowspółczucia
 3. Uważność a samowspółczucie
 4. Rozwijanie kochającej życzliwości (loving kindness)
 5. Praca z trudnymi emocjami (szczególnie wstyd, złość, lęk)
 6. Rozwijanie pozytywnych emocji
 7. Praca z wewnętrznym krytykiem
 8. Rozwijanie współczującego ja
 9. Relacje a samowspółczucie
 10. Współczucie i samowspółczucie w pracy psychologa, terapuety.

Czas trwania

2 dni, 9:00-16:00 i 9:00-14:00

Prelegenci

Joanna Nogaj – certyfikowana nauczycielka mindfulness (MBSR- mindfulness based stress reduction) od 2014 roku, psycholog (magister na poznańskim UAM). Ukończyła kurs nauczycielski samowspółczucia – CBLC – CompassionBbased Living Course (Życie oparte na współczuciu) w Mindfulness Association Polska.

Jest w trakcie kursu nauczycielskiego MSC (Mindful Self- Compassion) prowadzonego przez jednych z głównych badaczy samowspółczucia: Chrostophera Germera i Kirsten Neff (certyfikacja w czerwcu 2023) z Center for MSC.

Ponadto ukończyła szkolenie z pracą z traumą w mindfulness “Trauma Sensitive Mindfulness” prowadzone przez Davida Treleavena, głównego badacza tego zagadnienia. Dynamic Mindfulness Yoga (200 godzin kursu nauczycielskiego jogi opartej na mindfulness).

Należy do Polskiego Towarzystwa Mindfulness oraz, jako jedyna osoba z Polski, należy do niemieckiego stowarzyszenia MBSR-MBCT Verband.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Psychoterapii Integralnej

61-568 Poznań

Wierzbięcice 18/5

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
512
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Centrum Psychoterapii Integralnej
61-568 Poznań
Wierzbięcice 18/5
woj. wielkopolskie
Centrum Psychoterapii Integralnej oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną, psychiatryczną i logopedyczną. Organizujemy też warsztaty integralnego rozwoju, szkolenia z Racjonalnej Terapii Zachowania, szkolenia dla lekarzy, warsztaty antystresowe, t...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przyjęcie na szkolenie następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie oznacza zamówienie usługi szkoleniowej przez wypełnienie formularza oraz dokonanie wpłaty. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do pobierania od uczestników szkoleń przedpłaty określonej przy opisie danego szkolenia.
 2. Kandydat, kandydatka przystępujący/a do szkolenia ma obowiązek uiścić opłatę za szkolenie w terminie wyznaczonym przez
 3. Organizatora. Nie później niż w ciągu trzech (3) dni od daty dokonania zgłoszenia. Kandydat, kandydatka która dokona zgłoszenia a nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie zostaje zapisana na listę rezerwową uczestników szkolenia.
 4. Wpłaty należy dokonywać w walucie PLN przelewem bankowym na rachunek bankowy: Centrum Psychoterapii Integralnej ul.
 5. Wierzbięcice 18/5, 61-568 Poznań mbank 85 1140 2004 0000 3702 8111 9816 w tytule podając numer zamówienia lub imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki.
 6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na czternaście (14) dni lub mniej dni kalendarzowych przed terminem szkolenia kandydatowi, kandydatce nie przysługuje zwrot opłaty za szkolenie. W szczególnych przypadkach możliwe jest uczestniczenie w kolejnej edycji szkolenia, na podstawie wpłaty dokonanej na poczet szkolenia, z którego kandydat/kandydatka był zmuszony zrezygnować.
 7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na piętnaście (15) dni kalendarzowych lub więcej dni kalendarzowych przed szkoleniem kandydat/ kandydatka otrzymuje zwrot 100 % kwoty wpłaconej na rzecz szkolenia.
 8. Rachunki/ faktury – wystawiane są podczas szkoleń.
 9. Organizator jak również prowadzący zajęcia mają prawo zweryfikować obecność uczestników podczas zajęć.
 10. W wypadku nieobecności osoby, która podpisała się na liście obecności Organizator/prowadzący ma prawo zaznaczyć to na liście obecności. W takim wypadku będzie to traktowane tożsamo z brakiem podpisu na liście obecności. Organizator/prowadzący zajęcia mają prawo sprawdzać listę podczas szkoleń online - brak reakcji ze strony uczestnika będzie traktowany jak nieobecność podczas zajęć.
 11. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie / certyfikat / dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończeniu zajęć jest wystawiane na podstawie obecności na całych zajęciach/cyklu zajęć. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wystawienia zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu przy niespełnieniu przez uczestnika zajęć powyższego warunku. Formalnie jest to brak podpisu na liście obecności (osobno za każdy dzień zajęć) lub braku udziału podczas zajęć on line - brak zalogowania się, wyłączona kamera.
 12. Uczestnik może uzyskać bezpłatnie jeden (1) duplikat zaświadczenia.
 13. W przypadku szkoleń online certyfikat/zaświadczenie/dyplom wydawane są w formie elektronicznej. Na prośbę uczestnika/uczestniczki może otrzymać certyfikat w formie papierowej, przesyłany listem poleconym za dodatkową opłatą uzależnioną od adresu odbiorcy.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na siedem (7) dni kalendarzowych przed terminem realizacji z powodu zgłoszenia zbyt małej ilości kandydatów. W takiej sytuacji zobowiązany jest wyłączenie do zwrotu wpłaconej kwoty.
 15. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora jest on wyłączenie zobowiązany do zwrotu wniesionej przez kandydata opłaty za szkolenie i nie jest on odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek odwołania szkolenia.
 16. Szkolenia online mogą być nagrywane. Informacja taka zawarta jest przy opisie danego szkolenia. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w ramach uczestnictwa w danym szkoleniu. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku w nagraniach ze szkolenia - przekazywanych uczestnikom danego szkolenia oraz materiałach promocyjnych, na stronie cpi.poznan.pl, w mediach społecznościowych. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Psychoterapii Integralnej
61-568 Poznań Wierzbięcice 18/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!