Znajdź szkolenie dla siebie w bazie szkoleń z całej Polski!

 • Znajdź szkolenie online lub szkolenie tradycyjne spośród ponad 7 tys. ofert
 • Sprawdź program zajęć, sylwetki prelegentów oraz ceny szkoleń
 • Zapisz się wypełniając bezpłatny formularz rejestracji online
szkolenie, szkolenia otwarte

Szkolenia: 3026

już od 1700 PLN
Artykuł

Znajdź szkolenie dla siebie: szkolenia otwarte, szkolenia stacjonarne...

Szkolenie to cykl powiązanych tematycznie wykładów, których celem jest pozyskanie bądź uzupełnienie wykształcenia, wiedzy i umiejętności praktycznych oraz zawodowych osób szkolonych. W praktyce rozróżniamy bardzo wiele definicji szkolenia w zależności od dziedziny nauki czy też sektora gospodarki. Współcześnie pod pojęciem tym rozumiany jest cały proces rozwijania kwalifikacji w danej dziedzinie, a także całokształt działań przedsiębiorstw i organizacji mających na celu poprawę jakości zasobów ludzkich, tak aby odpowiadały one aktualnym oraz przyszłym potrzebom danej organizacji. Jeśli działania te podejmowane są przez organizację w sposób świadomy, usystematyzowany i zaplanowany najczęściej przybierają postać tzw. polityki szkoleniowej. Dowiedz się gdzie szukać szkoleń i ofert szkoleniowych, czym kierować się wybierając szkolenie.

Główne rodzaje szkoleń

Współczesna systematyka szkoleń obejmuje cztery główne klasyfikacje szkoleń.

Ze względu na sposób organizacji wyróżniamy:

 • Szkolenia otwarte – dostępne są one dla wszystkich chętnych, bez względu na przynależność do danej organizacji, przedsiębiorstwa czy grupy społecznej. Najczęściej organizatorami szkoleń otwartych są różnego rodzaju firmy szkoleniowe, fundacje oraz osoby indywidualne zainteresowane odpłatnym bądź nieodpłatnym kształceniem osób trzecich w danym temacie.
 • Szkolenia zamknięte – organizowane są na potrzeby i zamówienie konkretnego podmiotu (np. szkolenie pracowników przedsiębiorstwa bądź członków danej organizacji). Najczęściej program takiego szkolenia jest przygotowywany w oparciu o wcześniejszą analizę potrzeb szkoleniowych, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań działalności danego podmiotu bądź szkolonej grupy.

Ze względu na umiejscowienie w organizacji trenerów, osób prowadzących szkolenie wyróżniamy:

 • Szkolenie wewnętrzne – zajęcia i wykłady w trakcie takiego szkolenia prowadzone są przez osoby z wewnątrz danej organizacji. Jeśli osoby te specjalizują się w prowadzeniu szkoleń, a ich głównym celem jest kształcenie członków danej organizacji, z reguły nazywane są kadrą szkoleniową bądź trenerską.
 • Szkolenie zewnętrzne – zajęcia i wykłady w trakcie takich szkoleń prowadzone są przez osoby z zewnątrz organizacji, najczęściej wyspecjalizowane firmy szkoleniowe, trenerów indywidualnych bądź inne osoby posiadające wiedzę i umiejętności jej efektywnego przekazywania.

Ze względu na osoby szkolone wyróżniamy:

 • Szkolenia indywidualne – proces przekazywania wiedzy i podnoszenia umiejętności odbywa się w postaci bezpośredniego, indywidualnego kontaktu pomiędzy osobą szkoloną (uczestnik, student…), a osobą szkolącą (trener, szkoleniowiec, coach…). Zaletą szkoleń indywidualnych jest pełne skupienie na potrzebach i procesie uczenia indywidualnej osoby, a więc również możliwość zastosowania meto szkoleniowych najlepiej dopasowanych do stylu uczenia się i cech indywidualnych osoby szkolonej.
 • Szkolenia grupowe – adresatem szkoleń grupowych jest mniej lub bardziej formalna grupa, również grupa szkoleniowa utworzona ad hoc na potrzeby realizacji danego szkolenia. Szkolenia grupowe są stosowane dużo częściej niż indywidualnie, zwłaszcza w biznesie, ze względu na koszty, dostępność oraz możliwość rozwoju kompetencji wymagających interakcji z innymi osobami szkolonymi (np. praca zespołowa, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja interpersonalna…).

Ze względu na tematykę szkoleń wyróżniamy również:

Ze względu na sposób realizacji zajęć wyróżniamy:

 • szkolenia stacjonarne - realizowane są one w sali szkoleniowej bądź innym miejscu fizycznym, w którym przeprowadza się zajęcia. Pozwalają one na blizki kontakt między uczestnikami, a osobami prowadzącymi (trenerzy wykładowcy, prelegenci), a także użycie ćwiczeń wymagających bliskiego kontaktu i interakcji pomiędzy uczestnikami. Szkolenia stacjonarne wciąż uchodzą za najfektywniejszy model szkolenia.
 • szkolenia online, czyli szkolenia przez Internet, szkolenia Internetowe itp. - mogą one być realizowane zarówno w formule zajęć na żywo, jak i zajęć online, ale realizowanych nie w czasie rzeczywistym, czasami nazywane szkoleniami on demand. Szkolenia online przechodzą gwałtowny rozwój ze względu na ich wygodę, atrakcyjność cenową, a także bezpieczeństwo epidemiczno-sanitarne.

Ze względu na grupę docelową wyróżniamy między innymi:

 • szkolenia biznesowe, szkolenia dla firm i pracowników - często nazywane również szkoleniami dla firm, są one skierowane do pracowników firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą bądź zamierzających podjąć działalność biznesową. Jest to jedna z najlepiej rozwiniętych dziedzin ze względu na duże zapotrzebowanie biznesu na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz liczne i szybko postępujące zmiany otoczenia biznesowego. Obejmują one zarówno wszelkie szkolenia dotyczące prawnych apektów prowadzenia biznesu, jak i obszarów specjalistycznych, umiejętności miękkich itp.
 • szkolenia dla odbiorców indywidualnych - aktualnie już kilka lat po opuszczeniu muró uczelni nasza wiedza ulega częściowej deaktualizacji, w związku z tym coraz popularniejsza staje się idea longlife learning, a więc uczenia się przez całe życie. Sprawne funkcjonowanie w szybko ewoluującym społeczeństwie wymaga stałego dostępu do wiedzy i poszczerzania umiejętności osobistych - nic dziwnego że ryne szkoleń dla odbiorców indywidualnych rozwija się bardzo szybko.
Jakie główne funkcje spełniają szkolenia?

Współczesne szkolenia mogą spełniać cały szereg funkcji w zależności od sposoby ich realizacji, zastosowanych form i metod szkoleniowych. Główne funkcje szkoleń spotykane w literaturze to m.in.:

 • Funkcja adaptacyjna – jej celem jest dostosowanie wiedzy i umiejętności osoby szkolonej (np. pracownika) do wymagań w danym obszarze, czy to na stanowisku pracy czy też wynikających z życia społecznego (np. szkolenia z posługiwania się komputerem dla seniorów itp.). Znaczenie tej funkcji rośnie wraz z postępem społecznym i gospodarczym, które sprawiają, że uczyć się musimy całe życie (tzw. lifelong learning), aby sprawnie funkcjonować w społeczeństwie.
 • Funkcja modernizacyjna – jej celem jest odświeżenie wiedzy w danej dziedzinie, zapoznanie ze zmianami bądź kierunkami zmian oraz podtrzymanie umiejętności w danej dziedzinie. Dobrym przykładem mogą być powszechnie organizowane szkolenia prawne, które pozwalają pracownikom przedsiębiorstw nadążyć za zmianami w przepisach (np. szkolenia RODO itp.).
 • Funkcja innowacyjna – jej celem jest takie szkolenie, które może pozytywnie wpływać na wdrażanie nowych rozwiązań w danej dziedzinie, kreatywność, dążenie do zmian i kwestionowania status quo. Mogą to być zarówno szkolenia twarde zapoznające uczestników z innowacyjną wiedzą, jak też miękkie, których celem jest często rozwijanie postaw i zachowań sprzyjających pojawianiu się innowacji.
 • Funkcja społeczna – jej celem jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych, które pozwalają rozwijać indywidualne cechy i zachowania uczestników sprzyjające efektywnej komunikacji społecznej, współpracy w grupie czy też osiąganiu lepszego samopoczucia (np. w przypadku szkoleń z radzenia sobie ze stresem czy asertywności).
 • Funkcja motywacyjna – jej celem jest zapewnienie uczestnikom możliwości rozwoju osobistego, zdobywania nowej wiedzy i wchodzenia w nowe, bardziej wymagające role (np. menedżerskie), a także zapobieganie negatywnym zjawiskom, takim jak wykluczenie społeczne czy wypalenie zawodowe.
Rynek szkoleniowy w Polsce

Serwis Eventis.pl to platforma szkoleniowa i galeria szkoleń z całej Polski, zarówno stacjonarnych, jak i odbywających się online. Serwis zawiera listę ofert szkoleń z całej Polski, jak też umożliwia wysłanie zapytania o ofertę szkoleniową przygotowaną pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa. Na naszych stronach znaleźć można również listę blisko tysiąca firm szkoleniowych z całego kraju.

Nasza galeria szkoleń i innych ofert szkoleniowych pozwala znacznie skrócić czas poszukiwania właściwego szkolenia, bez względu na to czy realizowane ono jest stacjonarnie czy online. Platforma szkoleniowa pozwala porównać poszczególne oferty szkoleniowe, zapoznać się z programem zajęć, sylwetkami prelegentów i trenerów, stosowanymi metodami szkoleniowymi, a także z warunkami uczestnictwa i cenami. Pozwala to nie tylko wybrać szkolenia najlepiej spełniające nasze potrzeby szkoleniowe, ale również efektywnie wydawać budżet szkoleniowy. W bazie znajdziemy również szkolenia zawodowe, szkolenia certyfikowane MEN i z certyfikatem firmy szkoleniowej, szkolenia certyfikowane oraz oferty szkoleniowe dotyczące realizacji szkoleń in-house.

Najpopularniejsze szkolenia otwarte

Polecamy Państwa uwadze popularne szkolenia otwarte:

Szkolenia z certyfikatem, szkolenia certyfikowane

Ukończenie wielu szkoleń, zarówno tych online, jak i tradycyjnych szkoleń otwartych uprawnia nas do uzyskania certyfikatu potwierdzającego przejście szkolenia. Certyfikat z reguły wystawiany jest przez organizotora szkolenia na druku własnym, ale wiele firm szkoleniowych wystawia również certyfikat na druku MEN. Osobną kategorię stanowią szkolenia certyfikowane i akredytowane przez rozmaite instytucje branżowe, w tym międzynarodowe, które kończą się egzaminem, a jego pomyślne zaliczenie uprawnia do uzyskania certyfikatu potwierdzającego określone umiejętności. W naszej bazie informacje o certyfikacie otrzymywanym w związku z ukończeniem danego szkolenia można znaleźć w sekcji z cenami szkolenia. Standardem jest, że firma szkoleniowa wystawia certyfikat udziału w organizowanym szkoleniu, warto jednak zwrócić uwagę że niektóre firmy wystawiają również certyfikaty w języku angielskim, a także zawierające informacje o przebytym programie oraz nabytych umiejętnościach, co może być przydantne w trakcie starania się o zatrudnienie.

Znajdź szkolenie dla siebie: szkolenia otwarte, szkolenia stacjonarne...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Baza szkoleń online

Dowiedz się jak działa baza szkoleń online?
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Naszą misją jest pomóc Ci w szybkim i wygodnym wyszukaniu szkolenia, dlatego współpracujemy z ponad 700 firmami szkoleniowymi z całego kraju. W jednym miejscu możesz zapoznać się z ponad 5 tys. szkoleń, porównać ich program oraz ceny i wybrać najlepsze szkolenie dla siebie.

To bardzo proste! Wypełnij formularz rejestracji na szkolenie dostępne na jego stronie, wybierz termin szkolenia oraz cenę - po wysłaniu formularza trafia on bezpośrednio do organizatora, który skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić rejestrację i przekazać wszystkie informacje organizacyjne. Pamiętaj, że serwis Eventis nie pobiera żadnych opłat za rejestrację na szkolenia - płacisz tylko firmie szkoleniowej cenę za udział w wybranym szkoleniu.

Oczywiście! Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, a pomożemy znaleźć odpowiednie szkolenie dla Ciebie. Jeśli chcesz zorganizować szkolenie zamknięte, dedykowane, szyte na miarę, również możemy Ci pomóc!

Chesz się z nami skontaktować? Wypełnij formularz!

Szkolenia otwarte

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Polityka szkoleniowa w firmie
12 kwietnia 2021
Polityka szkoleniowa w firmie

Dowiedz się czym jest polityka szkoleniowa, jakie korzyści niesie dla organizacji wdrożenie przemyślanej i skoordynowanej polityki rozwoju kapitału ludzkiego.

Czytaj więcej
Jaka stawka VAT na szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe?
30 marca 2021
Jaka stawka VAT na szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe?

Zastanawiasz się jaką stawką VAT powinno być objęte szkolenie, kurs bądź inna usługa szkoleniowa? Dowiedz się jak wygląda opodatkowanie szkoleń podatkiem VAT i kiedy można korzystać ze zwolnienia z VAT w szkoleniach.

Czytaj więcej
Kim jest menedżer?
17 stycznia 2022
Kim jest menedżer?

Dowiedz się kim jest menedżer i jakie role menedżerskie spełnia? Sprawdź jakie umiejętności menedżerskie są najważniejsze w pracy współczesnych managerów i dowiedz się jak je rozwijać poprzesz szkolenia i kursy menedżerskie.

Czytaj więcej
Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020
20 grudnia 2021
Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020

Sprawdź czym są Międzynarodowe Warunki Handlowe Incoterms® 2020 oraz jakie zmiany zaszły w regułach Incoterms® 2020 względem wersji 2010. Pobierz PDF z regułami Incoterms® 2020.

Czytaj więcej
Powiadomienia o nowych szkoleniach

Zapisz się i otrzymuj mailowe powiadomienia o nowo dodanych szkoleniach!