WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I SZTUKA PREZENTACJI

O szkoleniu

Współczesny świat daje nieporównywalne z niczym wcześniej możliwości. Aby móc z nich w pełni korzystać, należy posiąść umiejętność przekonywania otoczenia do swoich idei. Nie sposób tego osiągnąć bez znajomości zasad retoryki i perswazji. Szkolenie „Wystąpienia publiczne i sztuka prezentacji” nauczy Cię, jak skutecznie przykuwać uwagę i ją utrzymywać przy wykorzystaniu metod znanych mówców. Dzięki uczestnictwu w treningu dowiesz się, jak prawidłowo komunikować swoje myśli tak, aby inni zapamiętali właśnie Twoje słowa. Zdobędziesz wiedzę
o tym, jak być precyzyjnym, przekonującym i profesjonalnym w czasie prezentacji. Szkolenie wskaże Ci sposoby na wzbudzenie sympatii w audytorium i na zdobycie zaufania słuchaczy.

Sprawdzisz, jak przygotować prezentację dla swoich klientów, przełożonych i podwładnych. Dowiesz się, jak poprowadzić konferencję i spotkanie branżowe.

Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli Ci stawić czoło tremie i zabłysnąć, gdy wszystkie oczy zwrócone będą na Ciebie

Korzyści ze szkolenia:

• Jak wywrzeć dobre pierwsze wrażenie?
• W jaki sposób kształtować profesjonalny wizerunek?
• Jak prezentować swoją ofertę w sposób wiarygodny?
• Jak świadomie korzystać z komunikacji niewerbalnej?
• Jak przekonać audytorium do swojego pomysłu?
• Jakie są metody radzenia sobie z tremą?

Ze szkolenia „Wystąpienia publiczne i sztuka prezentacji” wyjdziesz bogatszy o znajomość odpowiedzi na powyższe pytania. Posiądziesz wiedzę i swobodę w posługiwaniu się nowo nabytymi umiejętnościami.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przygotowano specjalnie z myślą o współczesnych menedżerach, specjalistach i osobach prowadzących własną działalność – wszystkich tych, którzy na co dzień spotykają się z klientami
i kontrahentami, aby przekonać ich do swojej oferty i rozwiązań biznesowych. Udział w szkoleniu to szansa na wyrobienie w sobie skutecznych przyzwyczajeń w prezentowaniu i wyzbycie się stresu przed wystąpieniami publicznymi.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do warsztatów:
• Aspekty organizacyjne
• Poznanie się uczestników
• Stworzenie mapy potrzeb
• Ustalenie zasad współpracy w grupie
• Wystąpienia publiczne i prezentacje – czym są i jak się do nich przygotować

Ćwiczenie „Poznajmy się”
Zadaniem każdego Uczestnika będzie przedstawienie się. Celem ćwiczenia jest nie tylko bliższe poznanie się wszystkich Uczestników, ale przede wszystkim przyjrzenie się nawykom i błędom, jakie Uczestnicy popełniają w czasie prezentacji. Zadaniem trenera jest obserwowanie, na co należy położyć nacisk u danej osoby w trakcie warsztatów. Prowadzący szkolenie sporządza notatki, a na końcu dzieli się z Uczestnikiem swoimi uwagami.

2. Retoryka w biznesie:
• Jakich talentów wymaga od nas sztuka wystąpień publicznych
• Zdefiniuj swoją osobowość – czym dysponuję, co umiem, w czym jestem dobry
• Styl wystąpień publicznych – jak przemawiają naprawdę dobrzy mówcy

Ćwiczenie „Atuty Twojego stylu”
Celem ćwiczenia jest lepsze poznanie atutów swojego temperamentu i osobowości. Podkreślenie silnych stron każdego Uczestnika doda mu pewności w trakcie przygotowywania próbnych wystąpień publicznych. Dodatkowo, wskazanie mocnych cech charakteru pomoże dopasować najbardziej odpowiedni styl prezentowania do sposobu bycia danej osoby. Dzięki temu prezentacje będą naturalne i niewymuszone, a przez to o wiele ciekawsze.

3. Sympatia od pierwszego wejrzenia:
• Mowa ciała – jak prawidłowo stać, chodzić, siedzieć oraz gestykulować, aby zrobić doskonałe pierwsze wrażenie,
• Zachowanie na scenie – najważniejsze zasady zachowania się na scenie wypracowane
przez aktorów teatralnych i mówców biznesowych,
• Etykieta ubioru profesjonalnego mówcy – tajemnice profesjonalnego stroju i wyglądu.

Ćwiczenie „Teatr jednego stylu”
Ćwiczenie polega na przeanalizowaniu poprawnej mowy ciała u zawodowych mówców. Celem zadania jest rozróżnienie gestów, których wykonywanie jest zalecane, od tych, które się odradza. Zostanie wyjaśnione, dlaczego niektóre zachowania wyklucza się, gdy stoi się przed audytorium. Dzięki temu każdy Uczestnik zyska większą samoświadomość w zakresie komunikacji niewerbalnej.

Ćwiczenie „Perfekcyjny image”
Uczestnicy zapoznają się w tym ćwiczeniu ze zdjęciami kobiet i mężczyzn, ukazanych w trakcie prowadzenia prezentacji. Celem zadania jest rozpoznanie gaf w ubiorze i wyglądzie popełnionych przez przedstawione osoby. Ćwiczenie kończy się wspólnym stworzeniem kodeksu „złotych zasad” dotyczących eleganckiej prezencji mówcy biznesowego.

4. Budowanie napięcia, czyli dobre początki:
• Główne przesłanie wystąpienia – określenie celu prezentacji, czyli co i jak chcesz przekazać
• Zabłyśnij na wejściu – czyli sposoby na mocne otwarcie prezentacji
• Nigdy nie zaczynaj swojej prezentacji od... – skuteczne metody na zepsucie każdego wystąpienia.

Ćwiczenie „Zarzuć lasso”
Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniu, polegającym na jak najkrótszym i najtrafniejszym redagowaniu swoich myśli. Dzięki kreatywnym metodom dowiedzą się, jak przedstawić swoją myśl w formie, którą wszyscy zrozumieją i zapamiętają. W ćwiczeniu kładzie się nacisk na umiejętność jasnego i konkretnego komunikowania, a także szybkiego i trafnego werbalizowania wiedzy.

5. Zabierz głos, czyli praca nad dykcją:
• Rozgrzewka mówcy – aparat mowy jest jak bicepsy, przed treningiem trzeba go rozgrzać
• Skutecznie posługiwanie się głosem – ćwiczenia usprawniające pracę narządów mowy
i oddychania przeponowego
• Interesujący głos – praktyczne ćwiczenia pracy z głosem (dykcja, poprawna artykulacja, ciekawa intonacja, ton i barwa głosu)
• Przykazania człowieka mówiącego – jak dbać o głos i jego higienę

Ćwiczenie „Oddychaj spokojnie”
W ramach ćwiczenia Uczestnicy wykonają szereg różnych ćwiczeń oddechowych i poznają sposoby kontrolowania skali swojego aparatu mowy. Celem zadania jest nauczenie się prawidłowego oddychania przeponowego, dykcji, artykulacji, tonu i natężenia głosu. Uczestniczy usprawniają swoje zdolności emisyjne i wzmacniają umiejętności poprawnej wymowy.

Ćwiczenie „Nowe wcielenie”
Ćwiczenie polega na przetrenowaniu nowo poznanych możliwości emisji głosu. W tym celu Uczestnicy będę wczuwać się w rozmaite role i odgrywać przygotowane przez trenera scenki w mniejszych grupach. Umożliwi im to utrwalenie nowych umiejętności w trakcie ćwiczenia o charakterze przyjemnej zabawy.

6. Precyzyjna komunikacja werbalna:
• 11 ważnych zmian w swojej wypowiedzi, które uatrakcyjnią prezentację
• Zatruwacze prezentacji – zwroty osłabiające kontakt ze słuchaczami
• Zasady używania liczb w prezentacji
• Język perswazji w wystąpieniu publicznym – rozwinięcie umiejętności przekonywania
i perswazji

Ćwiczenie „Słowo jest srebrem”
Uczestnicy szlifują swoje zdolności do precyzyjnego werbalizowania myśli. Celem ćwiczenia jest pokazanie, jak ważne jest to, jakich słów użyje się do nazwania zjawiska i obrazu, by wykształcić w innych pewne wyobrażenie o nim. Zadanie doskonali umiejętność kontrolowania języka i komunikacji werbalnej.

5. Przemyślana konstrukcja wystąpienia:
• Struktura prezentacji – uporządkowanie treści i konstruowanie scenariusza wystąpienia
• Komunikacja wizualna – aranżacja sali i przygotowanie sprzętu, pomoce audiowizualne
• Czas wystąpienia – sposoby na panowanie nad czasem w trakcie prezentacji
• Rodzaje wystąpień publicznych – (przeprowadzenie transakcji, prezentacja idei, raport, przekonywanie zarządu, deklaracja polityki, wykład, przemówienie kryzysowe, inspirowanie do zmian, przemówienie a vista i udzielanie wywiadów).

Ćwiczenie „W centrum uwagi”
Uczestnicy wykonują zadania, kształcące ich przyzwyczajenia i nawyki w trakcie wystąpienia publicznego. Są one formą przygotowania ich do krótkiej prezentacji, która zostanie następnie nagrane i przeanalizowana pod względem silnych i słabych stron przez pozostałe osoby biorące udział w szkoleniu i przez trenera.

6. Oczarowanie słuchaczy, czyli kontakt z widownią:
• 7 etapów analizy widowni – budowanie pozytywnej relacji oraz zaspokojenie potrzeb audytorium
• Jak wykorzystać umysły widowni, aby pozostała Ci wierna do końca wystąpienia
• Metody oczarowania słuchaczy – jak z dobrej prezentacji zrobić świetną
• Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy – jak mówić językiem zmysłów w czasie prezentacji
• Zasady postępowania z trudnymi słuchaczami.

Ćwiczenie „Magia słowa”
Celem ćwiczenia jest nauczenie się, jak nawiązać lepszy kontakt z różnymi typami słuchaczy. Każdy z Uczestników wylosuje inny rodzaj grupy docelowej swojego wystąpienia i dostosuje do niej swój język i sposób komunikowania. Dzięki temu w praktyce sprawdzą umiejętności, które nabyli we wcześniejszej części szkolenia.

Ćwiczenie „Zmyślne obudzenie”
Uczestnicy wykorzystają wiedzę o typach słuchaczy i sposobach adresowania do nich wypowiedzi. Celem zadania będzie przekształcenie sformułowań w taki sposób, aby najlepiej trafiły do danego typu słuchacza. Zadanie rozwija umiejętność mówienia językiem zmysłów dostosowanym do różnych grup odbiorców.

7. Saper na polu minowym pytań:
• Aktywne słuchanie – parafraza, precyzowanie, odzwierciedlanie, zadawanie pytań,
• Jak prawidłowo odpowiadać na pytania – gdy są podchwytliwe i prowokacyjne
lub gdy nie znamy odpowiedzi.
• Jak prawidłowo reagować na pytania – jak zachować się w czasie sesji pytań i odpowiedzi.

Ćwiczenie „Krótka piłka”
Uczestnicy biorą udział w zadaniu polegającym na wskazywaniu prawidłowych sformułowań odpowiedzi i odrzucaniu niewłaściwych. Celem ćwiczenia jest nauczenie się jak najszybszego reagowania na pytania w sposób, który nie budzi wątpliwości u osób, które pytania zadają. Zadanie to jest wstępem do części szkolenia, poświęconej zadawaniu pytań przez audytorium.

8. Lost, czyli stwórz wspaniałą prezentację:
• Sposoby na doraźne pozbycie się tremy
• Profilaktyka – jak zminimalizować strach przed wystąpieniami publicznymi
• Metody wykorzystania stresu, aby działał na naszą korzyść.

Ćwiczenie „Pokonaj tremę”
W trakcie ćwiczenia Uczestnicy opowiadają o swoich lękach i obawach, jakie towarzyszą
im w trakcie prezentacji. Celem tego zadania jest wskazanie rozwiązań na konkretnie zwerbalizowany stres i tym samym zminimalizowanie go. Dzięki temu każdy Uczestnik dowie się, jak ma radzić sobie ze swoją tremą i jak ją najlepiej oswoić.

9. Imponujący finisz, czyli koniec w dobrym stylu:
• 6 sposobów na brawurowe zakończenie prezentacji
• Dekalog prelegenta – o czym każdy mówca powinien pamiętać

Ćwiczenie „Nagroda”
Uczestnicy przygotują ostatnie wystąpienie publiczne w trakcie szkolenia. Ich zadaniem będzie wczucie się w rolę aktora, otrzymującego nagrodę. Celem ćwiczenia jest podsumować całą wiedzę, nabytą w trakcie szkolenia i zastosowanie jej w krótkiej formie. Dzięki temu każdy Uczestnik będzie mógł porównać swoje końcowe wystąpienie z początkowym i zobaczyć efekty szkolenia, w którym brał udział.

10. Podsumowanie:
• Podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności
• Sesja pytań i odpowiedzi
• Indywidualna styl – analiza mocnych stron, praca z nagraniem video, indywidualne wskazówki dla uczestników szkolenia

Czas trwania

9:00 - 17:00
2 dni, 16 godzin

Aktualne terminy szkoleń znajdą Państwo na stronie:
www.wikconsulting.pl

Prelegenci

Zofia Zgorzalewicz

Praktyk biznesu, w tym obszarów związanych z marketingiem, public relations i budowaniem siły marki w Internecie. Obszarem jej specjalizacji trenerskich są: savoir-vivre w biznesie, budowanie wizerunku w Internecie, public relations, sztuka prezentacji, wystąpienia publiczne, komunikacja marketingowa, aktywne kształtowanie relacji z mediami, profesjonalizm w obsłudze klienta. Absolwentka zarządzania i marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Studium Podyplomowego Public Relations na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszaswa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszaswa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

do uzgodnienia

Warszawa

do uzgodnienia

woj. mazowieckie

do uzgodnienia

Warszawa

do uzgodnienia

woj. mazowieckie

do uzgodnienia

Warszawa

do uzgodnienia

woj. mazowieckie

do uzgodnienia

Warszawa

do uzgodnienia

woj. mazowieckie

do uzgodnienia

Warszawa

do uzgodnienia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto od osoby
1 390
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!