Zarządzanie sobą w zmianie

O szkoleniu

Natłok zmian, z którymi borykamy się na co dzień niejednokrotnie powoduje dojmujące poczucie chaosu, przytłoczenia i wewnętrznej niezgody na to, co dzieje się wokół nas. Nawet jeśli nie manifestujemy tego wprost, to ponosimy realne koszty stresu, braku elastyczności i nieumiejętności odpowiedzi na wyzwania. W realiach zawodowych, gdzie konieczność adaptacji do nowych warunków jest często wymuszana przez odgórne wytyczne, opór bywa jeszcze większy. W realiach prywatnych niejednokrotnie brakuje nam usystematyzowanej wiedzy i umiejętności reagowania na to, co jest wynikiem niespodziewanie pojawiających się sytuacji, ale i tych, które można z większym spokojem zaplanować z wyprzedzeniem.
Nowa rzeczywistość jest wyzwaniem dla każdego z nas i bardzo często, przynajmniej w pierwszej fazie, budzi opór. Tymczasem zarządzanie zmianą to projekt, w którym liczy się suma małych, konsekwentnych postępów, a nie tzw. szybkie zwycięstwa, których efekty trudno utrzymać w czasie.

Cel szkolenia:

- uporządkowanie wiedzy uczestników nt. zarządzania zmianą w kontekście wyzwań pojawiających się ad hoc oraz tych, które można zaplanować,
- zwiększenie poczucia wpływu na zmiany, które są naszym udziałem na co dzień,
- prezentacja najlepszych technik i narzędzi ułatwiających przechodzenie przez obiekcje oraz wdrażanie konstruktywnych rozwiązań.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • przechodzenia od obiekcji w zmianach do działania zorientowanego na efekty,  
 • sposobach podejścia do zmian ad hoc oraz planowanych, 
 • technikach minimalizacji stresu w zmianie, 
 • zasadach dotyczących budowania przychylności dla zmian poprzez rozwiązywania właściwych problemów oraz zwiększanie własnej odporności psychicznej,  

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji i niwelowania barier w zmianie w celu szybszej adaptacji w dynamicznie zmieniających się warunkach,
 • przeformułowania problemów w celu rozwiązywania tych właściwych zamiast straty czasu na walkę z symptomami,
 • zwiększania elastyczności w odpowiedzi na bieżące wyzwania.
Kto powinien wziąć udział?

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które czują się przytłoczone nadmiarem zmian w ich otoczeniu i poszukują sposobów zapanowania nad chaosem oraz zwiększeniem poczucia wpływu. 

Program szkolenia

1.    Istota zmiany a moje miejsce w niej

 • kluczowe fazy zmian – szanse i zagrożenia,
 • przewidywalne elementy zmian,  
 • czynniki wspierające i hamujące zmiany (nastawienie, przekonania, postawa, nawyki).

2.    Wyzwania w dynamicznych zmianach

 • moje podejście do zmiany (problem, wyzwanie, dylemat, szansa),
 • indywidualne tempo dostosowania się do zmian (świadomość, zaangażowanie, wiedza, umiejętności, wzmocnienie),
 • typy osobowości a reakcje na zmiany.

3.    Przełamywanie oporu w zmianie

 • ocena poziomu trudności zmian a osobiste blokady w działaniu,
 • przyczyny i rodzaje oporu w zmianie,
 • metody przechodzenia przez obiekcje w zmianach.

4.    Zarządzanie stresem w zmianie

 • pierwotne reakcje a style działania (ucieczka, atak, zastygnięcie w bezruchu),
 • sposoby budowania i wzmacniania odporności psychicznej,
 • usprawnienia na czterech poziomach zarządzania energią osobistą.

5.    Proaktywne podejście do zmian

 • efektywne diagnozowanie źródła trudnych sytuacji w zmianach,
 • wychodzenie poza schematyczne rozwiązania,
 • eliminacja ograniczających nawyków w myśleniu i działaniu.

6.    Projekt „ja w zmianie”

 • budowanie pewności siebie i przekonania o poczuciu wpływu,
 • zwiększanie elastyczności w odpowiedzi na zmiany,
 • konstruowanie action planu do pracy po szkoleniu. 

7.    Pytania, dyskusje, konsultacje.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Konsultantka biznesowa i trenerka dla wyższej kadry menedżerskiej oraz przedstawicieli działów: komunikacji, HR, marketingu i sprzedaży z kilkunastoletnim doświadczeniem. Moderatorka Design Thinking. Action Learning Coach. Trenerka-wykładowczyni z zakresu: zarządzania ludźmi w procesie zmian, budowania efektywnych i innowacyjnych zespołów, tworzenia pozytywnych doświadczeń pracowników oraz kandydatów, a także stymulowania myślenia innowacyjnego w celu generowania nieoczywistych, ale trafionych rozwiązań. 
Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach współpracy z: oddziałami międzynarodowych koncernów i dużymi polskimi firmami / grupami kapitałowymi, podmiotami z sektora MŚP, administracją publiczną / JST,  organizacjami pozarządowymi. Odpowiedzialna za strategiczne wsparcie dużych podmiotów w: zarządzaniu zmianą, usprawnianiu procesów informacyjnych, realizacji audytów efektywności komunikacji, a także w trakcie wejścia w nowe obszary działalności. 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena
za osobę
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!