Zmiany w prawie pracy 2022. Praca zdalna, kontrola trzeźwości, dyrektywa work-life balance

O szkoleniu

W najbliższym czasie mają wejść w życie zmiany w Kodeksie pracy wynikające z konieczności wdrożenia 2 dyrektyw unijnych dotyczących warunków pracy oraz rodzicielstwa, zwanej dyrektywą work-life balance. Ich wdrożenie spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w treści umów o pracę oraz w innych dokumentach kadrowych, ale ułatwi też elektroniczny obieg dokumentacji pracowniczej. Niestety konieczne będzie podawanie przyczyny wypowiedzenia także w przypadku umów na czas określony.

Równolegle toczą się prace nad ustawą nowelizującą telepracę, która zostanie zastąpiona pracą zdalną oraz wdrażające w Kodeksie pracy kontrole trzeźwości oraz na obecność w organizmie innych środków działających podobnie do alkoholu. Wdrożenie pracy zdalnej będzie wymagało wprowadzenia wielu nowych dokumentów lub zmian w dotychczas stosowanych dokumentach, a więc warto się do tych zmian przygotować wcześniej.

Szkolenie ma charakter interaktywny.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do: Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, pracowników firm payrollowych, menagerów nadzorujących działy HR.

Program szkolenia

ZMIANY ZWIĄZANE Z PRACĄ ZDALNĄ

 • Jakie będą rodzaje pracy zdalnej?
 • Jak będzie musiała zostać wdrożona praca zdalna?
 • Czy wprowadzenie pracy zdalnej będzie się wiązało ze zmianami
  umów o pracę?
 • Na czym będzie polegała praca zdalna okazjonalna?
 • Jakie elementy musi zwierać regulamin pracy zdalnej?
 • Jakie będą zasady kontroli pracownika wykonującego pracę
  zdalną?
 • Jakie dodatkowe obowiązki z zakresu bhp wiążą się z pracą
  zdalną?
 • Jakie dodatkowe obowiązki z zakresu ochrony danych
  osobowych wiążą się z pracą zdalną?
 • Jakie będą zasady zwrotu kosztów za prąd i internet
  pracownikom?
 • Jakie prawa będzie miał pracownik wykonujący pracę zdalną?

ZMIANY ZWIĄZANE Z KONTROLĄ TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW

 • Jakie wymagania formalne należy spełnić aby móc kontrolować pracowników?
 • Jakie obowiązki informacyjne wobec załogi musi dopełnić pracodawca przed wprowadzeniem kontroli?
 • Jakie zmiany obejmą procedurę nakładania kar porządkowych?
 • Czy brak zmian w regulaminie pracy uniemożliwi nałożenie kar porządkowych?
 • W jakiej części akt osobowych będą przechowywane informacje o stanie trzeźwości?
 • Jacy pracownicy będą musieli otrzymać nowe upoważnienia i w jakim zakresie?
 • Czy kontrole obejmą także zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych?
 • Kiedy pracodawca będzie mógł nie dopuścić pracownika do pracy?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za okres niedopuszczenia do pracy, jeśli wyniki badań nie wykażą obecności alkoholu w organizmie?
 • W jakich przypadkach będzie dopuszczalne badania krwi lub moczu?

ZMIANY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW

 • Jakie będą dopuszczalne długości umowy na okres próbny?
 • Na jakich zasadach umowy na okres próbny będzie można wydłużyć o absencje?
 • Kiedy będzie można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny?
 • Jakie nowe elementy pojawią się w treści umowy o pracę?
 • Jak będzie wyglądała informacja o warunkach zatrudnienia?
 • Jak będzie wyglądała informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika delegowanego?
 • Czy pracodawca będzie mógł zakazać dodatkowego zatrudnienia pracownikowi?
 • Kiedy pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy lub rodzaju umowy?
 • W jakich przypadkach będzie niezbędna przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Czy każde wypowiedzenie będzie trzeba konsultować ze związkiem zawodowym?

ZMIANY ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

 • Na czym będzie polegało zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych?
 • Jakie będą zasady udzielania urlopów opiekuńczych?
 • Czy urlopy opiekuńcze będą płatne?
 • Czy cudzoziemiec będzie mógł w Polsce skorzystać z urlopu rodzicielskiego na dziecko urodzone za granicą?
 • Czy będzie można nadal odraczać urlop rodzicielski?
 • Czy będzie można wziąć urlop rodzicielski w dniach?
 • Czy będzie możliwe skorzystanie ze skrócenia wymiaru czasu pracy z tytułu uprawnienia do urlopu wychowawczego, a potem wykorzystanie całego urlopu wychowawczego?
 • Jakie zmiany dotkną urlopy ojcowskie?
 • Na czym będą polegały zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14?
 • Kiedy za urlop rodzicielski będzie wypłacany zasiłek macierzyński w wysokości 70%, a kiedy 81,5%?
 • Jaka wysokość zasiłku przysługiwała będzie w przypadku urlopu rodzicielskiego przysługującego tylko ojcu dziecka?
 • Kiedy i w jakim trybie będzie można wystąpić o jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego?
 • Na jakich warunkach ma być zatrudniony pracownik wracający do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim?

ZMIANY ZWIĄZANE Z CZASEM PRACY

 • W jakich przypadkach szkolenia będą musiały być zaliczane do czasu pracy?
 • Jakie uprawnienia zyskają rodzice dzieci do lat 8?
 • Na czym będzie polegała elastyczna organizacja czasu pracy?
 • Jakie będą zasady korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy przez pracowników?
 • Czy obniżenie etatu w ramach elastycznej organizacji czasu pracy będzie korzystniejsze niż obniżenie etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego?

POZOSTAŁE ZMIANY

 • Jakie zmiany zostaną wprowadzone w przepisach dotyczących
  dyskryminacji?
 • W jaki sposób pracodawca będzie musiał informować o polityce
  awansowania pracowników?
 • Jakie wnioski i dokumenty będą mogły być składane elektronicznie?
 • Jakie zmiany powinny pojawić się w treści świadectwa pracy?
 • Jakie pojawią się nowe wykroczenia w Kodeksie pracy?

Czas trwania

1 dzień

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa
Mysłowicka 15
woj. mazowieckie
W firmie szkoleniowej Gamma dbamy, aby wszystkie realizowane przez nas projekty szkoleniowe przyczyniały się do podnoszenia efektywności osobistej ich uczestników, a także zespołów i całych przedsiębiorstw. Staramy się wspierać naszych klientów w dos...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa Mysłowicka 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!