Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/wymagania-gmp-audytor-wewnetrzny-gmp-pelnomocnik-ds-gmp-75448-id570

Informacje o warsztacie

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Cel szkolenia

Przekazanie informacji o wymaganiach GMP+ B1, B2, B3

Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli auditorów wewnętrznych GMP+ B1, B2, B3

Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli pełnomocników GMP+ B1, B2, B3

Prosimy o przywiezienie ze sobą laptopów na szkolenie. Podczas zajęć będzie bardzo dużo praktycznych ćwiczeń, co ułatwi uczestnikom przygotowanie się do pracy w systemie GMP+.

Warsztat skierowane jest do:

Pracownicy firm posiadających lub chcących posiadać certyfikaty GMP+ B1, B2, B3

Program warsztatu:

Dzień pierwszy szkolenia

Wprowadzenie:

 • Test wiedzy

Obowiązujące przepisy prawne w sektorze paszowym i zmiany w GMP+ (posługiwanie się nową stroną GMP+):

 • Wymagania prawne w branży paszowej
 • Terminologia dotycząca klasyfikacji produktów paszowych   
 • Klasyfikacja towarów wg przepisów prawnych (listy produktów GMP+, KAT, QS, FAMI-QS)   

Obowiązujące wymagania GMP+, zmiany w standardach i zakupy:

 • Standardy GMP+ B1, B2, B4, BCN CEE
 • Zasady prowadzenia zakupów towarów i usług zgodnie z GMP+ BA10 (w tym omówienie dopuszczalnych wyjątków oraz zasady zgłaszania produktów spożywczych do GMP+ od 01.10.2018)
 • Wymogi specjalne dla produktów ubocznych z przemysłu olejów i tłuszczów od 01.04.2018      

Obowiązujące wymagania GMP+, sprzedaż i znakowanie:

 • Co wolno kupić i sprzedać w ramach GMP+?
 • Zasady znakowania towaru w kontekście wymagań prawnych oraz GMP+ BA6
 • Status wyrobu i usługi w GMP+
 • Transport towarów w GMP+, korzystanie z bazy IDTF

Wymagania GMP+ w zakresie analiz:

 • Co należy badać  w ramach GMP+?
 • Jakie badania należy wpisać do bazy GMP+? Wyznaczanie kierunków analiz w materiałach paszowych i mieszankach 
 • Badanie homogenności na nowych zasadach 
 • Test przeniesienia wg GMP+ BA2 
 • Rejestracja laboratoriów – nowe zasady wykonywania analiz od 01.07.2019 
 • Limity substancji niepożądanych 
 • Pobieranie i archiwizowanie prób

Specyficzne wymagania GMP+ dotyczące dokumentacji

Dzień drugi szkolenia

Zasady prowadzenia audytów wewnętrznych 

 • Analiza niezgodności dotyczących standardów GMP+ B1, B2, B4, BCN CEE
 • Zasady stwierdzania i interpretacji niezgodności (ćwiczenia z wykorzystania wiedzy zdobytej w pierwszym dniu szkolenia)

Praktyczne i prawne aspekty funkcjonowania systemu GMP+ w firmie produkcyjnej

Rola Pełnomocnika ds. GMP:

 • Audyty wewnętrzne
 • Przegląd systemu
 • Weryfikacja i walidacja
 • Postępowanie z wyrobem niezgodnym i EWS
 • Doskonalenie systemu

Informacje o prelegentach:

Trener DEKRA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1299 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Dostępne zniżki:

 • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
 • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Wymagania GMP+, Audytor Wewnętrzny GMP+, Pełnomocnik ds. GMP+