Zarządzanie najmem komercyjnym

O warsztatach

Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę oraz zapoznać się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami problemów pojawiających się w praktyce.

W trakcie zajęć omówimy najważniejsze zagadnienia, których znajomość jest niezbędna przy zarządzaniu najmem komercyjnym. W szczególności trener udzieli odpowiedzi na pytania:

Jakie zagadnienia należą do najczęstszych kwestii spornych i jak sobie z nimi radzić?
Które elementy umów powodują najwięcej problemów?
Jak powinny być prowadzone rozliczenia między stronami?
Dlaczego warto jasno określać zasady obciążania opłatami eksploatacyjnymi?
Jakie są najbardziej optymalne formy stosowanych zabezpieczeń?
Jak sprawnie postępować z zaległościami?
Jak przygotować się do remontów nieruchomości?
Jak skutecznie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy?

Na szkoleniu poruszymy również kwestie związane z aktualną sytuacją na rynku nieruchomości komercyjnych w związku z pandemią. Czy i jakie są możilwości renegocjacji warunków umownych, zmiany / rozwiązania umowy.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • systematyzacja wiedzy z zakresu najmu komercyjnego,
 • przygotowanie do samodzielnego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi,
 • udoskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia umów handlowych, w tym w szczególności umowy najmu,
 • przygotowanie do sprawnej i skutecznej windykacji należności,
 • utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez analizę konkretnych przypadków oraz zagadnienia problemowe,
 • dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii,
 • omówienie planowanych zmian w prawie, aby uczestnicy wiedzieli czego mogą się w najbliższej przyszłości spodziewać.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno osoby rozpoczynające pracę przy najmie komercyjnym, jak i doświadczonych specjalistów.

Program warsztatu

 1. Uregulowania prawne najmu.
   
  1. Jakie ustawy regulują najem nieruchomości?
  2. Czym różni się umowa najmu od umowy dzierżawy?
  3. Umowa najmu a umowa pre-lease.
    
 2. Charakterystyka kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego.
   
  1. Na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu umów?
  2. Jak prawidłowo zidentyfikować podmiot z którym zawieramy umowę?
  3. Pełnomocnictwa – kto może udzielać i w jakiej formie?
  4. Jakie oświadczenia powinniśmy zawrzeć w umowie i jakie są ich konsekwencje?
  5. Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety).
  6. Zakres dopuszczalnej działalności najemcy.
  7. Czy regulamin wewnętrzny może stać się częścią umowy?
  8. Jak ustalić zasady określania czynszu i możliwość jego waloryzacji?
  9. Czynsze od obrotów – czy to już standard?
  10. W jakim najszerszym zakresie wynajmujący może wyłączyć swoją odpowiedzialność?
  11. Zastrzeżenie w trakcie obowiązywania umowy najmu dokonywania zmian budowlanych zmieniających kształt, powierzchnie, położenia nieruchomości.
  12. W jakim zakresie wynajmujący może ingerować w prace prowadzone na wynajmowanej nieruchomości?
  13. Na jak długo można zawrzeć umowę?
  14. Czy wynajmujący może zakazać sprzedaży przedsiębiorstwa?
  15. Czy wynajmujący może zakazać podnajmu?
  16. Kiedy będzie możliwe rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?
  17. Jak prawidłowo formułować i naliczać kary umowne?
  18. Czy poza karą umowną można dochodzić dodatkowego odszkodowania?
  19. Jakich klauzul unikać?
  20. Jakie są najbardziej optymalne formy zabezpieczenia płatności?
  21. Jak prawidłowo naliczać odsetki od nieterminowych płatności?
  22. Czy wynajmujący może sobie zastrzec możliwość odcięcia mediów?
  23. Czy można przymusić wynajmującego do współpracy?
  24. Jak prawidłowo obliczać terminy umowne?
  25. Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy.
  26. Kaucje i rozliczenie po zakończeniu najmu.
  27. Specyfika tłumaczenia postanowień w umowach dwu- i wielojęzycznych.
    
 3. Negocjacje umowy najmu.
   
  1. Jak zabezpieczyć poufność przekazywanych danych i rokowań?
  2. Co oznacza ofertowy tryb zawarcia umowy?
  3. Czy warto załączać oznaczenia nieruchomości na mapach i planach?
  4. Opis stanu technicznego lokalu wraz z przyłączami.
  5. Dlaczego umowę najmu warto zawrzeć z datą pewną?
  6. Kiedy i w jaki sposób powinno nastąpić wydanie przedmiotu najmu?
  7. Kiedy można się uchylić od umowy najmu z powodu wady oświadczenia woli?
  8. Jakie załączniki powinny znaleźć się w umowie najmu?
    
 4. Rozliczanie opłat eksploatacyjnych.
   
  1. Jakie koszty mogą zostać zaliczone do kosztów wspólnych?
  2. Czy opłaty eksploatacyjne płacone przez najemcę są przychodem wynajmującego?
  3. Jaki VAT od refakturowanych usług?
    
 5. Windykacja przedsądowa należności.
   
  1. Jak zorganizować dział monitoringu i windykacji?
  2. Jakie praktyki windykacyjne są na cenzurowanym?
  3. Co robić kiedy najemca opuszcza lokal i są znikome szanse, że będzie dalej płacił?
  4. Czy wezwanie do zapłaty jest konieczne?
    
 6. Sądowa egzekucja świadczeń.
   
  1. Specyfika postępowań uproszczonych.
  2. Czym różni się postępowanie nakazowe od upominawczego?
  3. Jakimi dokumentami należy się legitymować, aby dochodzić płatności w postępowaniu nakazowym?
  4. Jakie korzyści są w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania elektronicznego (EPU)?
  5. Czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego?
  6. Jakie koszty należy kalkulować przy dochodzeniu należności przed sądem?
    
 7. Podsumowanie szkolenia, pytania, wyjaśnienie wątpliwość, dyskusja.

Czas trwania

czwartek (godz. 10.00 - 16.00) - piątek (godz. 09.00 - 15.00)

Prelegenci

Ekspert w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości. Prawnik, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych, reprezentuje firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy, prowadzi liczne szkolenia.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
za osobę
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!