Znajdź kurs rady nadzorcze oraz kurs dla członków rad nadzorczych!

 • Sprawdź terminy i miejsce realizacji kursów dla członków rad nadzorczych
 • Poznaj program kursu, cennik i zarejestruj się online!
Rozwiń Interesuje Cię kurs na członka rady nadzorczej lub kurs rady nadzorcze i funkcjonowanie organów spółek kapitałowych? Zapoznaj się z naszą bazą ofert obejmującą szkolenia, warsztaty i kursy dla rady nadzorczej, członków rady nadzorczej oraz kandydatów na członka rady nadzorczej. Sprawdź terminy kursów, program zajęć, ceny i zapisz się na kurs na członka rady nadzorczej przez Internet! Zwiń

kurs rady nadzorcze

Kursy rady nadzorcze: 27

 • już od 1 871 zł
1 871 zł
 • już od 1 681 zł
1 681 zł
 • już od 2 156 zł
2 156 zł
 • już od 771 zł
771 zł
 • już od 868 zł
868 zł
 • już od 3 395 zł
3 395 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 2 298 zł
2 298 zł
 • już od 2 395 zł
2 395 zł
 • już od 1 134 zł
1 134 zł
 • już od 2 589 zł
2 589 zł
Artykuł

Kurs na członka rady nadzorczej, kurs rady nadzorcze - co warto wiedzieć?

Poszukujesz szkolenia lub kursu na członka rady nadzorczej, kursów dla kandydatów na członków rady nadzorczej lub szkoleń dla osób zajmujących się obsługą rad nadzorczych? Poznaj kursy i szkolenia realizowane online oraz stacjonarnie w całej Polsce, sprawdź program zajęć oraz ceny z tytułu uczestnictwa. Wybierz kurs na członków rad nadzorczych lub szkolenie rady nadzorcze i zapisz się na nie wypełniając bezpłatny formularz rejestracji online!

Spis treści:

 1. Rada nadzorcza
 2. Kurs na członka rady nadzorczej
 3. Kurs na członków rad nadzorczych - program kursu
 4. Egzamin na członka rady nadzorczej, egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych
 5. Szkolenia i kursy rady nadzorcze - dla kogo?
Rada nadzorcza

Czym jest rada nadzorcza? Rada nadzorcza to organ spółki handlowej, którego zadaniem jest sprawowanie czynności kontrolnych nad innymi organami działającymi w spółce, zwłaszcza nad zarządem. W jakich spółkach funkcjonują rady nadzorcze? Rada nadzorcza powoływana jest w spółkach akcyjnych, które z racji wielkości oraz złożoności wymagają szczególnej uwagi nad prowadzoną działalnością, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby powołać radę nadzorczą w spółce z o.o. (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością).

Rady nadzorcze, które powoływane są w spółkach z udziałem Skarbu Państwa podlegają dodatkowym regulacjom. W myśl obowiązujących przepisów i zasad każda osoba pełniąca funkcje zarządcze lub nadzorcze w przedsiębiorstwie państwowym powinna legitymować się ukończeniem kursu na członków rad nadzorczych i zdanym egzaminem państwowym potwierdzającym kompetencje zawodowe (egzamin na członka rady nadzorczej, egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych). Tego typu kurs pozwala na przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania najważniejszych organów i działów w przedsiębiorstwie i stanowi cenne potwierdzenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych najwyższej kadry menedżerskiej. Ukończenie kursu jest niezbędne do objęcia funkcji członka rady nadzorczej w wielu czołowych polskich przedsiębiorstwach z udziałem skarbu państwa, jednakże jego ukończenie jest wartościowe również w przypadku zasiadania w radzie nadzorczej spółki całkowicie prywatnej.

Kurs na członka rady nadzorczej

Celem kursu na członków rad nadzorczych jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu na członka rady nadzorczej i rzetelnego wypełniania obowiązków nadzorczych w spółce. Udział w kursie na członka rady nadzorczej pozwala:

 • zapoznać się z rolą i zakresem odpowiedzialności rady nadzorczej i jej członków,
 • pogłębić wiedzę z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz najważniejszych organów i działów w przedsiębiorstwie,
 • przygotować się do zgodnego z przepisami prawa i efektywnego wypełniania obowiązków nadzorczych nad działalnością spółki,
 • zapoznać się ze standardami ładu korporacyjnego,
 • usystematyzować oraz pogłębić wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania, controllingu, finansów oraz marketingu,
 • zapoznać się z tematyką przygotowania strategii rynkowych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Kurs na członków rad nadzorczych - program kursu

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych oraz kurs na członków rad nadzorczych w programie zajęć pokrywają zakres tematyczny egzaminu, zgodnego z art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259). W programie kursu na członka rady nadzorczej omawiane są zagadnienia takie jak:

 • prawo gospodarcze publiczne
 • prawo gospodarcze prywatne
 • prawo gospodarcze w Unii Europejskiej
 • prawo spółek kapitałowych
 • prawo rynku kapitałowego
 • prawo upadłościowe
 • prawo pracy
 • zasady ładu korporacyjnego w Polsce, Unii Europejskiej oraz na świecie
 • podstawy ekonomii, finanse przedsiębiorstw oraz sprawozdania finansowe

W trakcie wybranych szkoleń i kursów rady nadzorcze dodatkowo omawiane są zagadnienia takie jak:

 • posiedzenia zarządu i rady nadzorczej, głosowanie i uchwały, odpowiedzialność członków zarządów i członków rad nadzorczych
 • reprezentacja spółki, prawa i obowiązki członków zarządu i rady nadzorczej
Egzamin na członka rady nadzorczej, egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Zasady przeprowadzania egzaminu reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych (Dz.U. poz. 317). Egzamin dla członków rad nadzorczych ma charakter egzaminu państwowego i odbywa się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych. Egzamin składa się z części pisemnej (test) oraz ustnej. Absolwent kursu, po pomyślnym zdaniu egzaminu, otrzymuje stosowny dyplom i jednocześnie zostaje wpisany na ogólnopolską listę kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Szkolenia i kursy rady nadzorcze - dla kogo?

Na rynku funkcjonują również szkolenia i kursy rady nadzorcze dotyczące zasad funkcjonowania i prerogatyw rady nadzorczej. Do kogo kierowane są kursy oraz szkolenia dotyczące funkcjonowania rad nadzorczych? Przede wszystkim do:

 • Członków Rad Nadzorczych ora kandydatów na Członków Rad Nadzorczych
 • Przewodniczących Rad Nadzorczych
 • Prezesów i Członków Zarządu
 • Sekretarzy Rad Nadzorczych oraz Szefów Biura Zarządu
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego
 • Kadry zarządzającej przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej

Szkolenia, warsztaty i kursy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej, a także biura rady nadzorczej pozwalają kompleksowo zapoznać się z rolą i zadaniami rady nadzorczej, prawami i obowiązkami członków rad nadzorczych, a także zagadnieniem odpowiedzialności członków rady nadzorczej. Kursy stanowią również doskonałą formę przygotowania dla wszystkich osób zajmujących się obsługą rad nadzorczych, w tym sekretarek, sekretarzy, asystentek i asystentów rad nadzorczych, a także szefów i kierowników biura rady nadzorczej. Szkolenia tego typu znajdziemy zarówno w dużych miastach (przede wszystkim takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Katowice, Łódź, Lublin, Szczecin czy Bydgoszcz), jak też w postaci kursów i szkoleń online, które pozwalają zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w tematyce nadzoru nad spółkami bez względu na miejsce zamieszkania czy zatrudnienia.

Kurs na członka rady nadzorczej, kurs rady nadzorcze - co warto wiedzieć?
Kurs na członka rady nadzorczej, kurs do rad nadzorczych

Zostaw e-mail, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowy kurs do rad nadzorczych lub kurs na członka rady nadzorczej!