Szkolenia z rozwoju asertywności, trening asertywności
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Szkolenia z rozwoju asertywności, trening asertywności

Wyświetlone szkolenia i kursy: wszystkie (83)
1
Langas Group
Warszawa, 23-24.05.2019Langas Group

Szkolenia z rozwoju asertywności, trening asertywności Szkolenia z rozwoju asertywności, trening asertywności

Wyświetlone szkolenia i kursy: wszystkie (83)
1
Zobacz również

Czym jest asertywność?

Asertywność – umiejętność nabyta, oznaczająca posiadanie i wyrażanie własnego zdania poprzez bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w sposób nienaruszający praw i samopoczucia innych osób oraz własnego, bez stosowania agresji, a także umiejętność obrony własnych praw w sytuacjach społecznych.

Na asertywność składają się takie cechy i zachowania jak:

  • umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, uczuć w sposób otwarty,
  • umiejętność odmawiania w sposób nieuległy, pozbawiony poczucia winy i nieraniący innych,
  • umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał,
  • umiejętność wyznaczania i komunikowania granic,
  • umiejętność poszanowania dla terytorium psychicznego własnego i innych osób,
  • samoakceptacja, autentyczność, indywidualizm, stanowczość,
  • świadomość siebie (wad, zalet, opinii) i umiejętność trafnej samoooceny,
  • umiejętność i chęć rozumienia innych oraz empatia.

Czy asertywność to sztuka odmawiania?

Nie można postawić znaku równości pomiędzy asertywnością, a odmawianiem. Odmawianie, w sposób racjonalny, spokojny, opanowany i przede wszystkim otwarty, w nie raniący czy też deprecjonujący sposób jest jednym z zachowań asertywnych, ale na asertywność składa się więcej elementów, takich jak samoświadomość, dobra komunikacja interpersonalna itp.

Czy asertywności można się nauczyć?

Asertywność jest w dużej mierze umiejętnością nabytą, dlatego asertywność można rozwijać poprzez szereg działań, zarówno pracę własną, samokontrolę, zapoznawanie się z dostępną literaturą, ale też poprzez udział w szkoleniach, kursach, treningach czy warsztatach bądź spotkaniach z psychoterapeutą bądź psychologiem. Tego typu działania nazywamy treningiem asertywności.

Asertywności uczymy się również całe życie, konfrontując z różnymi sytuacjami społecznymi. Życie w pewnym sensie jest kursem z asertywności.

Asertywność a krytyka

Bycie asertywnym oznacza umiejętność zarówno przyjmowania, jak i wyrażania krytyki – nie każda krytyka jest jednak zachowaniem asertywnym. Aby takim było należy pamiętać m.in. o zachowaniu szacunku, nie uleganiu emocjom, dbaniu o otwarte wyrażenie swojego zdania, ale nie kosztem samopoczucia własnego bądź innych osób. Postawa asertywna jest cechą ludzi, którzy dobrze odczytują miejsce własnej osoby (tego kim są) w społeczeństwie i świecie, cechuje ich wysoki poziom samoakceptacji, stawiają sobie realistyczne cele, a przez co nie narażają się na frustrację i przesadną krytykę otoczenia. Chwilowe sukcesy czy porażki nie są w stanie nadszarpnąć ich samooceny, a krytykę i odrzucenie odbierają najczęściej jako chwilowe problemy.

Bycie asertywnym to niełatwa sztuka, ale raz opanowana, procentuje przez całe życie. Badania pokazują, że ludzie asertywni mają wysoki poziom satysfakcji z życia i cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym. Zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

Asertywność w biznesie, w życiu zawodowym i w miejscu pracy

Bardzo często nasza asertywność jest testowana w miejscu pracy oraz w kontaktach zawodowych. Jeśli odczuwamy stres w pracy, boimy się reakcji innych na wypowiadane zdanie to nasza samoocena najczęściej wymaga weryfikacji. Znajomość swoich mocnych i słabych stron pozwala lepiej, bardziej obiektywnie oceniać pojawiającą się sytuację i najczęściej zminimalizować lęk, który często okazuje się wynikiem błędnej oceny sytuacji i prowadzi do zachowań nieasertywnych. Takie zachowania można jednak przećwiczyć.

Powyżej znajdą Państwo listę szkoleń i kursów z asertywności, skierowaną zwłaszcza do użytkowników biznesowych, gdzie bycie asertywnym jest często warunkiem koniecznym rozwoju zawodowego i awansu. Szkolenia te mają najczęściej postać warsztatów i typowego treningu asertywności i pozwalają w krótkim czasie zrozumieć i lepiej poznać na czym polegają zachowania asertywne.

Polecamy Państwa uwadze również szkolenia z wystąpień publicznych w całej Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Gdańsku. 


Newsletter