Baza kursów i szkoleń Compliance w całej Polsce!

 • Sprawdź terminy szkoleń z obszaru compliance i dla Compliance Officer'ów
 • Porównaj program poszczególnych szkoleń oraz ich ceny
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zgłoś się na nie online

Szkolenia Compliance: 60

 • już od 2 201 zł
2 201 zł

COMPLIANCE 360°

 • już od 2 156 zł
2 156 zł
 • już od 1 910 zł
1 910 zł
 • już od 465 zł
465 zł
 • już od 1 522 zł
1 522 zł
 • już od 2 492 zł
2 492 zł
 • już od 1 134 zł
1 134 zł
 • już od 6 870 zł
6 870 zł
 • już od 1 470 zł
1 470 zł

Compliance MBA

 • już od 7 000 zł
7 000 zł
 • już od 1 270 zł
1 270 zł
 • już od 1 300 zł
1 300 zł
Artykuł

Compliance – zapewnienie zgodności działania z prawem

Pojęcie compliance zdecydowanie nie jest nowe – od lat funkcjonuje ono w filiach zagranicznych spółek i różnego rodzaju organizacjach z sektora finansowego. Zainteresowanie polityką compliance jest jednak w biznesie coraz większe, m.in. ze względu na planowane zmiany prawa w tym zakresie. Dowiedz się, czym jest compliance, za co odpowiada i dlaczego warto już teraz dokładniej przyjrzeć się temu zagadnieniu. Sprawdź w jaki sposób zapewnić zgodność działania firmy z przepisami prawa poprzez zatrudnienie Compliance Officer'a oraz szkolenia compliance. 

Compliance – co to znaczy?

Compliance w znaczeniu dosłownym to zgodność. To anglojęzyczne słowo używane w kontekście biznesowym oznacza zapewnienie zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności operacyjnej z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa oraz przepisami branżowymi (tzw. hard law), a także regulacjami i standardami wewnętrznymi czy zasadami etyki (tzw. soft law). To jednak wyłącznie podstawowa definicja. Compliance ma bowiem wiele wymiarów. Może być rozumiane również jako zarządzanie ryzykiem braku zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi i rozmaitymi standardami czy normami. To zespół procedur, których zadaniem jest zapobieganie występowaniu ryzyka natury prawnej. Dziedzina ta łączy zagadnienia z zakresu prawa, zarządzania, ryzyka oraz controllingu. Compliance łączy się obecnie w szerokim zakresie również z procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy, czyli AML.

Skąd wzięło się compliance?

Historia compliance sięga początków XX wieku. To właśnie wtedy, przede wszystkim w USA, zaczęły powstawać organizacje kontrolujące przedsiębiorstwa, jak np. FDA (Agencja Żywności i Leków – Food and Drug Administration). Również w Stanach Zjednoczonych została rozwinięta ta idea. W czasach intensywnego rozwoju gospodarczego zaczęto w tamtejszych firmach opracowywać nowoczesne formy zarządzania oraz struktury organizacyjne, które w znacznej mierze znane i stosowane są do dzisiaj. Jednocześnie zaczęto dostrzegać wpływ wdrażania zasad zgodności z prawem i różnego rodzaju normami na efektywność działania takich przedsiębiorstw. Następnie, w efekcie afer polityczno-gospodarczych, które miały miejsce w latach 70. i 80. stworzono organizację o nazwie US Sentencing Commission, której zadaniem było określanie wytycznych dla organizacji oraz egzekwowanie kar związanych z ich nieprzestrzeganiem. W tym okresie same firmy zaczęły również opracowywać wewnętrzne standardy i procedury mające na celu dostosowanie się do przepisów prawa oraz norm, co stanowiło podwaliny dla compliance.

Compliance w firmie

Obecnie compliance jest standardem w większych amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich firmach. Procedury tego rodzaju mają na celu ustrzeżenie się przed konsekwencjami nieprzestrzegania ważnych przepisów o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, a także monitoring procesu wdrażania przepisów obowiązującego prawa i różnego rodzaju standardów, tak aby zostały w jasny i przejrzysty sposób wprowadzone w firmie i w należyty sposób zastosowane. W praktyce oznacza to wprowadzenie ładu w strukturach funkcjonowania firmy oraz usprawnienie komunikacji w taki sposób, aby informacje docierały do właściwych osób, a odpowiedzialność związana z podejmowaniem decyzji była jasna.

Compliance powinno działać dwutorowo:

 • wewnątrz organizacji – za sprawą różnego rodzaju regulaminów i standardów, ale również edukacji pracowników w zakresie konsekwencji podejmowanych przez nich decyzji,
 • na zewnątrz organizacji – za sprawą przestrzegania przepisów i norm, a także stosowania dobrych praktyk wobec kontrahentów i organów prawnych.
Compliance dla firm z sektora finansowego i nie tylko

W Polsce z zagadnieniem compliance można spotkać się głównie w filiach i odnogach zagranicznych korporacji oraz instytucjach finansowych. Polski rząd od dłuższego czasu przymierzał się jednak do zmiany Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, właśnie pod kątem zaostrzenia wymogów dla przedsiębiorstw w zakresie odpowiedzialności za działania niezgodne z prawem. Zarówno obowiązujące obecnie regulacje, jak i projektowane zmiany nie nakazują organizacjom wprost tworzenia działów compliance czy też zatrudniania compliance officerów, jednak wskazują, że podmiot zbiorowy może być pociągnięty do odpowiedzialności za niewłaściwą organizację działalności oraz brak należytej staranności w wyborze lub nadzorze nad osobami działającymi w imieniu czy też na rzecz spółki. Przepisy stawiają również wymóg wdrażania i stosowania niezbędnych procedur zapewniających należyte realizowanie obowiązków regulacyjnych w poszczególnych sektorach aktywności.

Zmiany w prawie mają doprecyzować pojęcie nieprawidłowości, których zaistnienie będzie stanowiło przesłankę do pociągnięcia podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności. Przewidują też surowe kary w przypadku wykrycia owych nieprawidłowości. W praktyce więc w coraz większej liczbie firm pojawi się zapotrzebowanie na compliance officerów. Wiele organizacji już teraz rozpoczyna budowanie odpowiednich struktur, by przygotować się na nieuniknione zmiany w prawodawstwie. Compliance to istotne narzędzie zarządzania procesami operacyjnymi w organizacji – tak, aby mogła ona należycie wywiązywać się z obowiązków prawnych, dlatego z pewnością warto rozważyć wprowadzenie tego rodzaju praktyk już teraz.

Complianace w przedsiębiorstwie

Compliance w przedsiębiorstwie, czyli całokształt działań przedsiębiorstwa zmierzających do zapewnienia zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami funkcjonujących w danej dziedzinie zaleceń. Nadrzędnym celem zespołów ds. compliance oraz systemu compliance w organizacji, np. w przedsiębiorstwie czy instytucji publicznej, jest zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobieganiu utracie dobrego imienia, czy też powstaniu strat finansowych spowodowanych niezgodnością z powszechnie obowiązującymi normami prawa.

Szkolenia compliance, szkolenia Complianace Officer

W związku z trwającymi pracami nad ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z czasem utworzenie stanowiska Compliance Officer będzie obowiązkowe dla większości firm i wybranych instytucji publicznych. Każdy podmiot decydujący się na zatrudnienie specjalisty z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności, w pierwszej koleności powinien określić w jaki sposób zorganizuje wewnętrzny system compliance (zgodności) oraz jakich kompetencji potrzebują osoby dbające o jego sprawne funkcjonowanie i rozwój. Pomóc w tym mogą szkolenia z zakresu compliance, a w późniejszym czasie szkolenia dla Compliance Officer'ów pomagające właściwie umiejscowić stanowisko w strukturze firmy, a następnie zadbać o rozwój umiejętności i wiedzy osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. zarządzania rysykiem braku zgodności.

Znakomita większość kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących tematyki Compliance organizowana jest w Warszawie ze względu na obecność w stolicy wielu dużych przedsiębiorstw, zwłaszcza z branży bankowości i ubezpieczeń. Szkolenia tego typu dostępne są powszechnie również we Wrocławiu, a od pewnego czasu również zdalnie, w formule szkoleń online na żywo. Na rynku spotkać można zarówno szkolenia obejmujące podstawy compliance, jak i certyfikowane szkolenia dla zaawansowanych, zarówno online, jak i stacjonarnie.

Zakres obowiązków Compliance

Głównym zadaniem Compliance jest zorganizowanie systemu monitoringu, przewidywania i minimalizacji ryzyka prawnego w firmie.Główne zadania systemu compliance to m.in.:

 • dbałość o ochronę danych osobowych,
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • raportowanie naruszeń prawa, 
 • zapobieganie konfliktom interesów,
 • zapewnianie wysokich standardów postępowania z informacjami poufnymi,
 • monitoring przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów,
 • doradztwo w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych,
 • organizacja pracy zewnętrznych podmiotów, np. kancelarii prawnych wspierających podmiot w obszarze prawa, audytu itp.,
 • podnoszenie poziomu wiedzy pracowników instytucji w zakresie obowiązujących norm prawnych, standardów rynkowych oraz kodeksów etycznych,
Jakie są wymagania na stanowisku Compliance Manager, Compliance Officer?

Większość firm decydujących się na utworzenie takie stanowiska w organizacji wymaga od kandydatów ukończonych studiów prawniczych oraz szerokiej wiedzy i doświadczenia biznesowego. Konieczne są dobre umiejętności analityczne, organizacyjne, ale też miękkie kompetencje - efektywna komunikacja interpersonalna, umiejętność prowadzenia szkoleń, asertywność, sumienność itp. Umiejętności takie można rozwijać poprzez udział w szeregu szkoleń miękkich. W chwili obecnej stanowisko Complinace Officer lub Compliance Manager rozpowszechnione są zwłaszcza w firmach z sektora finansowego, tj. bankach, zakładach ubezpieczeniowych, firmach zajmujących się leasingiem, funduszach inwestycyjnych itp. Przedwiduje się, że coraz więcej przedsiębiorstw i instytucji będzie jednak powoływać spejcalne zespoły dedykowane zapewnieniu zgodności podejmowanej działalności z przepisami prawa i dobrymi praktykami. Warto zainwestować w wiedzę i pracowników zatrudnionych na tego typu stanowiskach - pomóc w tym mogą specjalistyczne studia, szkolenia i kursy Compliance.

Compliance – zapewnienie zgodności działania z prawem
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Compliance: szkolenia i kursy

Dowiedz się jak działa baza kursów i szkoleń stacjonarnych i online poświęconych Compliance?
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Naszą misją jest zebranie informacji o wydarzeniach merytorycznych z obszaru Compliance w jednym miejscu. W bazie znajdziesz zarówno szkolenia stacjonarne, realizowane w całej Polsce, jak też szkolenia online na żywo oraz kursy online e-learningowe oraz multimedialne. Baza zawiera również informacje o konferencjach, kongresach i innych wydarzeniach skupionych na przekazywaniu wiedzy i doświadczeń z obszaru zapewnienia zgodności!

To proste, jeśli masz już wybrane szkolenie lub kurs najlepiej odpowiadające twoim potrzebom, wystarczy że wypełnisz formularz rejestracji online. Trafi on do organizatora szkolenia, kursu lub konferencji, a ten skontaktuje się z Tobą żeby potwierdzić rejestrację, umożliwić dokonanie płatności oraz przekazać informacje organizacyjne.

Korzystanie z Eventis.pl nie wiąże się z żadnymi opłatami - płacisz tylko za uczestnictwo w zajęciach dla ich organizatora!

Współpracujemy z ponad 700 organizatorami szkoleń, kursów i konferencji z całej Polski, chętnie powitamy Cię w gronie firm współpracujących. Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy - przedstawimy zasady współpracy i możliwości umieszczenia twoich szkoleń i kursów, zarówno tych poświęconych Compliance, jak i na każdy inny temat!
Szkolenia Compliance, kursy Compliance Officer

Zapisz się i otrzymuj mailowe powiadomienia o nowych szkoleniach compliance oraz kursach dla Compliance Officer'ów!