• Szkolenia optymalizacja procesów logistycznych - szkolenia i kursy w 2020 r.

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
Przewiń stronę

3

Artykuł

Optymalizacja procesów logistycznych

Dokonując analizy oraz poprawy sposobu, w jaki działa firma, można znacząco przyczynić się do jej rozwoju, poprawy efektywności oraz zmniejszenia kosztów i zwiększenia zysków, a także poprawy jakości obsługi klienta. Wypracowanie odpowiednich schematów postępowania to właśnie działanie prowadzące do tego rodzaju usprawnień. Dowiedz się, na czym on polega, kiedy warto przyjrzeć się procesom wykorzystywanym w firmie i w jaki sposób podejść do optymalizacji!

Na czym polega optymalizacja procesów logistycznych?

Optymalizacja procesów logistycznych to działania dążące do wprowadzenia usprawnień w zakresie zaopatrzenia, produkcji, magazynowania (zobacz szkolenia gospodarka magazynowa) czy dystrybucji. Może także odnosić się do wybranych aspektów logistyki – np. kosztów transportu. Efektem przeprowadzonej optymalizacji powinno być zwiększenie wydajności określonych procesów. Celem jej przeprowadzenia może być też opracowanie całościowego systemu logistycznego przedsiębiorstwa.

Kiedy warto przyjrzeć się procesom logistycznym i zastosować techniki optymalizacji?

Dlaczego optymalizacja procesów logistycznych jest tak ważna? Właściwa logistyka pozwala na maksymalne wykorzystanie zasobów i prowadzi do redukcji kosztów. Nieodpowiednie rzaplanowanie procesów to po prostu marnotrawstwo. Konieczność przyjrzenia się stosowanym systemom i schematom staje się oczywista przede wszystkim wtedy, gdy rozwój przedsiębiorstwa ulega znaczącemu spowolnieniu czy zatrzymaniu lub gdy stoi ono przed konkretnymi wyzwaniami. Tak naprawdę jednak optymalizacja procesów logistycznych powinna być procesem stałym, polegającym na ciągłej analizie działalności przedsiębiorstwa i dostosowywaniu jej do okoliczności panujących na rynku. Dzięki temu firma może zyskać stałą przewagę konkurencyjną i ugruntować swoją pozycję na rynku.

Szczególnymi okolicznościami do przeprowadzenia optymalizacji procesów logistycznych są jednak:
 • planowane zmiany w logistyce magazynowej lub produkcyjnej,
 • planowana rozbudowa zaplecza magazynowego lub produkcyjnego,
 • planowana ekspansja sprzedaży, wkroczenie na nowe rynki zbytu,
 • konieczność dostosowania procesów do wymogów określonych norm (zobacz szkolenia ISO),
 • konieczność zwiększenia wydajności bez zwiększania zatrudnienia (niedobór siły roboczej),
 • konieczność dokonania zmian w asortymencie,
 • konieczność dokonania cięć (optymalizacji) kosztów.

Korzyści z optymalizacji logistyki

Najważniejsze korzyści z optymalizacji procesów logistycznych niejako zostały przedstawione już wcześniej, jednak warto sprecyzować, do czego jeszcze prowadzą odpowiednie działania w tym zakresie. Przeprowadzając optymalizację, można się spodziewać:
 • poprawy przepływu środków (cash flow), m.in. dzięki redukcji nadmiernych zapasów i ryzyka gromadzenia się nowych,
 • zwiększenia wydajności produkcji lub pojemności powierzchni magazynowych,
 • obniżenia kosztów transportu i dystrybucji,
 • znacznej redukcji ilości marnowanych zasobów,
 • poprawy jakości obsługi klientów, a co za tym idzie również wizerunku firmy.

W jaki sposób dokonuje się optymalizacji procesów logistycznych?

Współcześnie biznesowe procesy optymalizacyjne opierają się głównie o koncepcję Lean Management (pol. „szczupłe zarządzanie”) zakładającą dostosowanie przedsiębiorstwa do warunków gospodarczych poprzez przekształcenia organizacyjne i funkcjonalne prowadzone w sposób ciągły i powolny. Szczupłe zarządzanie polega na dostarczaniu klientom produktów lub usług, jakich oczekują w jak najprostszy sposób, z zachowaniem szacunku dla pracowników.

Do metod wpisujących się w filozofię Lean Management należy między innymi DMAIC mająca zastosowanie np. w optymalizacji procesów logistycznych i biznesowych. Nazwa procesu oznacza jednocześnie kolejne kroki podejmowane w celu optymalizacji:
 • Define – Definiowanie (obszarów, które wymagają poprawy),
 • Measure – Pomiar (stanu obecnego),
 • Analyse – Analizę (elementów, które mają wpływ na procesy),
 • Improve – Doskonalenie (propozycje zmian i usprawnień oraz sposób ich wdrożenia),
 • Control – Kontrolowanie (efektów i sprawdzanie, czy są zgodne z założeniami).
Przydatną w optymalizacji praktyką może być też tzw. Gemba Walk. To procedura polegająca na obserwacji miejsca pracy i „wejściu” lidera w rolę „szeregowego” pracownika. Dzięki wyjściu zza biurka i skupieniu się na praktycznej stronie związanej z realizacją konkretnych zadań można znacznie łatwiej zidentyfikować błędy w celu ich wyeliminowania. Jednocześnie metoda daje szansę bieżącego konsultowania pomysłów z pracownikami i budowania relacji. Daje więc szeroko zakrojone korzyści, podobnie jak inne narzędzia związane z filozofią Lean Management i optymalizacją procesów logistycznych.
Optymalizacja procesów logistycznych