Szkolenia i kursy dotyczące zarządzania zapasami!

 • Zapoznaj się z terminami szkoleń i kursów poświęconych zarządzaniu zapasami
 • Porównaj program szkoleń, ich ceny i zarejestruj się na szkolenie lub kurs online!
Rozwiń Efektywne zarządzanie zapasami, zarówno komponentów i materiałów używanych do produkcji, jak i wyrobów gotowych przeznaczonych do sprzedaży, może stanowić istotną przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Zapraszamy do zapoznania się z terminami warsztatów, szkoleń oraz kursów z zarządzania zapasami, które mogą pomóc w rozwoju wiedzy i umiejętności z obszaru gospodarki zapasami i gospodarki materiałowej. Rejestracji na szkolenia z zarządzania zapasami mogą Państwo dokonać z użyciem naszego bezpłatnego formularza rejestracji online. Zwiń

szkolenia zarządzanie zapasami
Przewiń stronę

Szkolenia zarządzanie zapasami: 36

 • Częstochowa, 16 listopada 2021
 • już od 990 PLN
już od 990 PLN
 • Online, 23 kwietnia 2021
 • już od 650 PLN
już od 650 PLN
Artykuł

Zarządzanie zapasami: szkolenia, warsztaty, kursy

Każda firma, bez względu na profil prowadzonej działalności, potrzebuje określonych zasobów, aby sprawnie funkcjonować. I choć w ostatnich latach „na tapecie” znajdują się głównie tematy związane z zasobami ludzkimi oraz zasobami wiedzy, równie ważne są te materialne. Bez odpowiednich surowców, narzędzi, akcesoriów i tym podobnych nie jest możliwe bieżące realizowanie założonych procesów. Dlatego tak ważną rolę odgrywa zarządzanie zapasami. Czym jest i jak je prowadzić? Jak wykorzystać szkolenia i kursy z zarzadzania zapasami do podnoszenia wfektywności gospodarki zapasami?

Czym jest zarządzanie zapasami?

Gospodarka zapasami jest określana mianem jednego z kluczowych elementów procesu logistycznego organizacji. Optymalne i efektywne zaopatrzenie jest szczególnie ważne w przypadku działalności, która polega na:

 • produkcji – niedobory surowców mogłyby doprowadzić do niezwykle kosztownych przestojów czasowych,
 • dystrybucji dóbr – zwłaszcza na szeroką skalę. Wystarczy wyobrazić sobie sklep, na którego półkach nagle zabrakło jakiegoś towaru, a jego najbliższa dostawa byłaby możliwa np. za kilka tygodni.

Sam proces polega na sprawnym planowaniu zapasów, organizacji ich dostaw, redystrybucji oraz kontrolowaniem tego, jak przebiega zaopatrzenie.

Optymalizacja zapasów: dlaczego to takie ważne?

Na pozór zarządzanie zapasami wydaje się bardzo proste. Ot, w końcu wystarczy zadbać o to, aby kluczowe towary były zawsze na magazynie. A zatem w teorii wystarczy zgromadzić ich dużą ilość, aby to, co niezbędne, było zawsze pod ręką. Trzeba jednak pamiętać o kilku ograniczeniach, jakie mogłyby się wiązać z przyjęciem takiej polityki zarządzania zapasami. Jakimi?

 • Limit przestrzeni – nawet, jeżeli Twoja firma dysponuje szerokim zapleczem magazynowym, nie ma ono nieograniczonej przestrzeni. Na dużej hali możesz rozmieścić tylko określoną liczbę palet z towarem – pamiętając również o ograniczeniach związanych z nośnością posadzki czy bezpieczeństwem składowania.
 • Ryzyko strat – wiele surowców ma ograniczony termin przydatności do wykorzystania. Chodzi nie tylko o te stricte spożywcze, ale także o wiele materiałów budowlanych, kosmetyków, leków, środków chemicznych i innych.
 • „Zamrożenie” kapitału – wypełniając magazyny po brzegi, tak naprawdę lokuje się w zaopatrzenie ogromne środki finansowe, które przecież w zamian mogłyby być wykorzystane do bieżącego obrotu.
 • Problemy organizacyjne – duże nadwyżki zapasów wymagają intensywniejszej kontroli stanu zgromadzonych materiałów, a co za tym idzie – inwestycji czasu pracy i zasobów pracowniczych.
 • Ryzyko kradzieży – choć kradzieże w magazynach zdarzają się rzadko, istnieje takie ryzyko. Im więcej towaru w nich czeka, na tym wyższe straty się narażasz.

Właśnie dlatego zrównoważona gospodarka zapasami to fundament działalności nowoczesnego przedsiębiorstwa. Sprawne działanie przedsiębiorstwa zależne jest między innymi od dostępności materiałów i komponentów używanych w trakcie produkcji, jak też zapasów wyrobów gotowych i towarów handlowych, które są przedmiotem sprzedaży. Zarządzanie zaopatrzeniem i zapasami stanowi bardzo ważny element łańcucha dostaw, a koszty utrzymania zapasów (w tym koszty kapitału zamrożonego w zapasach) mogą wpływać na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Chcąc podnieść wiedzę i umiejętności pracowników działów zaopatrzenia, zakupów i zapewnienia zapasów warto zastanowić się nad inwestycją w profesjonalne warsztaty i szkolenia z zarządzania zapasami i organizacji łańcucha dostaw.

Nowoczesna gospodarka zapasami – na czym to polega?

Zarządzanie zapasami powinno być przede wszystkim zaplanowane i realizowane w oparciu o z góry wytyczone plany oraz kierunek działania. W nowoczesnej teorii zarządzania wyróżnia się trzy podstawowe typy strategii w odniesieniu do optymalizacji zapasów. Są to:

 • strategia defensywna – nakierowana na gromadzenie zapasów w aktywach firmy i postrzeganie ich jako części majątku organizacji; dziś stosowana coraz rzadziej, zwłaszcza w odniesieniu do dóbr, które są relatywnie łatwo dostępne,
 • strategia ofensywna, czyli dostawy just-in-time, a zatem koncentrowanie się na produkcji w toku i domawianie nowych zasobów tak, aby zaspokoić bieżące potrzeby wytwórcze, w perspektywie krótkofalowej,
 • strategia umiarkowana – tj. pośrednia między defensywną a ofensywną.

Co istotne, nie ma jednej recepty na to, aby efektywnie zadbać o zaopatrzenie w przedsiębiorstwie. Wszystko zależy m.in. od profilu działalności, specyfiki branży czy zasobów logistycznych organizacji. Pewne jest jedno: należy dobrze przemyśleć, który z kierunków działania w odniesieniu do zapasów sprawdzi się najlepiej i wdrożyć jedną, spójną strategię. 

Dostawy just-in-time: dlaczego warto?

Dziś coraz więcej przedsiębiorstw stawia na dostawy just-in-time, a więc realizowane w taki sposób, aby gromadzić minimalne zasoby na terenie zakładu produkcyjnego, a jednocześnie mieć pewność, że żadnego wartościowego surowca nie zabraknie. Skąd popularność tego rozwiązania? Głównym powodem jest oczywiście optymalizacja finansowa i kosztowa - ta metoda zarządzania zapasami poznala zoptymalizować koszty własnego magazynu, powierzchni, obsługi itp. Popularna stałą się między innymi z uwagi na możliwość automatyzacji składania zamówień, jaką daje nowoczesne oprogramowanie magazynowe. Korzystają z niego zarówno zakłady produkcyjne, jak i firmy o profilu dystrybucyjnym i wielu innych. Warto, ponieważ wykorzystanie możliwości komunikacyjnych, jakie daje zaawansowana technologia, sprawia, że optymalizacja zasobów staje się prostsza niż kiedykolwiek. Stąd też przewiduje się, że popularność tego rozwiązania będzie wzrastać.

Szkolenia z zarządzania zapasami, kurs zarządzania zapasami, warsztaty z gospodarki materiałowej i zarządzania zapasami

Tematykę zarządzania zapasami i optymalizacji łańcucha dostaw oraz gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie można zgłębiać na szeregu kursów i szkoleń dedykowanych zarówno branży TSL, jak i produkcji i przemysłowi, dla których efektywne zarządzanie zapasami ma zasadnicze znaczenie i może być źródłem przewagi konkurencyjnej. Szkolenia takie mogą być dobrym sposobem na stosunkowo szybkie i niedrogie podniesienie świadomości kadry pracowniczej czym jest nowoczesne zarządzanie zapasami, jakie są cele zarządzania zapasami, a także zapoznania pracowników z popularnymi metodami zarządzania zapasami i sterowaniem zapasami. Szkolenia tego typu znajdą Państwo na górze strony, dostępne są one zarówno w postaci kursów i szkoleń online, jak i tradycyjnych otwartych szkoleń stacjonarnych realizowanych w sali szkoleniowej. Szkolenia stacjonarne z gospodarki zapasami znajdziemy głównie w dużych miastach, takich jak Wrocław, kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Rzeszów, Lublin czy Łódź.

Szkolenie z zarządzania zapasami - metodyka zajęć, program szkolenia

Szkolenia, kursy i warsztaty z zarządzania zapasami mają postać praktycznych ćwiczeń, gier symulacyjnych i studiów przypadków, co pozwala nie tylko przekazywać teorię, ale też rozwijać praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania zapasami i efektywnej gospodarki materiałowej. W programie znacznej części szkoleń dotyczących zarządzania zapasami omawiane są zagadnienia takie jak:

 • Podstawy zarządzania zapasami: procesy w łańcuchu dostaw, przepływ materiałów, cele utrzymania zapasów, rodzaje zapasów, alokacja zapasów, polityka utrzymania zapasów...
 • Klasyfikacja zapasów: analiza zużycia i klasyfikacja do grup asortymentowych, analiza kosztów zapasów...
 • Analiza popytu i prognozowanie: analiza popytu, planowanie zapasów na podstawie popytu, metody i narzędzia prognozowania (horyzont czasowy, błąd prognozowania, nieliniowe i liniowe algorytmy prognozowania, adaptacyjne metody prognozowania)...
 • Metody zarządzania zapasami: kryteria zarządzania zapasami, określanie poziomu zamówienia, ekonomiczna wielkość i częstość zamawiania, zmienność zużycia, czas realizacji zamówienia, zapas bezpieczeństwa, punkt uzupełnienia zapasu, ciągłe i okresowe przeglądy zapasów...
 • Organizacja systemu sterowania zapasami: analiza rozmieszczenia zapasów, systemy wspierające zarządzanie zapasami, controlling zarządzania zapasami...
 • Organizacja procesów: operacje magazynowe, przepływ ładunku, gospodarka magazynowa, kontrola procesów...
Zarządzanie zapasami: szkolenia, warsztaty, kursy