Szkolenia i kursy dotyczące zarządzania zapasami!

 • Zapoznaj się z terminami szkoleń i kursów poświęconych zarządzaniu zapasami
 • Porownaj program oraz ceny szkoleń od różnych organizatorów
 • Zgłoś swój udział przez nasz formularz rejestracji online
 • Zapoznaj się z terminami szkoleń i kursów poświęconych zarządzaniu zapasami
 • Porownaj program oraz ceny szkoleń od różnych organizatorów
 • Zgłoś swój udział przez nasz formularz rejestracji online
szkolenia zarządzanie zapasami
Przewiń stronę

Szkolenia zarządzanie zapasami: 20

 • Online, 23 kwietnia 2021
 • już od 650 PLN
już od 650 PLN
Artykuł

Zarządzanie zapasami

Każda firma, bez względu na profil prowadzonej działalności, potrzebuje określonych zasobów, aby sprawnie funkcjonować. I choć w ostatnich latach „na tapecie” znajdują się głównie tematy związane z zasobami ludzkimi oraz zasobami wiedzy, równie ważne są te materialne. Bez odpowiednich surowców, narzędzi, akcesoriów i tym podobnych nie jest możliwe bieżące realizowanie założonych procesów. Dlatego tak ważną rolę odgrywa zarządzanie zapasami. Czym jest i jak je prowadzić? Oto najważniejsze informacje.

Czym jest zarządzanie zapasami?
Gospodarka zapasami jest określana mianem jednego z kluczowych elementów procesu logistycznego organizacji. Optymalne i efektywne zaopatrzenie jest szczególnie ważne w przypadku działalności, która polega na:
 • produkcji – niedobory surowców mogłyby doprowadzić do niezwykle kosztownych przestojów czasowych,
 • dystrybucji dóbr – zwłaszcza na szeroką skalę. Wystarczy wyobrazić sobie sklep, na którego półkach nagle zabrakło jakiegoś towaru, a jego najbliższa dostawa byłaby możliwa np. za kilka tygodni.
Sam proces polega na sprawnym planowaniu zapasów, organizacji ich dostaw, redystrybucji oraz kontrolowaniem tego, jak przebiega zaopatrzenie.
 
Optymalizacja zapasów: dlaczego to takie ważne?
Na pozór zarządzanie zapasami wydaje się bardzo proste. Ot, w końcu wystarczy zadbać o to, aby kluczowe towary były zawsze na magazynie. A zatem w teorii wystarczy zgromadzić ich dużą ilość, aby to, co niezbędne, było zawsze pod ręką.

Trzeba jednak pamiętać o kilku ograniczeniach, jakie mogłyby się wiązać z przyjęciem takiej polityki zarządzania zapasami. Jakimi?
 • Limit przestrzeni – nawet, jeżeli Twoja firma dysponuje szerokim zapleczem magazynowym, nie ma ono nieograniczonej przestrzeni. Na dużej hali możesz rozmieścić tylko określoną liczbę palet z towarem – pamiętając również o ograniczeniach związanych z nośnością posadzki czy bezpieczeństwem składowania.
 • Ryzyko strat – wiele surowców ma ograniczony termin przydatności do wykorzystania. Chodzi nie tylko o te stricte spożywcze, ale także o wiele materiałów budowlanych, kosmetyków, leków, środków chemicznych i innych.
 • „Zamrożenie” kapitału – wypełniając magazyny po brzegi, tak naprawdę lokuje się w zaopatrzenie ogromne środki finansowe, które przecież w zamian mogłyby być wykorzystane do bieżącego obrotu.
 • Problemy organizacyjne – duże nadwyżki zapasów wymagają intensywniejszej kontroli stanu zgromadzonych materiałów, a co za tym idzie – inwestycji czasu pracy i zasobów pracowniczych.
 • Ryzyko kradzieży – choć kradzieże w magazynach zdarzają się rzadko, istnieje takie ryzyko. Im więcej towaru w nich czeka, na tym wyższe straty się narażasz.
Właśnie dlatego zrównoważona gospodarka zapasami to fundament działalności nowoczesnego przedsiębiorstwa.
 
Nowoczesna gospodarka zapasami – na czym to polega?
Zarządzanie zapasami powinno być przede wszystkim zaplanowane i realizowane w oparciu o z góry wytyczone plany oraz kierunek działania. W nowoczesnej teorii zarządzania wyróżnia się trzy podstawowe typy strategii w odniesieniu do optymalizacji zapasów. Są to:
 • strategia defensywna – nakierowana na gromadzenie zapasów w aktywach firmy i postrzeganie ich jako części majątku organizacji; dziś stosowana coraz rzadziej, zwłaszcza w odniesieniu do dóbr, które są relatywnie łatwo dostępne,
 • strategia ofensywna, czyli dostawy just-in-time, a zatem koncentrowanie się na produkcji w toku i domawianie nowych zasobów tak, aby zaspokoić bieżące potrzeby wytwórcze, w perspektywie krótkofalowej,
 • strategia umiarkowana – tj. pośrednia między defensywną a ofensywną.
Co istotne, nie ma jednej recepty na to, aby efektywnie zadbać o zaopatrzenie w przedsiębiorstwie. Wszystko zależy m.in. od profilu działalności, specyfiki branży czy zasobów logistycznych organizacji. Pewne jest jedno: należy dobrze przemyśleć, który z kierunków działania w odniesieniu do zapasów sprawdzi się najlepiej i wdrożyć jedną, spójną strategię.
 
Dostawy just-in-time: dlaczego warto?
Dziś coraz więcej przedsiębiorstw stawia na dostawy just-in-time, a więc realizowane w taki sposób, aby gromadzić minimalne zasoby na terenie zakładu produkcyjnego, a jednocześnie mieć pewność, że żadnego wartościowego surowca nie zabraknie. Skąd popularność tego rozwiązania? Głównym powodem jest oczywiście optymalizacja finansowa i kosztowa - ta metoda zarządzania zapasami poznala zoptymalizować koszty własnego magazynu, powierzchni, obsługi itp. Popularna stałą się między innymi z uwagi na możliwość automatyzacji składania zamówień, jaką daje nowoczesne oprogramowanie magazynowe. Korzystają z niego zarówno zakłady produkcyjne, jak i firmy o profilu dystrybucyjnym i wielu innych. Warto, ponieważ wykorzystanie możliwości komunikacyjnych, jakie daje zaawansowana technologia, sprawia, że optymalizacja zasobów staje się prostsza niż kiedykolwiek. Stąd też przewiduje się, że popularność tego rozwiązania będzie wzrastać.
 
Szkolenia z zarządzania zapasami w 2020 roku
Tematykę zarządzania zapasami i optymalizacji łańcucha dostaw oraz gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie można zgłębiać na szeregu kursów i szkoleń dedykowanych zarówno branży TSL, jak i produkcji i przemysłowi, dla których efektywne zarządzanie zapasami ma zasadnicze znaczenie i może być źródłem przewagi konkurencyjnej. Szkolenia takie mogą być dobrym sposobem na stosunkowo szybkie i niedrogie podniesienie świadomości kadry pracowniczej czym jest nowoczesne zarządzanie zapasami, jakie są cele zarządzania zapasami, a także zapoznania pracowników z popularnymi metodami zarządzania zapasami i sterowaniem zapasami. Szkolenia tego typu znajdą Państwo na górze strony.
Zarządzanie zapasami