Znajdź szkolenia dla menedżerów oraz kursy menedżerskie!

 • Wyszukaj najlepsze szkolenie menedżerskie lub kurs managerski
 • Sprawdź program zajęć i ceny, zgłoś swój udział online!
Rozwiń Kurs menedżerski (kurs managerski) to jedna z najskuteczniejszych metod rozwijania umiejętności menadżerskich. Na rynku, na którym pracodawcy rywalizują o najlepszych liderów firmy potrafiące rozwijać talenty menadżerskie i przygotowywać do pełnienia ról kierowniczych mogą zyskać nieocenioną przewagę. Pomóc w tym mogą profesjonalne szkolenia menedżerskie oraz kursy dla managerów. Zastanawiasz się jakie szkolenie dla managera lub kurs menedżerski będzą odpowiednie? W naszej bazie zgromadziliśmy szkolenia dla menedżerów oraz kursy dla managerów organizowane online oraz stacjonarnie w całej Polsce. Znalezienie dobrego szkolenia dla menedżera czy kursu managera jeszcze nigdy nie było takie proste! Zwiń

Szkolenia menedżerskie: 274

 • już od 1 595 zł
1 595 zł
 • już od 2 190 zł
2 190 zł
 • już od 2 290 zł
2 290 zł
 • już od 1 348 zł
1 348 zł
 • już od 2 090 zł
2 090 zł
 • już od 1 090 zł
1 090 zł
 • już od 449 zł
449 zł
 • już od 449 zł
449 zł
 • już od 449 zł
449 zł
 • już od 1 595 zł
1 595 zł
 • już od 2 290 zł
2 290 zł
 • już od 785 zł
785 zł
 • już od 1 586 zł
1 586 zł
 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 790 zł
790 zł
Artykuł

Poznaj rolę i najważniejsze kompetencje menedżera.

Firma działa tak sprawnie, jak skutecznie jest zarządzana. Efektywne planowanie działań połączone z umiejętną organizacją pracy, nadzorem nad nią i dbaniem o płynną realizację procesów, czy też zarządzaniem zespołami to tylko ułamek zadań, jakie wykonuje menedżer. Kim dokładnie jest manager, jakie zadania przed nim stoją i jakie kompetencje sprzyjają pełnieniu takiej funkcji? Jakie szkolenia dla menedżerów oraz kursy menedżerskie pomagają rozwijać te kompetencje?

Spis treści:

 1. Kim jest menedżer?
 2. Szkolenia dla managerów, kursy menedżerskie
 3. Gdzie znaleźć szkolenie dla menedżerów?
 4. Certyfikowane szkolenia menedżerskie
 5. Program szkolenia dla managerów, kursu managerskiego
 6. Najważniejsze role menedżerskie
 7. Kluczowe umiejętności menedżerskie
Kim jest menedżer?

Polskie słowo „menedżer” pochodzi od angielskiego czasownika „manage”, który oznacza „zarządzać / kierować”. I choć w języku polskim mamy słowo „kierownik”, to zdaje się, że nie jest ono tożsame z menedżerem. Pod pojęciem menedżer rozumiemy taką osobę w organizacji, której głównymi zadaniami są między innymi planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, motywowanie i kontrolowanie. Przeczytaj więcej na ten temat w artykule Kim jest menedżer?

Głównym zadaniem menedżera jest oczywiście szeroko pojęte zarządzanie. Może mieć ono zróżnicowany zakres i być realizowane na różnych poziomach:

 • menedżer liniowy – zakres jego odpowiedzialności obejmuje przede wszystkim kierowanie pracami niewielkiego zespołu (np. brygadzista),
 • menedżer obszaru – to z reguły stanowisko specjalistyczne utworzone do zarządzania merytorycznego danym obszarem (np. Brand Manager, którego zadaniem jest zarządzanie rozwojem marki), 
 • menedżer wyższego szczebla – są to osoby zajmujące się zarządzaniem na przykład dużym działem firmy (finansowym czy marketingu),
 • menedżer zarządzający – tego typu określenia używa się z reguły do określenia dyrektora zarządzającego czy prezesa.

W uproszczeniu możemy powiedzieć, że za menedżera uznajemy każdą osobę, która jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji i wytycza kierunki działania podległych jej osób bez względu na oficjalną nazwę stanowiska. Samo słowo menedżer również nie jest jedynym używanym w praktyce zarządzania. Równie często możemy spotkać się z pisownią taką jak menadżer, manager, menager itp.

Szkolenia dla managerów, kursy menedżerskie

Wybierając szkolenie czy kurs dla managera warto zacząć od analizy potrzeb szkoleniowych. Ustalić jakie obszary wymagają rozwoju, uzupełnienia luk kompetencyjnych i rozwinięcia postaw mendżerskich. Dopiero po przeprowadzonej analizie powinniśmy rozpocząć poszukiwanie szkoleń, warsztatów lub kursów wspomagających rozwój osobisty menedżera. Zupełnie inne szkolenie wybierzemy dla młodych i początkujących managerów (First Time Manager), a inne dla menedżera, który potrzebuje odświeżyć wiedzę, zyskać energię do działania i zwalczyć rutynę, która w tego typu pracy pojawia się dosyć często. Szukając dobrych szkoleń menegrów warto przede wszystkim porównywać oferty od różnych organizatorów i trenerów - w tym celu warto przeanalizować program zajęć, metody szkoleniowe stosowane w ich trakcie, a także zapoznać się z sylwetkami samych prelegentów i trenerów. Ich doświadczenie praktyczne oraz umiejętność przekazywania wiedzy będą jednym z kluczowych elementów decydujących o satysfakcji z odbytego kursu czy szkolenia. Porównywać powinniśmy oczywiście również ceny i warunki uczestnictwa - w cenie szkolenia czy kursu często otrzymujemy również konsultacje indywidualne, możliwość wzięcia udziału w egaminie końcowym i uzyskania certyfikatu. Certyfikowane szkolenia dla managerów cieszą się coraz większym zainteresowaniem i docenieniem ze strony pracodawców, zwłaszcza gdy uzyskanie certyfikatu obwarowane jest zdaniem egzaminu kończącego szkolenie menedżerskie.

Gdzie znaleźć szkolenie dla menedżerów?

Większość szkoleń dla managerów organizowanych jest w dużych miastach, prym wiodą: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Katowice, Szczecin, Lublin, Gdańsk, Bydgoszcz oraz Rzeszów. Corasz szersza jest również oferta kursów i szkoleń managerskich online - nie każdą z ról menedżerskich da się jednak rozwijać skutecznie podczas zajęć online. Najlepiej w tej kwestii sprawdza się intensywny trening mendżerski prowadzony na żywo. Ciekawym wyborem mogą być też certyfikowane szkolenia menedżerskie - potwierdzają one nie tylko uczestnictwo w szkoleniu, ale też praktyczne umiejętności menedżerskie.

Na rynku szkoleniowym dostępnych jest również szereg szkoleń dla managerów w danej dziedzinie, najpopularniejsze z nich to:

Szkolenia menedżerskie mogą przybierać rozmaitą formę - mogą to być tradycyjne wykłady, trening menedżerski, czyli warsztatowa forma zajęć, ale z powodzeniem w ofercie firm szkoleniowych znajdziemy również managerskie szkolenia i kursy online - często pozwalają one uczestnikowi zadecydować jak szybko i kiedy realizuje kolejne porcje materiału szkoleniowego. Szkolenia dla managerów obejmują również cały szerego metod coachingowych, które w rozwijaniu umiejętności przywódczych często okazują się niezwykle skuteczne. Warto zrwócić uwagę, że szkolenie dla menedżerów znajdziemy pod różnymi, bliskoznacznymi nazwami. Najczęściej spotykane to: kurs managera, szkolenie dla managera, kurs menedżerski, szkolenie menedżerskie, szkolenie managerskie, kurs managerski itp. Bez względu na nazwę oferują one podobny program zajęć. Coraz częściej organizatorzy szkoleń managerskich decydują się również na łączenie ich w specjalistyczne ścieżki rozwojowe pod nazwami takimi jak akademia menedżera, akademia menedżera MŚP, program menedżerski itp. Akademia menedżera jest więc cyklem szkoleń, w trakcie których omawiane są rozmaite zagadnienia i rozwijane kompetencje menedżerskie, co pozwala kompleksowo rozwijać umiejętności menedżerów. Akademia menedżera wymaga jednak poświęcenia znacznej ilości czasu oraz stosunkowo dużej inwestycji finansowej.

Certyfikowane szkolenia menedżerskie

Czym jest certyfikowane szkolenie menedżerskie? To rodzaj szkolenia, którego zadaniem jest nie tylko wyposażyć menedżera w odpowiednie kompetencje, ale też potwierdzać je na rynku pracy. Istnieje kilka rodzajów certyfikowanych szkoleń i kursów menedżerskich. Certyfikat organizatora jest powszechną formą dokumentowania udziału w szkoleniu, ale jego wartość jest adekwatna do marki organizatora. Akredytowane szkolenia dla menedżerów z certyfikatem to z kolei szkolenia organizowane prze lokalnego organizatora, ale zgodnie z metodologią szkoleniową partnera akredytującego. To on odpowiada za ułożenie programu szkolenia oraz audyt jakości, a następnie wyraża zgodę na wystawienie uznanego, z reguły miedzynarodowego, certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu. Ogromna większość tego typu szkoleń wymaga zdania oficjalnego egzaminu na koniec szkolenia, aby być uprawnionym do otrzymania certyfikatu. Ostatnim rodzajem certyfikowanych szkoleń menedżerskich są szkolenia przygotowujące do zatrudnienia w zawodzie. Pozwalają one uzyskać certyfikat na druku MEN, potwierdzający przygotowanie zawodowe. Organizator takiego szkolenia zobowiązany jest zarejestrować się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych MEN i przechodzić okresowe audyty jakości oraz spełniać odpowiednie kryteria formalne.

Program szkolenia dla managerów, kursu managerskiego

W zależności od wybranego szkolenia czy kursu menedżerskiego w programie zajęć znajdziemy rozmaite zagadnienia przydatne na stanowisku kierowniczym. Najczęściej omawiane zagadnienia podczas szkoleń dla managerów czy akademii menadżera to między innymi:

 • kluczowe kompetencje menedżerskie,
 • budowanie autorytetu managera,
 • efektywna komunikacja interpersonalna - w zespole i z pracownikami,
 • zasady budowania i zarządzania zespołem,
 • delegowanie zadań, wyznaczanie celów i egzekwowanie obowiązków,
 • motywowanie pracowników i budowanie zaangażowania,
 • inteligencja emocjonalna,
 • udzielanie informacji zwrotnej (feedback),
 • trudne rozmowy i zwalanianie pracowników,
 • trening asertywności menedżerskiej.
Najważniejsze role menedżerskie

Menedżer pełni w organizacji wiele ról. Znaczenie obecności i jakości pracy kadry zarządzającej precyzyjnie opisał prof. Henry Mintzberg w książce „The Nature of Managerial Work”. Wyróżnił on trzy kluczowe obszary, w których obecność menedżera ma kluczowe znaczenie.

Managerskie role interpersonalne

Są związane bezpośrednio z kontaktem z ludźmi: zarówno zewnętrznymi, jak i wewnątrz organizacji. W tym obszarze można wyróżnić rolę:

 • reprezentanta organizacji (dotyczy to zwłaszcza menedżerów wyższych szczebli),
 • przywódcy i lidera, który motywuje i wytycza kierunki działania,
 • pośrednika na poziomie międzyludzkim, międzyzespołowym oraz międzyorganizacyjnym.

Polecane szkolenia: zarządzanie zespołem, przywództwo.

Role informacyjne menedżera

Zgodnie z nazwą, dotyczą wszystkiego, co powiązane z komunikacją i przekazywaniem danych. W tym obszarze można wyróżnić role:

 • rzecznika (w kontaktach zewnętrznych z otoczeniem biznesowym, medialnym, społecznym i samorządowym),
 • propagatora (a zatem osoby, która przekazuje zespołowi kluczowe informacje),
 • obserwatora-specjalisty (odpowiedzialnego za nieustanne śledzenie informacji rynkowych powiązanych z działalnością organizacji, aby wykorzystać je w praktyce).

Szkolenia dla managerów wspierające rozwój ról informacyjnych to między innymi: komunikacja interpersonalna, sztuka prezentacji, wywieranie wpływu.

Role decyzyjne menadżerów

To te, z którymi najczęściej utożsamia się zadania powierzane menadżerom. Chodzi o podejmowanie decyzji na podstawie zebranych samodzielnie i pozyskanych od zespołu danych. W tym obszarze można wyróżnić role:

 • przedsiębiorcy – wiąże się z poszukiwaniem nowych rozwiązań i sposobów działania, wprowadzaniem innowacji i udoskonaleń, które prowadzą do rozwoju organizacji i wzrostu pozycji na rynku,
 • osoby przeciwdziałającej zakłóceniom – jest związana z tłumieniem wszelkich konfliktów (zwłaszcza wewnętrznych) strajków oraz likwidacją wszelkich przeszkód komunikacyjnych i technicznych, które uniemożliwiają prawidłowe działanie,
 • dysponenta zasobów – jest związana z zarządzaniem budżetem firmy oraz szeroko pojętym majątkiem,
 • negocjatora – powiązana z kontaktami zewnętrznymi z kontrahentami czy partnerami biznesowymi, ale także mediacjami w sporach o charakterze wewnętrznym.

Polecane szkolenia rozwijające role decyzyjne menagerów: budżetowanie, negocjacje handlowe.

Kluczowe umiejętności menedżerskie

Sam przegląd ról menedżera w organizacji pokazuje dobitnie, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na każdej osobie, której zadaniem jest zarządzanie. Aby poradzić sobie z wykonywaniem tych zadań, menedżer musi mieć nie tylko wiedzę fachową, związaną z niszą biznesową, w której działa jego firma, ale także zestaw kompetencji związanych z organizacją pracy własnej, jak i zarządzaniem innymi. Jakich?

Umiejętność zarządzania sobą w czasie

Związana zarówno z efektywnym planowaniem realizacji zadań, ustalania priorytetów, jak i delegowania pracy na podwładnych. Rozwijać tą umiejętność mogą pomóc szkolenia z zarządzania czasem.

Kompetencje interpersonalne

Praca menedżera to przede wszystkim praca z ludźmi. Umiejętności jasnego przekazywania poleceń, prowadzenia partnerskiego dialogu, motywowania i inspirowania, a także rozwiązywania konfliktów (zwłaszcza pionowych, na linii management – pracownicy) to fundament dobrego zarządzania. W celu rozwoju tych kompetencji warto rozważyć szkolenia z budowania zespołu i kierowania zespołem.

Zdolności analityczne

Umiejętności myślenia strategicznego, sprawnej analizy informacji docierających do menadżera z różnych źródeł i szybkiego podejmowania taktycznych decyzji oraz przewidywania ich konsekwencji to kolejne kompetencje, które warto stale poszerzać.

I najważniejsze: dobry menedżer nie przestaje się nigdy rozwijać. Nieustannie poszukuje nowych sposobów na to, aby jeszcze lepiej pełnić funkcję „człowieka orkiestry” w hierarchii firmy i wytyczać nowe kierunki działania zespołu.

Poznaj rolę i najważniejsze kompetencje menedżera.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi

Poznaj najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące rozwoju kompetencji menedżerskich.
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Wiele osób pyta jakie kompetencje powinien mieć menedżer? Oto kilka kluczowych kompetencji, które są istotne dla menedżera:

1. Zdolności komunikacyjne. Menedżer musi być w stanie skutecznie przekazywać informacje, wyjaśniać decyzje i dyrektywy oraz słuchać opinii i pomysłów swojego zespołu.

2. Umiejętność podejmowania decyzji. Menedżer musi być w stanie szybko i skutecznie podejmować decyzje, często pod presją czasu i niepewności.

3. Umiejętność zarządzania zespołem. Skuteczny menedżer potrafi inspirować, motywować i prowadzić swój zespół do osiągnięcia wspólnych celów.

4. Umiejętność rozwiązywania problemów. Menedżer musi być w stanie identyfikować problemy, analizować możliwe rozwiązania i wybrać najbardziej efektywne.

5. Zdolność do planowania i organizowania. Menedżer musi być w stanie planować, ustalać priorytety i organizować pracę tak, aby zasoby były wykorzystywane efektywnie i efektywnie.

6. Umiejętność adaptacji. Świat biznesu jest dynamiczny i nieprzewidywalny. Menedżer musi być elastyczny i otwarty na zmiany, oraz potrafić dostosować się do nowych sytuacji.

7. Umiejętność negocjacji. Menedżer często musi negocjować z innymi działami, partnerami biznesowymi lub klientami, aby osiągnąć korzystne rezultaty dla swojej organizacji.

8. Zrozumienie finansów. Menedżer powinien mieć podstawowe zrozumienie finansów, aby móc podejmować decyzje, które są finansowo odpowiedzialne i przynoszą korzyści dla firmy.

9. Umiejętność zarządzania konfliktami. Menedżer musi być w stanie skutecznie zarządzać konfliktami, które mogą wyniknąć w zespole, i radzić sobie z nimi w konstruktywny sposób.

10. Umiejętność zarządzania stresem. Menedżer musi być w stanie radzić sobie ze stresem i utrzymywać pozytywne nastawienie, nawet w trudnych sytuacjach.

Te kompetencje mogą wymagać dalszego rozwoju i doskonalenia, ale są kluczowe dla efektywnego zarządzania i prowadzenia zespołów.

Istnieje cały szereg szkoleń i kursów dedykowanych dla menedżerów, które mogą pomóc w rozwoju umiejętności i zdobyciu wiedzy potrzebnej do efektywnego zarządzania. Z zasady skupiają się one na rozwoju umiejętności menedżerskich, które wymieniliśmy w poprzednim akapicie, ale poniżej znaleźć można kilka przykładów szkoleń i kursów dla menedżerów:

1. Szkolenia z zarządzania projektami. Te kursy mogą obejmować naukę o metodach zarządzania projektami, takich jak Agile, Scrum czy PRINCE2. Uczą one, jak skutecznie planować, monitorować i realizować projekty.

2. Szkolenia z komunikacji i umiejętności miękkich. Mogą one obejmować różne aspekty komunikacji, takie jak asertywność, skuteczne przekazywanie informacji, radzenie sobie z konfliktami czy budowanie relacji z zespołem.

3. Szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi. Menedżerowie często muszą zrozumieć podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak rekrutacja, rozwijanie talentów, ocena wydajności i zarządzanie różnorodnością.

4. Szkolenia z przywództwa. Szkolenia te skupiają się na rozwijaniu umiejętności, które są kluczowe dla efektywnego liderowania, takie jak motywowanie innych, podejmowanie decyzji czy zarządzanie zmianą.

5. Szkolenia z zarządzania finansami. Menedżerowie mogą skorzystać z nauki podstawowych zasad finansowych, takich jak analiza kosztów, budżetowanie, czytanie raportów finansowych i zrozumienie wskaźników finansowych.

6. Szkolenia z zarządzania ryzykiem. Kursy takie uczą, jak identyfikować, analizować i zarządzać ryzykiem w kontekście biznesowym.

7. Szkolenia z zarządzania czasem. Efektywne zarządzanie czasem jest kluczowe dla menedżerów. Szkolenia z zarządzania czasem uczą technik, które pomagają lepiej zarządzać czasem i priorytetami.

8. Szkolenia z zarządzania stresem. Menedżerowie mogą skorzystać z nauki technik zarządzania stresem, które pomagają radzić sobie z presją i utrzymywać równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Na górze strony znajduje się lista tego typu szkoleń wraz z informacjami o miejscu i terminie realizacji, programie zajęć, trenerach i cenach uczestnictwa.

Szkolenia i kursy menedżerskie odgrywają kluczową rolę w umożliwieniu menedżerom skutecznego kierowania swoimi zespołami i osiągania celów biznesowych. Kilka podstawowych korzyści, które menedżerowie mogą czerpać z takich szkoleń to miedzy innymi:

1. Większa wiedza. Kursy menedżerskie oferują menedżerom szereg informacji i wiedzy, które są niezbędne do skutecznego zarządzania. Mogą to być informacje na temat najnowszych trendów i teorii zarządzania, a także na temat specyficznych umiejętności, takich jak zarządzanie finansami czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

2. Znajomość narzędzi i technik zarządzania. Warsztaty menedżerskie często uczą różnych narzędzi i technik, które mogą pomóc w zarządzaniu. Na przykład, mogą to być narzędzia do zarządzania projektem, techniki zarządzania czasem czy metody rozwiązywania problemów.

3. Wyższa motywacja. Uczestnictwo w szkoleniach menedżerskich może zwiększyć motywację menedżera. Może to wynikać z poczucia, że firma inwestuje w ich rozwój zawodowy, czy też z entuzjazmu do zastosowania nowo zdobytych umiejętności w praktyce.

4. Zwiększona pewność siebie. Szkolenia menedżerskie mogą zwiększyć pewność siebie menedżera poprzez zapewnienie mu, że ma odpowiednie umiejętności i wiedzę do skutecznego zarządzania. To może z kolei przekładać się na większą skuteczność w podejmowaniu decyzji i lepszą komunikację z zespołem.

5. Rozwój umiejętności miękkich. Wiele szkoleń dla managerów skupia się na rozwijaniu umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność negocjacji i zarządzanie stresem. Te umiejętności są kluczowe dla skutecznego zarządzania i budowania pozytywnych relacji w zespole.

6. Poprawa wyników biznesowych. Ostatecznie, celem szkoleń menedżerskich jest poprawa wyników biznesowych. Menedżerowie, którzy są wyposażeni w umiejętności i wiedzę, mogą skuteczniej zarządzać swoimi zespołami i osiągać cele swojej organizacji.
Manager, menedżer

Artykuły, newsy, poradniki

Szkolenia biznesowe dla firm jako klucz do sukcesu organizacji
26 kwietnia 2024
Szkolenia biznesowe dla firm jako klucz do sukcesu organizacji

Specjalistyczne szkolenia dla firm odgrywają fundamentalną rolę w skutecznym zarządzaniu organizacją, wpływając na jej sukces i przewagę konkurencyjną.

Czytaj więcej
Co to jest pozycjonowanie i jak wpływa na Twój biznes?
12 marca 2024
Co to jest pozycjonowanie i jak wpływa na Twój biznes?

Wysoko konkurencyjne rynki wymagają wdrożenia zaawansowanych strategii marketingowych. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje pozycjonowanie - zarówno pozycjonowanie marki, jak i pozycjonowanie strony internetowej.

Czytaj więcej
Kompetencje menedżerskie – jak rozwijać umiejętności menedżerskie?
16 grudnia 2022
Kompetencje menedżerskie – jak rozwijać umiejętności menedżerskie?

Umiejętności kadry menedżerskiej zatrudnionej w organizacji mają kluczowe znaczenie dla efektywności jej działania oraz wytworzonej kultury organizacyjnej. Dlatego warto poznać kluczowe kompetencje menedżerskie oraz sposoby ich rozwijania.

Czytaj więcej
Agile Project Management – wszystko o Agile PM!
25 lutego 2022
Agile Project Management – wszystko o Agile PM!

Dowiedz się co to jest agile project management oraz jakie są główne zasady zarządzania projektami w oparciu o Agile PM! Poznaj zalety zwinnego prowadzenia projektów w oparciu o manifest Agile.

Czytaj więcej
Szkolenia menedżerskie, szkolenia managerskie, kursy dla menegerów

Zostaw e-mail i otrzymuj powiadomienia, gdy ponowi się nowy kurs menedżerski online, szkolenie menedżerskie lub warsztaty dla menedżerów!