Szkolenie: Analiza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-finansowa-jednostki-samorzadu-terytorialnego-56316-id754

Informacje o szkoleniu

 • Analiza finansowa jednostki samorządu terytorialnego


  ID szkolenia: 56316
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe Goldenfloor
  Al. Jerozolimskie 123A
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień
 • Organizator szkolenia:

  J.G. Training
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Ustawa o finansach publicznych obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. postawiła przed jednostkami samorządu terytorialnego wiele trudnych wyzwań związanych z uchwalanymi i realizowanymi budżetami:
• konieczność przynajmniej równoważenia dochodów bieżących i wydatków bieżących,
• nowy wskaźnik zadłużenia,
• zaawansowana Wieloletnia Prognoza Finansowa
- to tylko niektóre z nich.

Wielość potrzeb mieszkańców, dokładanych zadań, dynamicznie zmieniająca się sytuacja finansowo-gospodarcza w kraju i na świecie, powodują dodatkowo konieczność posiadania przez osoby zarządzające finansami poszczególnych samorządów gruntownej wiedzy, przede wszystkim o możliwościach, jakie są dla nich dostępne w zakresie finansowych rozstrzygnięć.

Szkolenie skierowane jest do:

• konieczność przynajmniej równoważenia dochodów bieżących i wydatków bieżących,
• nowy wskaźnik zadłużenia,
• zaawansowana Wieloletnia Prognoza Finansowa
- to tylko niektóre z nich.

Wielość potrzeb mieszkańców, dokładanych zadań, dynamicznie zmieniająca się sytuacja finansowo-gospodarcza w kraju i na świecie, powodują dodatkowo konieczność posiadania przez osoby zarządzające finansami poszczególnych samorządów gruntownej wiedzy, przede wszystkim o możliwościach, jakie są dla nich dostępne w zakresie finansowych rozstrzygnięć.

Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego - osoby pełniące funkcję skarbnika, pracowników służb finansowych JST zajmujących się planowaniem wieloletnim i monitoringiem finansów.

Program szkolenia:

1. Analiza strukturalna dochodów:
o plan i zmiany w planie,
o wykonania historyczne,
o tendencje w poszczególnych rodzajach dochodów,
o ściągalność,
o możliwości zmian.

2. Analiza strukturalna wydatków:
o plan i zmiany w planie,
o wykonania historyczne poszczególnych grup wydatków,
o tendencje w poszczególnych rodzajach wydatków ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na oświatę,
o struktura wydatków majątkowych, możliwości zmian.

3. Analiza wzajemnych relacji pomiędzy dochodami/przychodami, a wydatkami/rozchodami:
o stopień pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi - nadwyżka operacyjna;
o stopień pokrycia wydatków ogółem i rozchodów dochodami ogółem.

4. Analiza płynności finansowej - zdolność do regulowania zobowiązań w poszczególnych latach/kwartałach.

5. Analiza zadłużenia, w tym możliwości poprawienia wskaźnika zadłużenia; struktura długu.

6. Analiza samodzielności finansowej.

7. Analiza możliwości rozwojowych.

8. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Informacje o prelegentach:

W latach 1994-2000 specjalistka ds. zarządzania oddziałami kilku banków. Kierownik zespołu analiz strategicznych (produktowych) w procesie konsolidacji banków. W latach 2000-2010 skarbnik w jednostce samorządowej, koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w gminie – jednej z pierwszych w kraju.

Od 1990 r prowadzi szkolenia - w dziedzinie budżetowania, zarządzania finansami, fundraisingu, organizacji i rozwoju. Absolwentka I Kursu Trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii w ramach Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs.

Od 2008 r. realizuje szkolenia i doradztwo z zakresu finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie kraju. Realizuje autorskie programy szkoleniowe dla jednostek sektora finansów publicznych: kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, gospodarowanie mieniem itp. Jest aktorką artykułów w prasie branżowej i specjalistycznej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 zł

Cena zawiera:

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.jgt.pl

Wydarzenie: Analiza finansowa jednostki samorządu terytorialnego