Analiza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

O szkoleniu

Ustawa o finansach publicznych obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. postawiła przed jednostkami samorządu terytorialnego wiele trudnych wyzwań związanych z uchwalanymi i realizowanymi budżetami:
• konieczność przynajmniej równoważenia dochodów bieżących i wydatków bieżących,
• nowy wskaźnik zadłużenia,
• zaawansowana Wieloletnia Prognoza Finansowa
- to tylko niektóre z nich.

Wielość potrzeb mieszkańców, dokładanych zadań, dynamicznie zmieniająca się sytuacja finansowo-gospodarcza w kraju i na świecie, powodują dodatkowo konieczność posiadania przez osoby zarządzające finansami poszczególnych samorządów gruntownej wiedzy, przede wszystkim o możliwościach, jakie są dla nich dostępne w zakresie finansowych rozstrzygnięć.
Kto powinien wziąć udział?
• konieczność przynajmniej równoważenia dochodów bieżących i wydatków bieżących,
• nowy wskaźnik zadłużenia,
• zaawansowana Wieloletnia Prognoza Finansowa
- to tylko niektóre z nich.

Wielość potrzeb mieszkańców, dokładanych zadań, dynamicznie zmieniająca się sytuacja finansowo-gospodarcza w kraju i na świecie, powodują dodatkowo konieczność posiadania przez osoby zarządzające finansami poszczególnych samorządów gruntownej wiedzy, przede wszystkim o możliwościach, jakie są dla nich dostępne w zakresie finansowych rozstrzygnięć.

Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego - osoby pełniące funkcję skarbnika, pracowników służb finansowych JST zajmujących się planowaniem wieloletnim i monitoringiem finansów.

Program szkolenia

1. Analiza strukturalna dochodów:
o plan i zmiany w planie,
o wykonania historyczne,
o tendencje w poszczególnych rodzajach dochodów,
o ściągalność,
o możliwości zmian.

2. Analiza strukturalna wydatków:
o plan i zmiany w planie,
o wykonania historyczne poszczególnych grup wydatków,
o tendencje w poszczególnych rodzajach wydatków ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na oświatę,
o struktura wydatków majątkowych, możliwości zmian.

3. Analiza wzajemnych relacji pomiędzy dochodami/przychodami, a wydatkami/rozchodami:
o stopień pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi - nadwyżka operacyjna;
o stopień pokrycia wydatków ogółem i rozchodów dochodami ogółem.

4. Analiza płynności finansowej - zdolność do regulowania zobowiązań w poszczególnych latach/kwartałach.

5. Analiza zadłużenia, w tym możliwości poprawienia wskaźnika zadłużenia; struktura długu.

6. Analiza samodzielności finansowej.

7. Analiza możliwości rozwojowych.

8. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

W latach 1994-2000 specjalistka ds. zarządzania oddziałami kilku banków. Kierownik zespołu analiz strategicznych (produktowych) w procesie konsolidacji banków. W latach 2000-2010 skarbnik w jednostce samorządowej, koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w gminie – jednej z pierwszych w kraju.

Od 1990 r prowadzi szkolenia - w dziedzinie budżetowania, zarządzania finansami, fundraisingu, organizacji i rozwoju. Absolwentka I Kursu Trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii w ramach Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs.

Od 2008 r. realizuje szkolenia i doradztwo z zakresu finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie kraju. Realizuje autorskie programy szkoleniowe dla jednostek sektora finansów publicznych: kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, gospodarowanie mieniem itp. Jest aktorką artykułów w prasie branżowej i specjalistycznej.

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 maj 2015
Centrum Szkoleniowe Goldenfloor

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
590
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.jgt.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!