Szkolenie

Analiza finansowa – warsztat case study

O szkoleniu

CELEM SZKOLENIA JEST ZAPOZNANIE UCZESTNIKÓW Z PROBLEMATYKĄ ANALIZY FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
Szkolenie obejmuje krótkie zapoznanie uczestników z narzędziami analizy finansowej w przedsiębiorstwie oraz z ich zastosowaniem zgodnym z filozofią kontrolingu „oblicz – zaobserwuj odchylenie – podejmij działania usprawniające”.

Uczestnicy szkolenia w trakcie rozwiązywania kolejnych studiów przypadku będą nabierać umiejętności zbierania, uporządkowania i przetwarzania danych dotyczących poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa i jego otoczenia, rozpatrywania zjawiska we wzajemnych powiązaniach i uwarunkowaniach.

CELEM KAŻDEGO CASE’U JEST PRECYZYJNE OKREŚLENIE SILNYCH I SŁABYCH STRON PRZEDSIĘBIORSTWA I MOŻLIWYCH DZIAŁAŃ USPRAWNIAJĄCYCH W WYBRANYM OBSZARZE FUNKCJONOWANIA PODMIOTU.
Uczestnicy kursu dowiedzą się jak analizować i prezentować wyniki analiz w formie wypowiedzi lub w formie raportów.
Kto powinien wziąć udział?
Adresatami szkolenia są właściciele firm, członkowie zarządu, którzy poszukują nowych narzędzi pomocnych w podejmowaniu decyzji oraz efektywnym zarządzaniu kapitałem, menedżerowie zarządzających działami lub zespołami, którzy poszukują szerszego spojrzenia na biznes, osoby bez formalnego wykształcenia finansowego (m.in. specjaliści innych dziedzin, np. inżynierowie), a także księgowi i finansiści chcący wzmocnić swoje kompetencje analityczne.

Program szkolenia

1. OPIS NARZĘDZI ANALIZY FINANSOWEJ
Podstawowe dane finansowe
Główne wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa
Podstawy interpretacji i wnioskowania
Analiza odchyleń: w czasie, z planem i pomiędzy firmami
2. SPRZEDAŻ I JEJ RENTOWNOŚĆ
Case study 1 – Jak podmiot tworzy zysk, czyli od klienta do zysku.
3. RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I JEJ ŹRÓDŁA
Case study 2 – Źródła rentowności przedsiębiorstwa, czyli jak działa model biznesu.
4. SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA
Case study 3 – Jak można się przekonać, czy spłata należności następuje szybciej, czy wolniej niż u konkurencji.
5. POZIOM DŁUGU I WYPŁACALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
Case study 4 – Dlaczego i kiedy podmiot nie jest w stanie spłacać zobowiązań.
6. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
Case study 5 – Jak ocenić kiedy podmiot nie jest w stanie regulować bieżących zobowiązań.
7. PREZENTACJA WYNIKÓW ANALIZY
w formie raportu (jednostronnicowego)
w postaci prezentacji

Czas trwania

10:00 - 17:00

Prelegenci

Cytat
Dr Andrzej Niemiec

Pracownik Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wieloletni pracownik, absolwent i przyjaciel Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Sekretarz Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP, Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie.

WYKŁADOWCA PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA STUDIACH MBA I PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU CONTROLLINGU, ANALIZY FINANSOWEJ I WYKORZYSTANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 kwiecień 2018
Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota

02-222 Warszawa

Al. Jerozolimskie 181b

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+ 23% VAT
890 PLN
Cena zawiera:
  • Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch.
Zapisz się

Organizator

Akademia Menedżera
61-894 Poznań
Niezłomnych 1/210 A
woj. mazowieckie
Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową, której celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności menedżerów i pracowników z różnych szczebli organizacyjnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie faksem pod nr 61 666 03 63 lub e-mail’em na adres info@akademiacontrollingu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-06-04-2018/) oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Menedżera
61-894 Poznań Niezłomnych 1/210 A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!