Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-finansowa-warsztat-case-study-69977-id176

Informacje o szkoleniu

 • Analiza finansowa – warsztat case study


  ID szkolenia: 69977
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
  Al. Jerozolimskie 181b
  02-222 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 - 17:00
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Menedżera
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELEM SZKOLENIA JEST ZAPOZNANIE UCZESTNIKÓW Z PROBLEMATYKĄ ANALIZY FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
Szkolenie obejmuje krótkie zapoznanie uczestników z narzędziami analizy finansowej w przedsiębiorstwie oraz z ich zastosowaniem zgodnym z filozofią kontrolingu „oblicz – zaobserwuj odchylenie – podejmij działania usprawniające”.

Uczestnicy szkolenia w trakcie rozwiązywania kolejnych studiów przypadku będą nabierać umiejętności zbierania, uporządkowania i przetwarzania danych dotyczących poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa i jego otoczenia, rozpatrywania zjawiska we wzajemnych powiązaniach i uwarunkowaniach.

CELEM KAŻDEGO CASE’U JEST PRECYZYJNE OKREŚLENIE SILNYCH I SŁABYCH STRON PRZEDSIĘBIORSTWA I MOŻLIWYCH DZIAŁAŃ USPRAWNIAJĄCYCH W WYBRANYM OBSZARZE FUNKCJONOWANIA PODMIOTU.
Uczestnicy kursu dowiedzą się jak analizować i prezentować wyniki analiz w formie wypowiedzi lub w formie raportów.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresatami szkolenia są właściciele firm, członkowie zarządu, którzy poszukują nowych narzędzi pomocnych w podejmowaniu decyzji oraz efektywnym zarządzaniu kapitałem, menedżerowie zarządzających działami lub zespołami, którzy poszukują szerszego spojrzenia na biznes, osoby bez formalnego wykształcenia finansowego (m.in. specjaliści innych dziedzin, np. inżynierowie), a także księgowi i finansiści chcący wzmocnić swoje kompetencje analityczne.

Program szkolenia:

1. OPIS NARZĘDZI ANALIZY FINANSOWEJ
Podstawowe dane finansowe
Główne wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa
Podstawy interpretacji i wnioskowania
Analiza odchyleń: w czasie, z planem i pomiędzy firmami
2. SPRZEDAŻ I JEJ RENTOWNOŚĆ
Case study 1 – Jak podmiot tworzy zysk, czyli od klienta do zysku.
3. RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I JEJ ŹRÓDŁA
Case study 2 – Źródła rentowności przedsiębiorstwa, czyli jak działa model biznesu.
4. SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA
Case study 3 – Jak można się przekonać, czy spłata należności następuje szybciej, czy wolniej niż u konkurencji.
5. POZIOM DŁUGU I WYPŁACALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
Case study 4 – Dlaczego i kiedy podmiot nie jest w stanie spłacać zobowiązań.
6. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
Case study 5 – Jak ocenić kiedy podmiot nie jest w stanie regulować bieżących zobowiązań.
7. PREZENTACJA WYNIKÓW ANALIZY
w formie raportu (jednostronnicowego)
w postaci prezentacji

Informacje o prelegentach:

Dr Andrzej Niemiec

Pracownik Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wieloletni pracownik, absolwent i przyjaciel Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Sekretarz Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP, Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie.

WYKŁADOWCA PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA STUDIACH MBA I PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU CONTROLLINGU, ANALIZY FINANSOWEJ I WYKORZYSTANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 890 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie faksem pod nr 61 666 03 63 lub e-mail’em na adres info@akademiacontrollingu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-06-04-2018/) oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.

Wydarzenie: Analiza finansowa – warsztat case study