ETYKIETA I AUTOPREZENTACJA W BIZNESIE

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad etykiety i autoprezentacji w biznesie.

Metody szkolenia
• ćwiczenia warsztatowe
• prezentacja
• mini wykład
• ćwiczenia z kamerą
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla
• osoby, które w swoich obowiązkach służbowych mają wystąpienia publiczne
• managerowie
• sprzedawcy
• osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia

1. Analiza zjawiska pierwszego wrażenia
2. Wieloznaczność, funkcje i ważniejsze aspekty autoprezentacji, etykiety oraz wizerunku
3. Wystąpienia publiczne – prezentacja pomysłu, przemówienie
4. Autoprezentacja w wypowiedziach pisemnych
5. Autoprezentacyjna funkcja sposobu mówienia i treści wypowiedzi
6. Rozmowa z klientem – sytuacje sprzedaży
7. Rozmowa kwalifikacyjna
8. Ćwiczenia wybranych taktyk autoprezentacyjnych w negocjacjach

9. Taktyki autoprezentacyjne
• ogólne zasady
• aranżacja przestrzeni i taktyki proksemiczne
• ubiór i „dodatki”
• mimika i kontakt wzrokowy
• postawa ciała
• kinezyka i gesty
• wystrój wnętrza, otoczenie i „dodatki”
• treść i sposób mówienia

10. Etykieta wybranych sytuacji biznesu
• rytuały powitalne i pożegnalne
• przedstawianie się, przedstawianie innych
• rozmowa przez telefon
• zachowanie przy stole
• dyskusja publiczna

11. Kody kulturowe w autoprezentacji i etykiecie
• etykieta posiłku
• negocjacje
© Copyright dr Jan Franciszek Jacko

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

DR JAN FRANCISZEK JACKO - Ekspert w dziedzinie autoprezentacji i wystąpień publicznych. Aktor, doświadczony praktyk i wieloletni trener komunikacji pozawerbalnej. Autor licznych programów treningowych w dziedzinie autoprezentacji, mowy ciała i erystyki. Realizuje szkolenia o charakterze intensywnego warsztatu mowy ciała w konkretnych sytuacjach związanych z biznesem. Prowadzi badania dotyczące, m.in. pozawerbalnych aspektów autoprezentacji, komunikacji międzykulturowej w biznesie, logiki praktycznej w zarządzaniu, etyki biznesu. Wyniki tych badań wykorzystuje w praktyce szkoleniowej, mającej na celu usprawnienie niewerbalnej komunikacji i ekspresji w różnych dziedzinach. Ekspert i trener Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 290
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!