Szkolenie: ETYKIETA I SAVOIR VIVRE W BIZNESIE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/etykieta-i-savoir-vivre-w-biznesie-62597-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Znajomość zasad etykiety i savoir vivru w dzisiejszych czasach jest niezbędna do poruszania się w środowisku biznesowym i jednocześnie decyduje, o jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo lub instytucje. Szkolenie ukierunkowane jest na rozwiniecie umiejętności komunikowania się oraz profesjonalnego zachowywania podczas ważnych i mniej oficjalnych spotkań w ramach kanonu zasad przyjętych w biznesie. Po szkoleniu uczestnicy będą czuli się bezpieczniej i pewniej w różnych sytuacjach biznesowych, potrafili profesjonalnie reprezentować siebie i firmę, skuteczniej nawiązywać i utrzymywać długofalowe relacje z klientami lub partnerami biznesowymi.
Celem szkolenia jest:
• Poznanie zasad etykiety oraz savoir vivre w biznesie
• Nabycie umiejętności profesjonalizacji relacji z partnerami i współpracownikami poprzez zastosowanie w praktyce zasad współczesnej etykiety a także kultury w budowaniu relacji międzyludzkich
• Poznanie zasad i technik budowania dobrego wrażenia w kontakcie osobistym lub podczas wystąpień publicznych
• Poznanie różnic pomiędzy etykietą biznesu a etykietą towarzyską z uwzględnieniem różnic kulturowych
• Poszerzenie zdolności negocjacyjnych i mediacyjnych uczestników
• Nabycie kultury zachowywania się podczas przyjęć i podejmowania gości
• Zdobycie umiejętności radzenia sobie w każdej, nawet najbardziej niezręcznej sytuacji z punktu widzenia etykiety i savoir vivru
• Podniesienie kompetencji obsługi i współpracy z partnerami w środowisku międzynarodowym
• Zdobycie umiejętności prowadzenia korespondencji i rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami etykiety służbowej

Szkolenie skierowane jest do:

- właścicieli, managerów oraz pracowników przedsiębiorstw,
- osób pracujących w administracji publicznej,
- osób zajmujących się przygotowaniem lub obsługą spotkań, przyjęć, wizyt oficjalnych,
- osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu etykiety i savoir Viru.

Program szkolenia:

1. Etykieta i savoir vivre - wprowadzenie.
• Pojęcia i zasady - savoir vivre, etykiety i protokołu dyplomatycznego.
• Zasady etykiety w biznesie - wzajemności, uszanowania prywatności, starszeństwa, tolerancji, dyskrecji, punktualności.
2. Budowanie pierwszego wrażenia w kontaktach biznesowych.
• Nawiązanie kontaktów z przedstawicielami różnych kultur.
• Powitanie i pożegnanie partnerów biznesowych.
• Ceremonia wymiany wizytówek - rodzaje, budowa i funkcje biletów wizytowych, zasady używania, wizytówki przy kwiatach i upominkach.
• Dotyk w trakcie budowania relacji biznesowych.
• Zarządzanie czasem relacji.
• Siła słowa - przedstawianie się i powitanie biznesie.
• Prezentacja gości
• Wybór prezentów i sposób wręczania partnerom biznesowym
3. Etykieta a umiejętność przekonywania partnerów biznesowych.
• Etykieta a znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej - rola przekazu i mowy ciała.
• Przekaz i jego precyzja, jako podstawa budowania partnerskiej komunikacji.
• Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.
• Zachowanie i postawa w trakcie rozmowy
• Zrozumienie i interpretacja komunikatów niewerbalnych
• Elementy komunikacji międzykulturowej
4. Etykieta a korespondencja.
• Podstawowe zasady korespondencji
• Budowa listu oficjalnego, służbowego i prywatnego
• Nowoczesne nośniki a tradycja savoir vivre - faks i poczta elektroniczna
• Oficjalne tytuły w etykiecie biznesowej
5. Organizacja i uczestniczenie w oficjalnych spotkaniach
• Budowanie nastroju i zarządzanie przestrzenią, zapachem i światłem
• Formy przyjęć i ich miejsce
• Zaproszenia - jak je zredagować i odczytywać
• Goście i ich dobór oraz obowiązki gospodarza lub gościa
• Wręczanie zaproszeń, kart wizytowych
• Jak ułożyć menu?
• Stół i nakrycia - instrukcja savoir vivre
• Oprawa i obsługa przyjęć
• Proksemika w etykiecie - zarządzanie przestrzenią stołu i pomieszczeń
6. Niestałe elementy aparycji a savoir vivre.
• Garderoba służbowa i standardy korporacyjne
• Strój podczas wizyt oficjalnych
• Aparycja a savoir vivre - dodatki, makijaż, fryzura
• Kształtowanie wizerunku i pierwszego wrażenia symbolami władzy
7. Organizacja i przyjmowanie wizyt oficjalnych.
• Rodzaje delegacji: oficjalne i robocze
• Przygotowanie i realizacja programu delegacji
• Wystąpienia publiczne
• Public relations a etykieta
• Negocjacje a etykieta
• Nieoficjalna część wizyty - program kulturalno-rozrywkowy
• Kultura upominków i prezentów (wybór prezentów i sposób wręczania) - zasady w różnych kulturach
8. Savoir vivre, na co dzień.
• Dobre obyczaje w codziennych kontaktach z ludźmi w firmie
• Kobieta a mężczyzna w savoir vivre
• Savoir vivre w kontaktach telefonicznych
• Netykieta, czyli służbowa korespondencja e-mailowa
• Asertywność a etykieta - sztuka odmawiania
• Etykieta podróży służbowych
• Najczęściej popełniane błędy i sposoby niwelowania faux pas

Informacje o prelegentach:

Ekspert ds. etykiety i savoir vivru
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.
Doświadczenie praktyczne w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przez 4 lata był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców, rzecznikiem organizacji społecznych a następnie dyrektorem ds. PR w Towarzystwie Inicjatyw Społecznych „TROSKA" i PR managerem roadshow RAGE-RACE 2010. Prowadził biuro prasowe Kandydata na Prezydenta Warszawy - Marka Borowskiego. Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR, w tym kilkadziesiąt w ramach samorządu terytorialnego. W sferze gospodarczej był kierownikiem projektu w Raabe Verlags, i dyrektorem ds. sprzedaży w Ricco Sp. z o o. Były wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Ma na swoim koncie ponad 2000 publikacji prasowych. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.
Wykładowca „Etykiety i savoir vivre", „Warsztatów managerskich" „Autoprezentacji i wystąpień publicznych na wyższych uczelniach w tym Wydziale Dziennikarskim.Od wielu lat prowadzi szkolenia dla
Menedżerów i pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 450.00 zł netto - (553.50 zł brutto)

Cena zawiera:

• Certyfikat ukończenia szkolenia • Serwis kawowy • Lunch

Dostępne zniżki:

  • 5 - rabat przy zgłoszeniu min. 2 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Faktura VAT wysyłana jest poczta tradycyjną.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: dokładne miejsce szkolenia podane zostanie zgłoszonym uczestnikom przy potwierdzeniu szkolenia

Wydarzenie: ETYKIETA I SAVOIR VIVRE W BIZNESIE