Szkolenie

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad realizacji projektów w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 oraz uzyskanie odpowiedzi na istotne pytania:

- kto, na co i ile środków będzie mógł pozyskać?
- kiedy ruszy Nowa Perspektywa?
- czym różni się Polityka Spójności od Krajowego Planu Odbudowy?
- co to jest REACT-EU – kto może z niego skorzystać?
- jakie programy będą dostępne?
- jakie działania/projekty będą finansowane?
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy i uczestniczki z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do procesu uruchamiania i dystrybucji środków unijnych, a w przypadku Beneficjentów aplikowania o środki unijne. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Kto powinien wziąć udział?
 • wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat perspektyw finansowych na najbliższe lata

Program szkolenia

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027  - nowy system i zasady realizacji projektów

 • Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy Nowa Perspektywa?
 • Logika interwencji - 6 celów polityki w miejsce 11 - czyli co w Nowej Perspektywie 2021-2027 jest w cenie?
 • Czym różni się Polityka Spójności od Krajowego Planu Odbudowy?
 • Co to jest REACT-EU – kto może z niego skorzystać?
 • Zasady dystrybucji środków oraz oceny projektów
 • System instytucjonalny w nowym rozdaniu środków europejskich

Nowe programy operacyjne krajowe finansujące różne typy projektów a wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz Regionalnych Programów Operacyjnych

 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
  1. Badania i innowacje
  2. Wsparcie przedsiębiorstw
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
  1. Szerokopasmowy internet
  2. Usługi cyfrowe
  3. Cyfryzacja
  4. Cyberbezpieczeństwo
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
  1. Efektywność energetyczna
  2. Infrastruktura energetyczna
  3. Odnawialne źródła energii
  4. Przystosowania do zmian klimatu
  5. Gospodarka odpadami
  6. Gospodarka wodno-ściekowej
  7. Przyroda, kultura i turystyka
  8. Niskoemisyjny transport i mobilność miejska
  9. Inwestycje transportowe (drogi, kolej, transport wodny)
  10. Ochrony zdrowia
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
  1. Przedsiębiorczość i innowacje
  2. Energia i klimat
  3. Sieć transportowa
  4. Turystyka i uzdrowiska
  5. Kapitał społeczny
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
  1. Rynek pracy
  2. Opieka nad dziećmi do lat 3
  3. Edukacja dzieci i młodzieży
  4. Edukacja dorosłych
  5. Szkolnictwo wyższe i nauka
  6. Usługi społeczne i zdrowotne
  7. Włączenie i integracja społeczna
  8. Równość, integracja i niedyskryminacja

Linia demarkacyjna - Programy Krajowe i Regionalne a Krajowy Plan Odbudowy

Instrumenty terytorialne

 1. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)
 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
 3. Inny Instrument Terytorialny (IIT)

Zasady finansowania projektów

 • Sposoby finansowania projektów: dotacje a instrumenty zwrotne
 • Zaliczki czy refundacja?
 • Montaż finansowy - poziom dofinansowania i wkład własny

Rozliczanie projektów w Nowej Perspektywie 2021-2027

 • Kwalifikowalność wydatków
 • Trwałość projektu
 • Uproszczone formy rozliczania wydatków
 • Systemy informatyczne wspierające realizację projektów

Dyskusja i konsultacje z trenerką

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

INGRID SZRAJER

Trenerka na szkoleniach i warsztatach od 2004 r., wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych.

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Gdzie i kiedy

Online 30-31 sierpień 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
995 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1495 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!