Szkolenie

Nowelizacja akcyzy

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:

Poznanie aktualnie obowiązujących podstaw prawnych w zakresie podatku akcyzowego, a także prognoz zmian w tym zakresie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

* sprawne poruszanie się w regulacjach prawnych dotyczących podatku akcyzowego
* opanowanie umiejętności praktycznego zastosowania poznanych regulacji prawnych
* rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie nowych uregulowań ustawy
Kto powinien wziąć udział?
* kadry zarządzającej przedsiębiorstwem
* dyrektorów finansowych i głównych księgowych
* pracowniów działów księgowych oraz działów powiązanych zajmujących się kwestiami podatkowymi firm - płatników podatku akcyzowego
* osoby zainteresowane problematyką podatkową, chcące rozszerzyć swoją wiedzę

Program szkolenia

1. Podstawowe informacje w zakresie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym:

* powody dla których konieczne stało się dokonanie zmian,
* termin wejścia w życie nowelizacji przepisów – przepisy przejściowe.

2. Nowe stawki akcyzy obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.

3. Zmiany zasad przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:

* nowe dokumenty niezbędne do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
* krajowy system teleinformatyczny (System),
* pojęcie podmiotu wysyłającego,
* definicja podmiotu odbierającego,
* zasady rejestrowania firm w nowym systemie.


4. Nowe warunki stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy:

* przesłanki stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy,
* warunki rozpoczęcia i zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
* dokument elektroniczny e -AD,
* dokument zastępujący e - AD,
* raport odbioru i raport wywozu.


5. Zabezpieczenie akcyzowe w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym:

* dopuszczalne formy zabezpieczenia akcyzowego,
* nowe zasady rozliczania zabezpieczenia akcyzowego (za pomocą elektronicznego Systemu),
* stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego na przemieszczenie wyrobów akcyzowych.


6. Zarejestrowany wysyłający – nowa instytucja ułatwiająca import podmiotom nieprowadzącym składu podatkowego:

* warunki uzyskania zezwolenia,
* przypadki stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego wysyłającego.


7. Zarejestrowany odbiorca – nowy podmiot uprawniony do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy dla nabycia wewnątrzwspólnotowego:

* likwidacja instytucji zarejestrowanego handlowca,
* likwidacja instytucji niezarejestrowanego handlowca,
* omówienie przepisów przejściowych istotnych dla podmiotów posiadających dotychczas status zarejestrowanego handlowca lub niezarejestrowanego handlowca,
* reguły stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego odbiorcę.


8. Ubytki wyrobów akcyzowych:

* nowa definicja ubytków wyrobów akcyzowych,
* rozszerzenie pojęcia ubytków na straty wyrobów energetycznych objętych zwolnieniem od akcyzy,
* zmiany dotyczące sposobu rozliczania ubytków oraz norm zużycia,
* nowe pojęcie – zniszczenie wyrobów akcyzowych.


9. Nowelizacja w zakresie zwolnień od akcyzy:

* zmiany dotyczące zwolnień od akcyzy dla energii elektrycznej,
* zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – zmiana zakresu oraz warunków stosowania zwolnienia,
* nowa procedura - zwrot wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie do składu podatkowego.10. Zmiany dotyczące rozliczenia akcyzy od energii elektrycznej:

* nowe wzory ewidencji energii elektrycznej,
* zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
* wpływ wystawienia blankietu prognozowego na rozliczenie podatku akcyzowego.


11. Analiza nowelizacji akcyzy z punktu widzenia poszczególnych branż (energetycznej, alkoholowej, tytoniowej).

12. Zmiana reguł dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych z zastosowaniem procedury akcyzy zapłaconej oraz pozostałe istotne zmiany.

13. Nowa stawka akcyzy dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwo oraz paliw z udziałem biokomponentów.

14. Przegląd najnowszego orzecznictwa w zakresie akcyzy.

15. Panel dyskusyjny.

Czas trwania

1 dzień / 8 godzin dyd.

Prelegenci

Cytat
Piotr Paszek - doradca podatkowy, prawnik, Kierownik Zespołu ds. Podatku Akcyzowego ECDDP Sp. z o.o., specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branż, uznany wykładowca tematyki podatkowej, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego i podatku VAT.

Gdzie i kiedy

Wrocław 27 stycznia 2012
-

Wrocław

-

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Łódź 17 stycznia 2012
-

Łódź

-

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Katowice 20 grudnia 2011
-

Katowice

-

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 14 grudnia 2011
-

Wrocław

-

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 listopada 2011
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 14 lutego 2011
-

Poznań

-

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
-
490 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8
woj. małopolskie
Intencją powołania Spółki ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. (członek Grupy ECDDP)) było połączenie Państwa potrzeb szkoleniowych z najlepszą praktyką dostępną na ogólnopolskim rynku. Od 2006 roku czerpiąc doświadczenie i zaplecze merytoryczne z pozostał...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy na stronie ecddp.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków ul. Zielony Most 8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!