Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/planowanie-przygotowanie-i-realizacja-inwestycji-oraz-remontow-obiektow-budowlanych-36429-id386

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i obowiązujących uregulowań prawnych związanych z procesem inwestycyjnym z omówieniem planowanych zmian w tym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do:

*a/ inwestorów realizujących inwestycje budowlane, nadzoru inwestorskiego, służb inwestorskich,
*b/ uczestników procesu budowanego - architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru,
*c/ przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie, developerów budujący na sprzedaż domy i mieszkania
*d/ pracowników organów administracji publicznej zajmujących się realizacją inwestycji budowlanych, również współfinansowanych ze środków UE, a także kontrolujących realizację takich inwestycji

Program szkolenia:

1. Metodologia postępowania w procesie budowlanym

1.1. Uregulowania prawne i formalne przygotowania i przebiegu procesu inwestycyjnego w budownictwie.

1.2. Ogólny przebieg procedur prawnych w procesie budowlanym

2. Definicje ustawowe pojęć prawnych i wymogi podstawowe

3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

4. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zakres i tryb nabywania uprawnień budowlanych.

5. Podstawowe obowiązki inwestora i projektanta na etapie przygotowania procesu budowlanego.

6. Decyzja o lokalizacji inwestycji w terenie.

6.1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

6.2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub działki

6.3. Raport o oddziaływaniu na środowisko

6. 4. Konsultacje i udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie OOŚ

6.5. Decyzja i jej uzasadnienie

7. Pozwolenie na budowę i zgłoszenie.

7.1. Budowy i roboty budowlane zwolnione z pozwolenia na budowę

7.2. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego

7.3. Zgłoszenia właściwemu organowi

* 7.3.1 Roboty budowlane na które wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę lub prowadzenia robót
* 7.3.2 Roboty budowlane, na które nie wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę lub prowadzenia robót budowlanych

7.5 Podstawowe obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego w fazie realizacji.

* 7.5.1 Kierownik budowy
* 7.5.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego

7.6 Dziennik budowy

7.7 Tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

8. Zakończenie budowy i oddawanie do użytkowania.

9. Użytkowanie obiektów budowlanych - wymogi prawne i formalne.

9.1. Założenie książki obiektu budowlanego.

9.2. Przeglądy okresowe obiektu budowlanego.

9.3. Zmiana sposobu użytkowania bez konieczności wykonania robót budowlanych

9.4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu z koniecznością wykonania robót budowlanych.

10. Odpowiedzialność karna i zawodowa

11. Postępowanie w przypadku katastrofy budowlanej

Informacje o prelegentach:

Magister inżynier budownictwa lądowego po Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada 38-letnią praktykę w zawodzie w tym: 25 lat w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, kierujący i nadzorujący ok. 40 budów jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 13 lat jako nauczyciel akademicki. Specjalizujący się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego, procedur w procesie inwestycyjnym, organizacji i zarządzania w budownictwie, kalkulacji kosztów. Wykładowca na kursach organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, starszy wykładowca Politechniki Śląskiej.

Wydarzenia towarzyszące:

Procedury pozwolenia na budowę - korelacja przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA)

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 450 + 23% VAT (VAT zwolniony - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz dla zarządców nieruchomości)

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenia, konsultacje w trakcie i po szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Wydarzenie: Planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektów budowlanych