Szkolenie: Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty konsultacyjne.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pomoc-publiczna-oraz-pomoc-de-minimis-w-ramach-programow-operacyjnych-2007-2013-i-2014-2020-3-dniowe-warsztaty-konsultacyjne-54202-id1095

Informacje o szkoleniu

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty konsultacyjne.

Informacje organizacyjne:
-czas trwania szkolenia - 3 dni (24h);
-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
-Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.


Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą pomocy publicznej oraz zasadami jej udzielania na gruncie przepisów prawa polskiego i UE. Uczestnicy będą w stanie poprawnie określić czy dany projekt można zakwalifikować lub wykluczyć jako projekt podlegający przepisom o pomocy publicznej. Ponadto nabędą praktyczną wiedzę w jaki sposób obliczyć poprawnie wartość pomocy oraz planowanego wkładu własnego oraz jak rozliczyć pomoc publiczną po zakończeniu projektu. Szkolenie będzie zawierało szereg praktycznych indywidualnych i grupowych ćwiczeń oraz analizę studiów przypadku.

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest zarówno do beneficjentów pomocy publicznej (przedsiębiorców, jednostek publicznych itp.) jak i do projektodawców i przedstawicieli instytucji udzielających pomocy publicznej w ramach realizowanych projektów. Ponadto jest ono interesujące dla przedstawicieli samorządów, planujących wdrożenie własnych programów pomocowych skierowanych do lokalnych przedsiębiorstw.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez IIST?
kompetentny wykładowca - praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu - to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.

Program szkolenia:

Program szkolenia:
Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

Dzień I

Moduł 1
Powitanie, przedstawienie trenera i uczestników
Omówienie celów szkolenia
Akty prawne RP i UE oraz dokumenty regulujące udzielanie pomocy publicznej
Podstawowe definicje i pojęcia związane z pomocą publiczną
Formy i cele pomocy publicznej

Moduł 2
Istota pomocy publicznej w kontekście przepisów traktatowych
Przesłanki dotyczące możliwości wystąpienia pomocy publicznej i ich interpretacja
Działalność gospodarcza w Polsce i w UE

Moduł 3
Definicja MSP
-powiązania przedsiębiorstw
-przedsiębiorstwa partnerskie
-niezależność przedsiębiorstwa

Moduł 4
Ustalanie statusu MSP
-analiza danych historycznych finansowych MSP
-roczne jednostki robocze
-utrata statusu MSP


Dzień 2

Moduł 5
Pomoc Publiczna w POKL:
-Pomoc na subsydiowane zatrudnienie
-Pomoc na wyposażenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
-Pomoc na zakup usług doradczych dla MSP

Moduł 6
Pomoc Publiczna w POKL
Pomoc de minimis:
-Istota pomocy de minimis
-Przeznaczenie pomocy de minimis w POKL

Moduł 7
Pomoc Publiczna w POKL
Pomoc na szkolenia – i:
-intensywność pomocy
-obliczanie wysokości wkładu własnego wnoszonego w postaci gotówki, w postaci wynagrodzeń oraz mieszanej
Rozliczanie pomocy publicznej w ramach POKL

Moduł 8
Pomoc publiczna w RPO (wykluczenie pomocy; występowanie pomocy)
Pomoc na projekty w zakresie kultury
Pomoc na projekty w zakresie edukacji

Dzień 3

Moduł 9
Pomoc publiczna w RPO (wykluczenie pomocy; występowanie pomocy)
Pomoc na projekty w zakresie wsparcia instytucji otoczenia biznesu
Pomoc dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych

Moduł 10
Pomoc publiczna w RPO (wykluczenie pomocy; występowanie pomocy)
Pomoc na projekty w zakresie służby zdrowia
Pomoc na projekty w zakresie turystyki

Moduł 11
Obowiązki podmiotów udzielających i otrzymujący pomoc publiczną
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis
Zaświadczenie o udzielone pomocy de minimis
Analiza kwalifikowalności przedsiębiorcy (przedsiębiorcy i sektory wykluczone, działalność główna, działalność dodatkowa)

Moduł 12
Sprawozdawczość i monitoring pomocy publicznej
Obowiązki sprawozdawcze
Systemy sprawozdawczości
Wypełnianie sprawozdań:
-Obowiązki dotyczące archiwizacji dokumentów
-Zwrot pomocy publicznej
-Kontrole w związku z udzieloną pomocą publiczną
Pomoc publiczna w latach 2014-2020

Podsumowanie warsztatów

Metody pracy:
Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

Szkolenie zostało zaprojektowane w ramach programu partnerskiego Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER & Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST.

Wykładowcy:
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.

Dedykowany trener:
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, ceniony trener, posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów obejmujących różne formy pomocy publicznej, oaz pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce pomocy publicznej dla takich podmiotów jak: beneficjenci projektów, beneficjenci pomocy publicznej, konsultanci, członkowie komisji oceny projektów – pracownicy wojewódzkich urzędów pracy i urzędów marszałkowskich. Ponadto od 2006 roku bierze udział w ocenie projektów w zakresie możliwości wystąpienia pomocy publicznej oraz pprzygotowuje opinie dotyczące możliwości wystąpienia pomocy publicznej jako ekspert strony w postępowaniu przed sądem.

Zasady uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 1690 zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Informacje o prelegentach:

Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, ceniony trener, posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów obejmujących różne formy pomocy publicznej, oaz pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce pomocy publicznej dla takich podmiotów jak: beneficjenci projektów, beneficjenci pomocy publicznej, konsultanci, członkowie komisji oceny projektów – pracownicy wojewódzkich urzędów pracy i urzędów marszałkowskich. Ponadto od 2006 roku bierze udział w ocenie projektów w zakresie możliwości wystąpienia pomocy publicznej oraz pprzygotowuje opinie dotyczące możliwości wystąpienia pomocy publicznej jako ekspert strony w postępowaniu przed sądem.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1690 - zł netto

Cena zawiera:

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Wydarzenie: Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty konsultacyjne.