Prawo autorskie dla administracji publicznej

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa autorskiego w funkcjonowaniu szeroko pojętej administracji publicznej.
Kto powinien wziąć udział?

wszystkich osób zatrudnionych w organach administracji rządowej i samorządowej.

Program szkolenia

Utwór w prawie autorskim - kategorie utworów chronionych prawem autorskim; utwór samodzielny, inspiracja, utwór zależy a plagiat; zastrzeżenie ochrony prawa autorskiego (nota copyrightowa); problematyka statusu prawnoautorskiego tzw. materiałów urzędowych (urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, logo, gadżety); ochrona pomysłów, idei lub koncepcji; ochrona prawa autorskiego a dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego; prawo autorskie a organizacja wydarzeń (artystyczne wykonanie, prawa pokrewne, utrwalanie wydarzeń)

Utwór pracowniczy/twórca utworu - pojęcie twórcy, współtwórczość (rozłączna i nierozłączna), zasady eksploatacji utworów współautorskich; utwór pracowniczy - pojęcie utworu pracowniczego, przesłanki uznania utworu za pracowniczy, forma i zakres przejścia praw autorskich do tzw. utworów pracowniczych, utwór pracowniczy a autorskie prawa osobiste, brak przystąpienia do eksploatacji utworu pracowniczego; autorskie prawa osobiste - pojęcie praw osobistych, czas trwania ochrony, zakaz zbywania lub zrzekania się autorskich praw osobistych, rodzaje praw osobistych (autorstwo, oznaczanie autorstwa, integralność utworu naukowego);

Dozwolony użytek w administracji publicznej - informowanie o wystawie w zakresie sprawozdania o aktualnych wydarzeniach; własność obiektu a ekspozycja; mowy i publiczne wystąpienia; prawo cytatu; utwory w przestrzeni publicznej; incydentalne utrwalenie; działalność promocyjna

Specyfika utworu w sieci Internet - twórczość powstała lub rozpowszechniana przy użyciu sieci Internet (m.in. programy graficzne, projekty stron www); ochrona utworów w sieci Internet (noty copyrightowe, ochrona techniczna utworów w sieci);Creative Commons oraz inne licencje w sieci Internet; portale z zasobami a uregulowania prawa autorskiego (Flickr, YouTube, Wikimedia Commons, Wikipedia, Vimeo i inne); możliwość wykorzystania zasobów w oparciu o domenę publiczną (wygaśnięcie praw autorskich), wolne licencje lub ogólne przepisy prawa autorskiego (prawo cytatu); identyfikacja ryzyk oraz zgodne z prawem wykorzystanie zasobów internetowych; kluczowe zasady korzystania z portali z zasobami

Prawo autorskie w umowach/zamówienia publicznych - podstawowe zasady zbywania praw autorskich, umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne, rodzaje licencji (wyłącznie, niewyłączne, otwarte licencje), elementy licencji (czas trwania, terytorium), pola eksploatacji, umowy a autorskie prawa osobiste, elementy umów z zakresu prawa autorskiego - oznaczenie stron, oświadczenia/gwarancje, odpowiedzialność (ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności, kary umowne), zamówienie, procedury odbioru, akceptacja, wady prawne i fizyczne, moment przejścia praw i zapłaty, klauzula salwatoryjna, zachowanie poufności, postanowienia końcowe; prawo autorskie w zamówieniach publicznych

Utwory fotograficzne - przesłanki uznania fotografii za utwór w rozumieniu ustawy; elementy twórcze i nietwórcze w fotografii; brak prawnoautorskiej ochrony fotografii; fotografia a tzw. proste informacje prasowe; fotografia utworu chronionego prawem autorskim; problematyka tzw. wizerunku rzeczy (prawa właściciela obiektu do decydowaniu o utrwaleniu lub rozpowszechnianiu fotografii obiektu, zasoby archiwalne); problematyka zdjęć powstałych przed rokiem 1994 (tzw. fotografia dawna) oraz fotografii dokumentacyjnej (archiwizacyjnej)

Problematyka wizerunku - pojęcie wizerunku; zakres ochrony; wymóg zgody; wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody (trzy wyjątki); roszczenia z tytułu naruszenia wizerunku; wizerunki w materiałach promocyjnych, pracowników, wizerunki na wydarzeniach (m.in. szkolenia, konferencje, imprezy masowe, imprezy publiczne), regulaminy wydarzeń a zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku; pojęcie dóbr osobistych; przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych (przesłanka bezprawności, zwolnienie z odpowiedzialności); otwarty katalog dóbr osobistych; najważniejsze rodzaje dóbr osobistych; dobra osobiste osób fizycznych i jednostek organizacyjnych/osób prawnych; dobra osobiste w prawie własności intelektualnej

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Piotr Łada

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Kierownik Biura Prawa Autorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (OZZ ZPAF), absolwent prawa (UMCS), kulturoznawstwa (UMCS) oraz historii sztuki (Uniwersytet Warszawski), ekspert z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej, autor licznych publikacji (m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita), autor monografii "Sztuka a prawo autorskie" (LexisNexis, 2014) oraz "Prawo autorskie w muzeum" (WoltersKluwer, 2018), wykładowca i szkoleniowiec".

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 27 październik 2020
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 16 października 2020 r.
760
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe (szkolenie stacjonarne)
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 17 października 2020 r.
860
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe (szkolenie stacjonarne)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!