Prawo autorskie w praktyce - online

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obszerną nowelizacją prawa autorskiego, w szczególności w obszarze zmian w zakresie dozwolonego użytku publicznego, możliwości korzystania z utworów osieroconych oraz niedostępnych w handlu, wprowadzenie wynagrodzenia dla twórców za tzw. wypożyczenia biblioteczne (public lending right), zniesienie opłat związanych z korzystaniem z utworów znajdujących się w domenie publicznej. W ramach szkolenia omówiona zostanie szczegółowo problematyka korzystania z cudzych dzieł oraz bezpiecznej eksploatacji utworów w Internecie.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla Uczestnika:

Na poziomie wiedzy:

 • znajomość wybranych regulacji prawnych dotyczących prawa autorskiego  i wybranych regulacji prawa mediów elektronicznych

Na poziomie umiejętności:

 • umiejętność generowania treści wolnych od praw osób trzecich
 • umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu
 • identyfikowanie szans/zagrożeń w zakresie prawa autorskiego i prawa nowych technologii
 • pogłębienie znajomości orzecznictwa

Na poziomie postawy:

 • świadomość prawna w zakresie regulacji prawnych z obszaru prawa autorskiego  i rynku cyfrowego
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematem praw autorskich.

Program szkolenia

MODUŁ I. INTERNET A PRAWO AUTORSKIE. WYBRANE PROBLEMY PRAWNE I PRAKTYCZNE

W tej części uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi regulacjami dotyczącymi prawa autorskiego w Internecie.  W części wprowadzającej przedstawione zostaną schematy myślenia prawniczego, sposoby pracy z tekstem prawnym oraz ważniejsze problemy praktyczne.

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Internet a prawo autorskie  (ujęcie praktyczne vs. ujęcie prawne)
 2. Internet rzeczy
 3. Ważniejsze regulacje prawne
 4. Rozumienie prawnicze i interpretacja
 5. Ważniejsze narzędzia  do pracy zdalnej w kontekście praw autorskich

MODUŁ II. PODMIOT I PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO

W tej części szkolenia zaprezentowane zostaną najważniejsze problemy i wyzwania nowego modelu społecznego w kontekście ochrony prawnoautorskiej.

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Wiadomości podstawowe
 2. Elementy prawa autorskiego
 3. Pojęcie utworu
 4. „Idee czy sposób wyrażania” (uwagi o przedmiocie ochrony)
 5. Autorskie prawa osobiste
 6. Autorskie prawa majątkowe
 7. Podmiot ochrony (twórca czy pracodawca?)
 8. CASE STUDY: „KTO TU JEST TWÓRCĄ?”
 9. Prawa twórców: dualizm ochrony
 10. „Granice prawa autorskiego”
 11. Dozwolony użytek chronionych utworów
 12. Dozwolony użytek prywatny
 13. Dozwolony użytek publiczny
 14. CASE STUDY: „ UTWÓR ZALEŻNY CZY INSPIROWANY?”
 15. QUIZ
 16. Z sali sądowej: przegląd wybranych orzeczeń
 17. CASE STUDY: WIZERUNEK

MODUŁ III. PRAWO AUTORSKIE W ŚRODOWISKU CYFROWYM

W tej części główny akcent przeniesiony będzie na problem bezpiecznego poruszania się w Internecie, w tym korzystania z mediów społecznościowych, z wolnych zasobów oraz z domen internetowych. Uczestnicy zapoznają się też z wybranymi zagadnieniami z prawa mediów.

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Wiadomości podstawowe
 2. Pojęcie i przykłady utworów
 3. Utwory samoistne, inspirowane, zależne: problemy
 4. CASE STUDY: GRANICE PLAGIATU?
 5. Utwory pracownicze
 6. „Granice prawa autorskiego”
 7. Dozwolony użytek chronionych utworów
 8. Dozwolony użytek prywatny
 9. Dozwolony użytek publiczny
 10. CASE STUDY: „ UTWÓR ZALEŻNY CZY INSPIROWANY?”
 11. QUIZ
 12. Z sali sądowej: przegląd wybranych orzeczeń
 13. CASE STUDY: WIZERUNEK
 14. Problem ochrony zdjęć
 15. Wolne licencje i obrót prawami autorskimi w Internecie
 16. Programy komputerowe i ich ochrona
 17. Ochrona baz danych
 18. Problem ochrony technicznych zabezpieczeń
 19. Domeny internetowe i spory domenowe
 20. CASE STUDY: PIRACTWO DOMENOWE
 21. Naruszenia praw autorskich w Internecie
 22. Elementy prawa prasowego
 23. CASE STUDY: JAK TWORZYĆ TREŚCI WOLNE OD ©?

MODUŁ IV. WYKONYWANIE PRAW AUTORSKICH

Ta część szkolenia będzie zdecydowanie najbardziej praktyczna. Uczestnicy zapoznają się z niezbędnymi regulacjami dotyczącymi prawa umów na tle najczęściej występujących problemów prawnych. Zaprezentowane zostaną też wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością za naruszenia prawa autorskiego.  

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Wybrane zagadnienia z prawa umów
 2. Umowy przenoszące prawa
 3. Licencje
 4. Pola eksploatacji
 5. CASE STUDY: 10 PRZYKAZAŃ Z PRAWA UMÓW
 6. Odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej
 7. Z sali sądowej: przegląd wybranych orzeczeń
 8. QUIZ sprawdzający

Czas trwania

10:00-15:30

Prelegenci

Aleksandra Nowak-Gruca

Trener AVENHANSEN

Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne, ekonomista (ekspert w zakresie ekonomicznej analizy prawa), rzecznik patentowy. Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, a także zarządzaniu wiedzą i kapitałem intelektualnym.

Adiunkt na jednej z krakowskich uczelni. Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne, ekonomista, rzecznik patentowy. Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, a także zarządzaniu wiedzą i kapitałem intelektualnym.

Doświadczenie:

Ukończyłam na poziomie studiów doktoranckich prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz liczne szkolenia psychologiczne. Odbyłam dwie aplikacje: komorniczą i rzecznikowską. Obecnie praktykuję jako wspólnik LOGOPROTECT Kancelarii Rzeczników Patentowych w Krakowie. Prawem własności intelektualnej zajmuję się od kilkunastu lat naukowo i zawodowo. Ponadto fascynuję się sztuczną inteligencją i prawem nowych technologii. Jestem autorką monografii i książek, oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Obszary specjalizacji:

Specjalizuję się w problematyce prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego (w tym egzekucyjnego) oraz w prawie własności intelektualnej, przy czym regulacje prawne interpretuję nie tylko przy wykorzystaniu tradycyjnych metod wykładni, ale przede wszystkim z perspektywy ekonomicznej (specjalizuję się w zakresie ekonomicznej analizy prawa). Ponadto interesuję się możliwościami wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania, w tym zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym dla opracowania i wdrażania strategii wzrostu innowacyjności organizacji. Posiadam duże doświadczenie zawodowe w stosowaniu prawa, które wciąż wzbogacam, przeprowadzając klientów przez pułapki prawne czy pomagając im w ochronie praw i interesów.

Jako trener biznesu zrealizowałam kilkadziesiąt projektów szkoleniowych dla biznesu i instytucji, m.in. dla  Akademii Architekta, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Agencji Rozwoju Regionalnego, Collegium Medicum UJ, PKP Polskich Linii Kolejowych SA, Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego Sp. z o.o., Narodowego Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego SA, Polskiego Instytutu Dyplomacji im. I. J. Paderewskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki.

Ważniejsze publikacje:

 1. Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych, Monitor Prawniczy 13/2006.
 2. Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 719/2006.
 3. Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny (zagadnienia wybrane) – Przegląd Prawa Egzekucyjnego 9/2007.
 4. Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji Dyrektywy 2004/48 WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej – Zeszyty Naukowe Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 1/2008.
 5. Roszczenie informacyjne w ustawie prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa - Monitor Prawniczy 15/2008.
 6. Ekspertyza odnosząca się do relacji pomiędzy pracodawcami i pracownikami (twórcami wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych) w celu podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw i uzyskania wzajemnych korzyści, (współautor), www.mg.gov.pl/Wiadomości/Innowacyjność.

Prywatnie:

Uwielbiam sport, szczególnie balde - taniec z nożami, osobliwe połączenie tańca i wschodnich sztuk walki. Interesuję się psychologią, szczególnie uważnie zgłębiam najnowsze osiągnięcia andragogiki. Nie mogę obejść się bez dobrej literatury, sama chętnie piszę, a jedną historię udało mi się nawet wydać… Moim mistrzem jest Albert Camus.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • wsparcie poszkoleniowe Trenera
Zapisz się
Cena promocyjna
za zgłoszenia do 4 marca
490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • wsparcie poszkoleniowe Trenera
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłączne 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłączne 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!