SAVOIR VIVRE W BIZNESIE

O szkoleniu

Savoir-vivre w biznesie to szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy na temat prawidłowych, dobrze widzianych i kształtujących pozytywny obraz osoby sposobów zachowania
w sytuacjach profesjonalnych.

Savoir-vivre w biznesie to umiejętność taktownego, profesjonalnego i eleganckiego zachowania
w stosunku do ludzi, z którymi kontaktujemy się na płaszczyźnie zawodowej – w ramach współpracy koleżeńskiej lub kontaktów z klientami. Trudność w przyswojeniu zasad etykiety biznesowej polega na tym, że w przeciwieństwie do dobrych obyczajów rodzinnych i społecznych nie posiada jasno sprecyzowanego kodeksu. Bon ton w biznesie to nie zbiór sztywnych reguł, lecz inteligentne łączenie wskazówek zdrowego rozsądku z tym, co dyktuje nam troska, szacunek i uczciwość wobec osób, z którymi pracujesz.
Sympatyczne i przyjazne wrażenie to nie tylko dobre maniery, ale również dobry interes. Wrażenie, które wywierasz na nowo poznanym potencjalnym kliencie czy współpracowniku, decyduje o charakterze całej znajomości. To, w jaki sposób zachowasz się w tej sytuacji społecznej i czy wykażesz się profesjonalną swobodą, może w prosty sposób przełożyć się na efekty finansowe.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

• Jak wywrzeć dobre pierwsze wrażenie?
• Jak elegancko prowadzić konwersację?
• Czy hierarchia zawodowa jest ważna przy wsiadaniu do samochodu?
• W jaki sposób kształtować profesjonalny wizerunek?
• Które sztućce do czego służą?
• Czym jest netykieta?

Ze szkolenia „Savoir-vivre w biznesie” wyjdziesz bogatszy o znajomość odpowiedzi na te pytania
i wiedzę, dającą swobodę zachowania w każdej sytuacji biznesowej i towarzyskiej. Szkolenie przygotowano specjalnie z myślą o współczesnych menedżerach, specjalistach i osobach prowadzących własną działalność. Udział w szkoleniu to sposób na zweryfikowanie norm swoich zachowań w towarzystwie i poszerzenie horyzontów w zakresie etykiety profesjonalnej.

Metody pracy wykorzystywane podczas szkolenia:

Ćwiczenia realizowane indywidualnie, w parach oraz kilkuosobowych zespołach,
Odgrywanie ról w scenkach spotkań biznesowych,
Przykłady w postaci materiałów filmowych oraz fotograficznych,
Nagrania audio,
Quizy,
Analizy case-study,
Wykorzystanie rekwizytów,
Prezentacje multimedialne.
Kto powinien wziąć udział?
Największe korzyści ze szkolenia odniosą osoby na co dzień biorące udział w spotkaniach biznesowych oraz towarzyskich, reprezentując firmę na zewnątrz. Szkolenie przygotowane jest z myślą o menedżerach, kierownikach, handlowcach oraz pracownikach mających częsty kontakt z klientami oraz partnerami biznesowymi. Zapraszamy również osoby pragnące zweryfikować i poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu etykiety oraz savoir-vivr’u.

Program szkolenia

1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW – etykieta profesjonalna kluczem do sukcesu:
• Aspekty organizacyjne,
• Poznanie się uczestników,
• Stworzenie mapy potrzeb,
• Ustalenie zasad współpracy w grupie,
• Etykieta profesjonalna – klucz do sukcesu,
• Mowa ciała – jak prawidłowo stać, chodzić, siedzieć oraz gestykulować, aby zrobić doskonałe pierwsze wrażenie.

Ćwiczenie „20 pierwszych sekund”
Po wstępnym poznaniu zasad mowy ciała oraz eleganckiego sposobu autoprezentacji, Uczestnicy warsztatów zostaną poproszeni o wykorzystanie ich w praktyce. Dzięki nabytym
w trakcie szkolenia umiejętnościom będą tym samym doskonalić wywieranie pierwszego dobrego wrażenia.

2. PIERWSZY KONTAKT – Witanie się, podanie dłoni, powstawanie oraz przedstawianie – w rozróżnieniu na zasady uniwersalne, relacje towarzyskie oraz biznesowe:
• Zasady uniwersalne – zasada „3 – 1,5”, uścisk dłoni, gdzie się wolno witać, a gdzie
nie wypada, jak uniknąć gafy,
• Relacje biznesowe a towarzyskie – witanie się, podanie dłoni, całowanie w dłoń, powstawanie, przedstawianie się,
• Wizytówki – rodzaje, wygląd, wręczanie oraz znaczenie biletów wizytowych.

Ćwiczenie „Z pierwszej ręki”
Kto komu pierwszy podaje rękę przy przedstawianiu się i co należy powiedzieć? Zadanie polega na sprawdzeniu stopnia przyswojenia zasad pierwszeństwa w autoprezentacji. Uczestnicy szkolenia wczuwają się w inscenizowane sytuacje w rozmaitych okolicznościach towarzyskich
i biznesowych.

Ćwiczenie „Powitanie sukcesu”
Uczestnicy szkolenia stają się na moment aktorami: odgrywają scenki i wczuwają się w role osób na różnych stanowiskach menedżerskich. Ćwiczenie uczy prawidłowych nawyków
w powitaniach, prezentacji siebie i innych osób oraz w wymianie wizytówek.

3. JĘZYKOWY SAVOIR-VIVRE – sztuka słowa z życiu zawodowym zasady grzeczności
w dyskusji:
• Tytułowanie – tytuły naukowe, służbowe, szlacheckie, kurtuazyjne,
• Przechodzenie na „Ty”,
• Prowadzenie konwersacji – nawiązywanie rozmowy, kultura języka, tematy dozwolone
i niedozwolone, aktywne słuchanie, pochwały i przyjmowanie komplementów.

Ćwiczenie „Na podsłuchu”
Zadaniem Uczestników szkolenia jest uważne wysłuchanie nagrania dialogu między osobami będącymi w trakcie spotkania biznesowego oraz wychwycenie błędów językowych i gaf popełnionych przez rozmówców.

4. PRECEDENCJA – porządek pierwszeństwa, czyli o użyteczności hierarchii zawodowej
i towarzyskiej:
• Hierarchia – odmienność hierarchii służbowej i towarzyskiej, kto pierwszy i dlaczego,
• Przepuszczanie w drzwiach, zachowanie w windzie,
• Podróż samochodem – hierarchia miejsc, eleganckie wsiadania i wysiadanie,
• Hierarchia miejsc przy stole – rozmieszczenie gości podczas sytuacji biznesowych
i towarzyskich.

Ćwiczenie „Miejsce dla każdego”
Zadanie Uczestników szkolenia polega na zastosowaniu wiedzy na temat poprawnego zajmowania miejsc w trakcie rozmaitych sytuacji biznesowych (negocjacje, podróże służbowe, zebrania), a także na przyjęciach.

5. PRZYJĘCIA I SPOTKANIA BIZNESOWE A TOWARZYSKIE:
• Przyjęcia oficjalne – przyjęcia na stojąco i siedząco, zasady zachowania się,
• Spotkania towarzyskie – zasady zachowanie się,
• Za drzwiami gabinetu – czyli o przyjmowaniu i składaniu wizyt służbowych, powitanie gości biznesowych, poczęstunek w firmie, przebieg rozmów, pożegnanie,
• Savoir-vivre w operze i teatrze,
• Upominki w dobrym stylu – prezenty, kwiaty, osobliwości w sztuce obdarowywania,
• Zaproszenia – sposoby zapraszania, niezbędne elementy zaproszenia i ich znaczenie.

Ćwiczenie „Za biurkiem i przy barze”
W tym ćwiczeniu Uczestnicy szkolenia wykazują się zdolnościami odnalezienia się zarówno
w sytuacjach typowo biznesowych, jak i towarzyskich, a także umiejętnościami ich rozróżnienia
i zastosowania wobec nich odpowiednich reguł etykiety. Zadanie realizuje się w pracy zespołowej.

6. PROFESJONALNY WIZERUNEK – tajemnice profesjonalnego stroju i wyglądu:
• Podstawowe kanony profesjonalnego stroju,
• Businessman – wygląd, rodzaje strojów dostosowanych do okazji, złote zasady eleganckiego pana, ryzyko gafy – jak ustrzec się przed popełnieniem błędów w doborze garderoby,
• Businesswoman – wygląd, fryzura, makijaż, manicure, biżuteria, rodzaje strojów dostosowanych do okazji, złote zasady eleganckiej pani, ryzyko gafy – jak ustrzec się przed popełnieniem błędów w doborze garderoby.

Ćwiczenie „Perfekcyjny image”
Uczestnikom prezentowane zdjęcia kobiet i mężczyzn w różnych sytuacjach biznesowych
i towarzyskich. Ćwiczenie polega na rozpoznaniu gaf w ubiorze i wyglądzie popełnionych przez przedstawione osoby. Zadanie kończy się wspólnym stworzeniem kodeksu „złotych zasad” dotyczących eleganckiej prezencji.

7. RESTAURACJA – savoir-vivre przy stole:
• Wejście do restauracji – zamawianie oraz kolejność dań, obsługa kelnerska,
• Nakrycie stołu – rodzaje sztućców i szkła, ich ułożenie oraz korzystanie,
• Napoje alkoholowe – dobór trunku do okazji,
• Jak jeść niektóre potrawy,
• Elegancko i swobodnie – zasady zachowania się przy stole,
• Przemówienia i toasty – kiedy, na czyją cześć i jak je wznosić,
• Wyjście z restauracji – płacenie rachunku, dawanie napiwków.

Ćwiczenie „Rządy widelca”
Każdy z Uczestników szkolenia ma w tym ćwiczeniu niepowtarzalną okazję do praktycznego nauczenia się dobrych manier przy stole.

8. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA – połączenie w dobrym tonie:
• Netykieta – etykieta w Internecie,
• Zasady korzystania z poczty elektronicznej – eleganckie pisanie wiadomości, spaming, łańcuszki szczęścia,
• Zasady korzystania z telefonów – zwroty powitalne i pożegnalne, prowadzenie rozmowy,
kto ważniejszy – rozmówca czy osoba towarzysząca.

Ćwiczenie „Masz wiadomość”
Uczestnicy szkolenia wykorzystują w praktyce wiedzę na temat tego, jak powinna wyglądać prawidłowo prowadzona korespondencja służbowa, a zwłaszcza elektroniczna.


9. SAVOIR-VIVRE ZA GRANICĄ – Zasady postępowania w międzynarodowych kontaktach biznesowych:
• Spotkania służbowe, witanie się, wizytówki, tytułowanie, podejmowanie gości, wygląd –
w rozróżnieniu na kultury: Ameryki Południowej, USA oraz Europy, Bliskiego Wschodu, Azji oraz Afryki,
• Mowa niewerbalna – różnice kulturowe w gestach, mimice twarzy, kontakcie wzrokowym
oraz dystansie.

Ćwiczenie „W 15 minut dookoła świata”
Warsztaty polegają na zrozumieniu różnic kulturowych w sytuacjach biznesowych. Ćwiczenie wsparte jest projekcją krótkich filmów obrazujących różnice w profesjonalnej etykiecie między kulturą europejską, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a także północnej i południowej Ameryki.

10. PODSUMOWANIE
• Podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności,
• Sesja pytań i odpowiedzi,
• Ocena szkolenia.

Czas trwania

9:00 - 17:00
2 dni, 16 godzin

Aktualne terminy szkoleń znajdą Państwo na stronie:
www.wikconsulting.pl

Prelegenci

Zofia Zgorzalewicz

Ekspert ds. "Savoir-vivre"u oraz kreacji wizerunku. Praktyk biznesu, w tym obszarów związanych z marketingiem, public relations i budowaniem siły marki w Internecie. Jako trener biznesowy stawia na ciągły rozwój osobisty i konfrontowanie teorii z praktyką.

Doświadczenie zawodowe
• Wcielając się w rolę konsultanta eksperckiego w zakresie marketingu i PR, rozwinęła praktyczną wiedzę o efektywnym zarządzaniu procesem kreacji i wdrażaniu kampanii wizerunkowych.
• W ramach pracy w Dziale Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu projektowała i wcielała w życie działania BTL i ATL, współpracowała przy tworzeniu filmów promocyjnych uczelni i jej kampanii wizerunkowej w telewizji, prasie, radiu i Internecie
• W Axeleron opracowała i wdrożyła kampanie reklamowe ponad 14 innowacyjnych serwisów internetowych
• Doświadczenie w kształtowaniu relacji z klientami zdobyła pracując w Szkole Języków Obcych English Unlimited
• Specjalizacja w zakresie szkoleń i konsultingu
Prowadzi projekty i szkolenia w zakresie:
• Savoir-vivre w biznesie
• Budowanie wizerunku w Internecie
• Public relations
• Sztuka prezentacji
• Wystąpienia publiczne
• Komunikacja marketingowa
• Aktywne kształtowanie relacji z mediami
• Profesjonalizm w obsłudze klienta
Wykształcenie
• Absolwentka kierunku Zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
• Absolwentka Studium podyplomowego Public Relations, prowadzonego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Uczestniczka łącznie ponad 160 godzin szkoleń z zakresu Savoir-vivre, wystąpień publicznych, obsługi klienta, technik sprzedaży oraz warsztatów dla trenerów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszaswa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszaswa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

do uzgodnienia

Warszawa

do uzgodnienia

woj. mazowieckie

do uzgodnienia

Warszawa

do uzgodnienia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto od osoby
1 290
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!