Szkolenie

Slim VAT – ważne zmiany w podatku VAT od 2021 roku

O szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną omówione nowe zasady korygowania podatku VAT, zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT, nowe zasady odliczenia podatku VAT od 2021 r oraz ważne zmiany dotyczące zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności, a także zmiany dotyczące wykazu podatników VAT czynnych od 2021 r. i korekta przepisów dotyczących zasad wydawania Wiążących Informacji Skarbowych (WIS) od 2021 r.
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy pracowników działów księgowych, główne księgowe oraz właścicieli firm.

Program szkolenia

1. Nowe zasady korygowania podatku VAT:
a) korygowania VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.
• przyczyna korekty a sposób rozliczenia korekty VAT,
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę,
• przypadki, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane;
b) nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę w świetle przepisów od 2021 r.,
• jakie dokumenty trzeba będzie posiadać w przypadku wystawienia faktur korygujących podatek VAT in minus.

2. Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:
a) kurs walutowy stosowany dla rozliczeń podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.
b) nowe możliwości w zakresie stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.
• kors walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs walutowy dla potrzeb podatku dochodowego od 2021 r.

3. Zaliczki otrzymane na poczet eksportu towarów:
a) opodatkowanie zaliczek na eksport towarów na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2020 roku,
b) nowe zasady opodatkowania zaliczek otrzymanych z tytułu eksportu towarów od 2021 roku.

4. Nowe zasady odliczenia podatku VAT od 2021 r.
a) ograniczenia czasowe odliczenia podatku VAT na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2020 r. – jak ustalić prawidłowo moment otrzymania faktury?
b) moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe w których można odliczyć VAT od 2021 r.
c) możliwość odliczenia VAT w związku z nabyciem usług noclegowych od 2021 r. – w jakich przypadkach będzie możliwe?

5. Ważne zmiany dotyczące zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności
a) zniesienie odniesienia do limitu kwotowego zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
b) znowelizowane odniesienie do limitu 15.000 zł w kontekście stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
c) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,
d) istotna zmiana w zakresie zastosowania kompensat w odniesieniu do wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.:
e) nowe możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych poniesionych przez agencje celne od 2021 r.

6. Zmiany dotyczące wykazu podatników VAT czynnych od 2021 r.:
a) rozszerzony zakres rachunków bankowych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych,
b) wykreślenie niektórych danych wrażliwych z wykazu podatników VAT czynnych.

7. Korekta przepisów dotyczących zasad wydawania Wiążących Informacji Skarbowych (WIS) od 2021 r.
a) ograniczenie możliwości wydawania WIS w sytuacji, gdy dotyczy stanu faktycznego objętego kontrolą lub postępowaniem podatkowym,
b) ograniczenie zakresu czasowego ochrony WIS.

8. Inne zmiany przepisów o VAT od 2021 r.:
a) uporządkowanie przepisów dotyczących zwolnienia z VAT dotyczącego rolników ryczałtowych,
b) odniesienie przepisów Ordynacji podatkowej do kary pieniężnej nakładanej za błędy w JPK_V7,
c) doprecyzowanie przepisów dotyczących braku możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł w przypadku sprzedaży niektórych towarów,
d) porządkujące zmiany w zakresie stosowania dodatkowego zobowiązania,
e) zmiana niektórych zasad stosowania procedury TAX FREE.

9. Dyskusja, pytania uczestników i odpowiedzi.

Czas trwania

10:00 – 15:30

Prelegenci

Cytat

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. z o.o.

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 marzec 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 26 marzec 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 luty 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 24 luty 2021

Zapisz się

Cena
za szkolenie stacjonarne
640 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena
za szkolenie on-line
540 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 

Wymagany jest komputer z dostępem do Internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!