Szkolenie: Szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP wg ISO 9001:2015 i OHSAS/PN-N 18001!

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-pelnomocnik-i-audytor-wewnetrznyzintegrowanego-systemu-zarzadzania-jakoscia-i-bhpwg-iso-90012015-i-ohsaspn-n-18001-52380-id5016

Informacje o szkoleniu

 • Szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP wg ISO 9001:2015 i OHSAS/PN-N 18001!


  ID szkolenia: 52380
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sala CERTIOS, ul. Lublańska 34, Kraków
  al. 29 listopada 101
  31-406 Kraków-Śródmieście
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni (w godzinach 9.00 – 15.00)
 • Organizator szkolenia:

  Certios
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest:
Przygotowanie do samodzielnego wdrożenia i audytowania ZSZ
Uczestnicząc w szkoleniu zyskują Państwo:
- wiedzę na temat wymagań normy i umiejętność ich przełożenia na realia firmy,
- znajomość zadań Pełnomocnika ZSZ na etapie wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenie ZSZ
- umiejętność prowadzenia audytu wewnętrznego i znajomość zagadnień związanych z audytem
- certyfikat Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego wystawiony przez CERTIOS oraz możliwość uzyskania certyfikatu z jednostki certyfikującej !! (po dodatkowej opłacie)

Szkolenie skierowane jest do:

Każdego, kto chce nabyć kompetencje Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1. Omówienie wymagań norm ISO 9001:2015 i OHSAS/PN-N 18001 wraz z ich interpretacją:

1. Wstęp do zagadnienia, wymagania ogólne norm.
2. Najważniejsze zmiany w normie ISO 9001 i okres przejściowy.
3. Zarządzania procesowe i cykl PDCA. Definiowanie procesu, mapa procesów, zarządzanie procesowe w praktyce.
4. Kontekst organizacji. Zakres systemu, identyfikowanie stron zainteresowanych i ich potrzeb.
5. Zaangażowanie kierownictwa w budowę i rozwój ZSZ. Polityka ZSZ.
6. Ryzyka i szanse – identyfikacja i ocena. Cele jakości i bhp – ustalanie i rozliczanie celów. Zarządzanie zmianami w systemie.
7. Zarządzanie kadrami: role i odpowiedzialności, kompetencje i szkolenia, komunikacja ze stronami zainteresowanymi. Wiedza w organizacji. Kontakty z podwykonawcami w sprawach bhp.
8. Dokumentacja systemu i nadzór nad dokumentacją. Opracowanie przykładowej dokumentacji.

Dzień 2. Omówienie wymagań norm ISO 9001:2015 i OHSAS/PN-N 18001 wraz z ich interpretacją – c.d.:

1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniego dnia.
2. Planowanie i kontrola procesów związanych z realizacją wyroby lub usług. Określenie wymagań dla wyrobów lub usług. Projektowanie i rozwój wyrobów i usług. Kontrola procesów zleconych na zewnątrz. Produkcja i świadczenie usługi zgodnie z ISO 9001:2015 Zwolnienie wyrobów lub usług i kontrola niezgodności wyrobów lub usług.
3. Zagrożenia bhp, ocena ryzyka, środki kontroli. Dokonanie oceny ryzyka. Sterowanie operacyjne w OHSAS. Wymagania prawne i inne – identyfikacja i nadzorowanie aktualności. Ocena zgodności z prawem.
4. Infrastruktura i środowisko pracy. Gotowość i reagowanie na awarie. Badanie zdarzeń wypadkowych.
5. Pomiary w ZSZ: zadowolenie klienta, analiza danych, audyty wewnętrzne. Nadzór nad AKP.
6. Działania korygujące w systemie. Przegląd zarządzania i ciągłe doskonalenie.
7. Jak dostosować obecny system do zmian w normie ISO 9001? Dyskusja i wnioski.

Dzień 3. Audyty wewnętrzne, Rola Audytora wewnętrznego ZSZ:

1. Wprowadzenie do tematyki audytów, terminologia, podstawy normatywne.
2. Planowanie audytów: program audytów, wymagania dla Audytorów, rola Audytora w organizacji.
3. Etapy audytu: przygotowanie do audytu, plan audytu i dokumenty pomocnicze. Lista kontrolna jako narzędzie wspomagające audyt.
4. Etapy audytu: przeprowadzenie audytu, techniki audytowania, komunikacja na audycie, postawa Audytora.
5. Spostrzeżenia i uwagi z audytu - identyfikowanie i podział niezgodności. Ocena sytuacji audytowych.
6. Etapy audytu: zakończenie audytu: raport z audytu i ustalanie działań poaudytowych i sprawdzenie wykonania działań.
7. Podsumowanie wiadomości ze szkolenia i test kompetencji dla Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego ISO 9001 i OHSAS/PN-N 18001.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie realizujemy niezależnie od ilości osób. Nie odwołujemy terminów.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1 300 zł netto - Wskazana cena obowiązuje po podaniu podczas zgłoszenia kodu rabatowego: "EVE2016". Standardowa cena szkolenia wynosi 1350 zł netto/os.

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe drukowane i elektroniczne, obiady i poczęstunki kawowe każdego dnia szkolenia, test kompetencji na zakończenie kursu i certyfikat z CERTIOS.

Dostępne zniżki:

 • 5 - cena niższa o 5% za przesłanie karty zgłoszeniowe co najmniej 7 tygodni przed terminem szkolenia,
 • 5 - cena niższa o 5% za zgłoszenie się razem z drugą osobą,
 • 5 - cena niższa o 5% dla osób, które wcześniej uczestniczyły w dowolnym szkoleniu otwartym w CERTIOS
 • 5 - cena niższa o 5% dla osób, które powołają się na portal eventis.pl

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową, która jest dostępna na naszej stronie: http://www.certios.pl/

Wydarzenie: Szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP wg ISO 9001:2015 i OHSAS/PN-N 18001!